Norges Bank

Tiltak besluttet av andre myndigheter

Oversikt over andre norske makrotilsynstiltak enn motsyklisk kapitalbuffer siden 2010.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

  • 01.12.2011 Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål (Rundskriv fra Finanstilsynet)

2010

  • 03.03.2010 Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål (Rundskriv fra Finanstilsynet)
Publisert 18. desember 2018 14:20