Norges Bank

Tiltak besluttet av andre myndigheter

Oversikt over andre norske makrotilsynstiltak enn motsyklisk kapitalbuffer siden 2010.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

  • 01.12.2011 Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål (Rundskriv fra Finanstilsynet)

2010

  • 03.03.2010 Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål (Rundskriv fra Finanstilsynet)
Sist endret 17. september 2021 10:00