Norges Bank

Resultat F-lån

(02.april 2020 15:06)

02. APRIL 2020 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
02.04.2020 TIL 06.04.2021 

BUDVOLUM:               3280 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            3280 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,55 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,55 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,55 PROSENT 

DET GIS 100 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie