Norges Bank

Ofte stilte spørsmål om Norges Banks kostnadsundersøkelse

Norges Bank trakk ut om lag 1 000 foretak tilfeldig fra Brønnøysundsregistrene. Foretakene som ble trukket ut hadde en omsetning på over 20 millioner kroner i året og mer enn 20 ansatte og næringskoder som var relevante for denne undersøkelsen.

Ja. Etter sentralbankloven har Norges Bank adgang til å kreve opplysninger fra blant annet ikke-finansielle foretak dersom dette bidrar til å oppfylle Norges Banks formål. Opplysningene ditt foretak gir er en viktig kilde til informasjon om kostnadene ved å motta og sende betalinger.

Norges Bank er etter sentralbankloven ansvarlig for å fremme et effektivt betalingssystem. Informasjonen vi får i denne undersøkelsen er et viktig underlag for å forstå kostnadsutviklingen i betalingssystemet over tid og hvor det eventuelt er barrierer for at effektivitetsgevinster blir utnyttet. Undersøkelsen er et viktig underlag for de anbefalingene og de tiltakene Norges Bank iverksetter på betalingsområdet. 

Norges Bank vil publisere et Memo som oppsummerer resultatene av undersøkelsen. Her vil svar fra mange foretak bli slått sammen og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltforetak i undersøkelsen.

De som svarer vil typisk arbeide i økonomi og regnskapsavdelingen, på forretningsområdet og med IT.

Informasjonen vil typisk være i rapporter fra banker, innløsere og i eget regnskapssystem.

Undersøkelsen omfatter salg til norske sluttbrukere. Det kan være salg til privatpersoner, offentlig sektor eller andre foretak. Salg til en sluttbruker i utlandet skal ikke tas med i rapporteringen. Transaksjoner internt i et foretak skal heller ikke tas med i rapporteringen.

Alle svar om omsetning og kostnader skal inkludere merverdiavgift.

De samme IT-systemene brukes typisk til mer enn bare å ta imot og sende betalinger. Det vil ikke være mulig å eksakt komme frem til hvor store IT-kostnadene et foretak har til betalinger. Foretaket må typisk gjøre en del skjønnsmessige forutsetninger. En mulighet er å forsøke å finne en prosentandel av systemkostnadene som går til betalinger.

Sist endret 19. oktober 2020 15:00
Sist endret 19. oktober 2020 15:00