Norges Bank

Statsobligasjoner, Nytt lån

Statsobligasjon - NGB 03/2024

Anbudsinnbydelse

Norges Bank annonserer nytt 3,00 prosent norsk statsobligasjonslån 2014/2024, ISIN NO 0010705536, børsbetegnelse NST 476. Emisjonsbeløpet er 14 milliarder kroner, hvorav 8 milliarder kroner reserveres staten. Emisjonen gjennomføres ved hollandsk auksjon tirsdag 11. mars 2014. Oppgjørsdag er fredag 14. mars 2014.

1. Lånevilkår

1.1 Lånebeløpet for ISIN NO 0010705536 er 14 milliarder kroner i pålydende verdi. Staten har rett til senere å utvide lånet eller redusere det ved avregning mot tilbakekjøpte obligasjoner. Obligasjonene har en størrelse på 1000 kroner, er registrert i Verdipapirsentralen og notert på Oslo Børs.

1.2 Løpetiden er 10 år. Lånet dateres 14. mars 2014. Det forfaller i sin helhet til betaling 14. mars 2024 til pari kurs.

1.3 Pålydende rente er 3,00 prosent p.a. etterskuddsvis, fast i lånets løpetid. Rentetermin er 14. mars, første gang 14. mars 2015, siste gang 14. mars 2024.

1.4 Effektiv rente:

  • 2,88 % p.a. ved kurs 101,00 %
  • 2,94 % p.a. ved kurs 100,50 %
  • 3,00 % p.a. ved kurs 100,00 %
  • 3,06 % p.a. ved kurs 99,50 %
  • 3,12 % p.a. ved kurs 99,00 %

2. Salgsmåten

2.1 Obligasjoner for pålydende 6 milliarder kroner legges ut til hollandsk auksjon.

2.2 Primærhandlerne skal avgi bud kl. 10.15 – 11.00 11. mars 2014 i handelssystemet til Oslo Børs. Andre budgivere må avgi sine bud via en primærhandler.

2.3 Det kan bare avgis bud i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med to desimalers nøyaktighet. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.

3. Kunngjøring

3.1 Auksjonsresultatet blir kunngjort på Oslo Børs, Reuters sider NOCL / NOCN og Norges Banks internettside

3.2 Primærhandlerne sender sluttseddel til Norges Bank, iht. de opplysninger auksjonstavlen gir.

4. Oppgjør

4.1 Primærhandlerne skal legge inn handelen i VPS-systemet på auksjonsdagen slik at oppgjøret skjer gjennom VPO. Obligasjonene vil være endelig registrert i Verdipapirsentralen på oppgjørsdagen fredag 14.mars 2014 før klokken 07.00.

4.2 Ved for sent innbetalte beløp regnes det en etterskuddsrente som fastsettes av Finansdepartementet. Renten er for tiden 9,50 prosent p.a. Norges Bank kan også velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge obligasjonene for budgivers regning og risiko.

 

Oslo, 6. mars 2014

Finansdepartementet

Norges Bank

Publisert 6. mars 2014 12:00