Norges Bank

Norges Banks undersøkelse om kostnader i betalingssystemet

Norges Bank skal undersøke hva betalinger koster for samfunnet.

Etter sentralbankloven skal Norges Bank fremme et effektivt betalingssystem. Norges Bank følger opp det ansvaret blant annet ved regelmessig å undersøke hva betalinger koster for samfunnet. Vi måler kostnadene ved ulike betalingsmåter, viser utviklingen over tid, og sammenligner nivået med andre land som gjennomfører tilsvarende undersøkelser.

Kostnadsundersøkelsene måler samfunnsøkonomiske kostnader. Flere sektorer vil rapportere om kostnadene ved å motta og sende betalinger. I undersøkelsen for 2020 vil vi måle ressursbruken hos banker, innløsere, ikke-finansielle foretak, husholdninger og offentlig sektor.

Norges Bank har trukket ut foretak fra Brønnøysundregistrene til å rapportere kostnader og statistikk om mottatte og sendte betalinger. Er du trukket ut, trykk på den blå knappen under. Du blir du videresendt til en elektronisk spørreskjemaløsning. Du må benytte tilsendt passord for å logge inn.

Analyseselskapet Ideas2Evidence står for den praktiske innsamlingen av informasjon på vegne av Norges Bank. Ideas2Evidence har lang erfaring med å designe undersøkelser og med samle inn data. Se hjemmesiden til Ideas2Evidence for mer informasjon.

Norges Bank og Ideas2Evidence har taushetsplikt om innrapporterte opplysninger. Innrapporterte opplysninger blir aggregert og resultatene vil etter planen bli publisert i et Norges Bank Memo mot slutten av 2021. Resultatene vi offentliggjør kan ikke spores tilbake til innrapporterte opplysninger fra enkeltforetak.

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til kostnadsundersokelse@norges-bank.no. Vi vil besvare spørsmål som kan gjelde flere foretak under Ofte stilte spørsmål.

 

Rapporter opplysninger her

 

Sist endret 7. januar 2021 10:40

Kontakt

Spørsmål om undersøkelsen kan sendes til kostnadsundersokelse@norges-bank.no

Sist endret 7. januar 2021 10:40