Norges Bank

Norges Banks undersøkelse om kostnader i betalingssystemet

Norges Bank skal undersøke hva betalinger koster for samfunnet.

Etter sentralbankloven skal Norges Bank fremme et effektivt betalingssystem. Norges Bank følger opp det ansvaret blant annet ved regelmessig å undersøke hva betalinger koster for samfunnet. Vi måler kostnadene ved ulike betalingsmåter, viser utviklingen over tid, og sammenligner nivået med andre land som gjennomfører tilsvarende undersøkelser.

Kostnadsundersøkelsene måler samfunnsøkonomiske kostnader. Flere sektorer vil rapportere om kostnadene ved å motta og sende betalinger. I undersøkelsen for 2020 vil vi måle ressursbruken hos banker, innløsere, ikke-finansielle foretak, husholdninger og offentlig sektor.

Norges Bank har trukket ut foretak fra SSBs virksomhets- og foretaksregister til å rapportere kostnader og statistikk om mottatte og sendte betalinger. Er du trukket ut, trykk på den blå knappen under. Du vil da bli videresendt til en elektronisk spørreskjemaløsning. Der må du benytte tilsendt passord for å logge inn. Analyseselskapet Ideas2Evidence står for den praktiske innsamlingen av informasjon.

Norges Bank og Ideas2Evidence har taushetsplikt om innrapporterte opplysninger. Innrapporterte opplysninger blir aggregert og kan ikke spores tilbake til det enkelte foretak.

Rapporter opplysninger her

 

Sist endret 12. august 2020 09:30

Kontakt

Spørsmål om undersøkelsen kan sendes til kostnadsundersokelse@norges-bank.no

Sist endret 12. august 2020 09:30