Norges Bank

Resultat F-lån

(27.november 2020 15:56)

27. NOVEMBER 2020 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
27.11.2020 TIL 01.12.2020 

BUDVOLUM:               16010 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            16010 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,06 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,00 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,00 PROSENT 

DET GIS 100 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie