Norges Bank

Motsyklisk kapitalbuffer – beslutninger

Tidligere ga Norges Bank råd til Finansdepartementet om nivået på bufferkravet. Fra september 2021 har Norges Bank beslutningsmyndigheten.

10. mai 2023

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (nyhet)

19. januar 2023

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (nyhet)

15. desember 2022

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (pressemelding)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/22

22. september 2022

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (pressemelding)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/22

23. juni 2022

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (pressemelding)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/22

24. mars 2022

Motsyklisk kapitalbuffer økes til 2,5 prosent (pressemelding)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/22

16. desember 2021

Motsyklisk kapitalbuffer økes til 2,0 prosent (pressemelding)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/21

23. september 2021

Beslutning om krav til motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2021 (pressemelding)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/21

17. juni 2021

Motsyklisk kapitalbuffer økes (pressemelding fra Finansdepartementet)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/21

18. mars 2021

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Pressemelding fra Finansdepartementet)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2021 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/21

17. desember 2020

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Pressemelding fra Finansdepartementet)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2020 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2020 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 4/20

 

24. september 2020

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Pressemelding fra Finansdepartementet)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2020 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2020 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 3/20

 

18. juni 2020

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2020 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2020 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 2/20

13. mars 2020

Motsyklisk kapitalbuffer settes ned (Finansdepartementets pressemelding)

Norges Bank reduserer renten, tilfører likviditet og anbefaler redusert motsyklisk kapitalbuffer (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 1/20

19. desember 2019

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2019 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2019 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 4/19

19. september 2019

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2019 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2019 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 3/19

20. juni 2019

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 2/19

21. mars 2019

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2019 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2019 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 1/19

13. desember 2018

Motsyklisk kapitalbuffer økes (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2018 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2018 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 4/18

20. september 2018

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2018 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2018 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 3/18

21. juni 2018

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2018 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2018 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 2/18

15. mars 2018

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2018 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2018 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 1/18

14. desember 2017

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2017 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2017 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 4/17

21. september 2017

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 3/17

22. juni 2017

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 2/17

16. mars 2017

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2017 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2017 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 1/17

15. desember 2016

Motsyklisk kapitalbuffer  økes (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2016 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2016 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 4/16

22. september 2016

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2016 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2016 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 3/16

23. juni 2016

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2016 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2016 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 2/16

17. mars 2016

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2016 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2016 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 1/16

17. desember 2015

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2015 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2015 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 4/15

24. september 2015

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding)

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2015 (Norges Banks pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2015 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 3/15

18. juni 2015

Motsyklisk kapitalbufferkrav økes neste år (Finansdepartementets pressemelding)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2015 (Norges Banks brev)

Pengepolitisk rapport 2/15

27. mars 2015

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding 27. mars 2015)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2015 (Norges Banks brev av 18. mars 2015)

19. mars 2015

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2015 (Pressemelding, Norges Bank)

Pengepolitisk rapport 1/15

19. desember 2014

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding 19. desember 2014)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2014 (Norges Banks brev av 10. desember  2014)

11. desember 2014

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2014 (Pressemelding, Norges Bank)

Pengepolitisk rapport 4/14

26. september 2014

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding 26. september 2014)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2014 (Norges Banks brev av 17. september 2014)

18. september 2014

Råd om motsyklisk kapitalbuffer (Pressemelding, Norges Bank)

Pengepolitisk rapport 3/14

27. juni 2014

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding 27. juni 2014)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2014 (Norges Banks brev av 18. juni 2014)

19. juni 2014

Råd om motsyklisk kapitalbuffer (Pressemelding, Norges Bank)

Pengepolitisk rapport 2/14

4. april 2014

Motsyklisk kapitalbuffer uendret (Finansdepartementets pressemelding 4. april 2014)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2014 (Norges Banks brev av 26. mars 2014)

27. mars 2014

Råd om motsyklisk kapitalbuffer (Pressemelding, Norges Bank)

Pengepolitisk rapport 1/14

12. desember 2013:

Motsyklisk kapitalbuffer fastsatt (Finansdepartementets pressemelding 12. desember 2013)

Råd om motsyklisk kapitalbuffer (Norges Banks brev av 4. desember 2013)

5. desember 2013:

Første råd om motsyklisk kapitalbuffer (Pressemelding, Norges Bank)

Pengepolitisk rapport 4/13