Norges Bank

Resultat F-lån

(13.mai 2019 14:52)

13. MAI 2019 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
15.05.2019 TIL 22.05.2019 

BUDVOLUM:               51670 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            51670 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       1,02 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       1,00 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       1,00 PROSENT 

DET GIS 100 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie