Norges Bank

Statsobligasjoner, Nytt lån

Statsobligasjon - NGB 05/2023

Anbudsinnbydelse

Emisjon av nytt 2,00 prosent norsk statsobligasjonslån 2012/2023, ISIN NO 0010646813, børsbetegnelse NST 475, legges ut til hollandsk auksjon mandag 21. mai 2012. Emisjonsbeløpet er 10 milliarder kroner, hvorav 4 milliarder kroner reserveres staten. Oppgjørsdag er torsdag 24. mai 2012.

1. Lånevilkår
1.1 Lånebeløpet for ISIN NO 0010646813 er 10 milliarder kroner i pålydende verdi. Staten har rett til senere å utvide lånet, eller redusere det ved avregning mot tilbakekjøpte obligasjoner. Obligasjonene har en størrelse på 1000 kroner, er registrert i Verdipapirsentralen og notert på Oslo Børs.

1.2 Løpetiden er 11 år. Lånet dateres 24. mai 2012. Det forfaller i sin helhet til betaling 24. mai 2023 til pari kurs.

1.3 Pålydende rente er 2,00 prosent p.a. etterskuddsvis, fast i lånets løpetid. Rentetermin er 24. mai, første gang 24. mai 2013, siste gang 24. mai 2023.

1.4 Effektiv rente:

  • 1,90 % p.a. ved kurs 101,00 %
  • 1,95 % p.a. ved kurs 100,50 %
  • 2,00 % p.a. ved kurs 100,00 %
  • 2,05 % p.a. ved kurs 99,50 %
  • 2,10 % p.a. ved kurs 99,00 %

2. Salgsmåten
2.1 Obligasjoner for pålydende 6 milliarder kroner legges ut til hollandsk auksjon.

2.2 Primærhandlerne skal avgi bud kl. 10.15 – 11.00 21. mai 2012 i handelssystemet til Oslo Børs. Andre budgivere må avgi sine bud via en primærhandler.

2.3 Det kan bare avgis bud i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med to desimalers nøyaktighet. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.

3. Kunngjøring
3.1 Auksjonsresultatet blir kunngjort på Oslo Børs, Reuterssider NOCL / NOCN og Norges Banks internettside http://www.norges-bank.no/statsgjeld/

3.2 Primærhandlerne sender sluttseddel til Norges Bank, iht. de opplysninger auksjonstavlen gir.

4. Oppgjør
4.1 Primærhandlerne skal legge inn handelen i VPS-systemet på auksjonsdagen slik at oppgjøret skjer gjennom VPO. Obligasjonene vil være endelig registrert i Verdipapirsentralen på oppgjørsdagen torsdag 24. mai 2012 før klokken 07.00.

4.2 Ved for sent innbetalte beløp regnes det en etterskuddsrente som fastsettes av Finansdepartementet. Renten er for tiden 8,75 % p.a. Norges Bank kan også velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge obligasjonene for budgivers regning og risiko.

 

Oslo, 16. mai 2012

Finansdepartementet

Norges Bank

Publisert 16. mai 2012 12:00