Norges Bank

Resultat F-lån

(16.september 2020 16:02)

16. SEPTEMBER 2020 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
16.09.2020 TIL 17.09.2020 - FINSTYRENDE OPERASJON

BUDVOLUM:               9600 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            6000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,05 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,05 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,05 PROSENT 

DET GIS 68 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie