Norges Bank

Informasjon for 4. kvartal 2023

Statsgjeld

torsdag 28. september 2023 kl. 08:30