Norges Bank

Norges Bank og utbruddet av koronaviruset (Covid-19)

Koronautbruddet har fått store konsekvenser for norsk økonomi. Norges Bank følger utviklingen tett og vurderer løpende behovet for tiltak. Her er en oversikt over tiltakene som er gjort så langt.  

Utvidet periode med ekstraordinære F-lån til bankene
Pressemelding 14. august 2020

Norges Bank tilbyr bankene nytt F-lån i amerikanske dollar torsdag 18. juni
Pressemelding 16. juni 2020

Norges Bank tilbyr bankene nytt F-lån i amerikanske dollar torsdag 28. mai
Pressemelding 26. mai 2020

Styringsrenten redusert til null prosent
Pressemelding 7. mai 2020

Utvidet periode med ekstraordinære F-lån til bankene
Pressemelding 7. mai 2020

Norges Bank tilbyr bankene nytt F-lån i amerikanske dollar torsdag 7. mai
Pressemelding 5. mai 2020

Norges Bank tilbyr bankene nytt F-lån i amerikanske dollar torsdag 23. april
Pressemelding 21. april 2020

Norges Bank tilbyr bankene nytt F-lån i amerikanske dollar torsdag 16. april
Pressemelding 14. april 2020

Norges Bank tilbyr bankene nytt F-lån i amerikanske dollar torsdag 2. april
Pressemelding 31. mars 2020

Utvidet periode med ekstraordinære F-lån til bankene
Pressemelding 31. mars 2020

Norges Bank tilbyr bankene F-lån i amerikanske dollar
Pressemelding 24. mars 2020

Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent
Pressemelding 20. mars 2020

Sentralbanker offentliggjør etableringen av midlertidige dollar-likviditetsordninger
Pressemelding 19. mars 2020

Ekstraordinære F-lån til bankene
Pressemelding 19. mars 2020

Ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner
Pressemelding 19. mars 2020

Midlertidige endringer i Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank
Pressemelding 18. mars 2020

Norges Bank reduserer renten, tilfører likviditet og anbefaler redusert motsyklisk kapitalbuffer
Pressemelding 13. mars 2020

Ekstraordinære F-lån til bankene
Pressemelding 12. mars 2020

Sist endret 18. august 2020 12:30
Sist endret 18. august 2020 12:30