Norges Bank

Digitale sentralbankpenger

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. Det pågår et prosjekt i Norges Bank for å finne ut om dette skal innføres. 

DSP er en fordring på sentralbanken, på samme måte som sedler og mynter er det i dag. Til sammenligning er bankinnskudd fordringer på private banker. Fallende kontantbruk og muligheten for større strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet gjør at Norges Bank vurderer om det er hensiktsmessig å utstede sentralbankpenger også i digital form for å sikre at publikum kan betale effektivt og sikkert i norske kroner også i fremtiden.

Seminarer om digitale sentralbankpenger

22. november 2022 arrangerte Digitaliseringsdirektoratet og Norges Bank idémyldring om digitale sentralbankpenger 

Se opptak fra idémyldringen

I november 2020 holdt Norges Bank webinar om bankens arbeid med digitale sentralbankpenger. Se presentasjonene her: 

Status i arbeidet med digitale sentralbankpenger (pdf)

Potential strategies for experimental testing of a Norwegian CBDC (pdf)

Arbeidet med digitale sentralbankpenger i Norges Bank

I 2018 ga en arbeidsgruppe i Norges Bank en oversikt over forhold som bør vektlegges i en vurdering av om Norges Bank bør utstede DSP i tillegg til kontanter. 
Se rapporten Digitale sentralbankpenger (NB Memo 1/2018)

I 2019 så arbeidsgruppen nærmere på mulige formål for DSP og alternative utforminger for å oppnå formålene.
Se rapporten Digitale sentralbankpenger (NB Memo 2/2019)

DSP-prosjektet publiserte i 2020 en statusrapport for å informere om arbeidet, spre kunnskap og invitere til dialog.
Statusrapport – prosjekt i Norges Bank om digitale sentralbankpenger (NB Memo 2/2020)

I rapporten fra 2021 så arbeidsgruppen nærmere på hvilke egenskaper DSP må ha, hvordan tekniske løsninger kan sørge for at egenskapene oppnås, og konsekvenser for bankene av innføring av DSP. Arbeidsgruppen vurderte også hvordan utredningen kan føres videre. Se rapporten Digitale sentralbankpenger (NB Memo 1/2021)

Norges Bank har besluttet å fortsette utredningen i en fjerde fase i inntil to år. Nytt i denne fasen er eksperimentell testing av tekniske løsninger i kombinasjon med videre analyse av behovet for og konsekvenser av å innføre digitale sentralbankpenger.

Arbeidet skal gi et grunnlag for å beslutte om Norges Bank skal teste en foretrukket teknisk løsning.

Sist endret 24. november 2022 09:10
Sist endret 24. november 2022 09:10