Norges Bank

Statsobligasjoner, Nytt lån

Statsobligasjon - NGB 05/2021

Anbudsinnbydelse
Emisjon av nytt 3,75 prosent norsk statsobligasjonslån 2010/2021, ISIN NO 0010572878, børsbetegnelse NST 474, legges ut til hollandsk auksjon onsdag 19. mai 2010. Emisjonsbeløpet er 10 milliarder kroner, hvorav 4 milliarder kroner reserveres staten. Oppgjørsdag er tirsdag 25. mai 2010.

1. Lånevilkår
1.1 Lånebeløpet for ISIN NO 0010572878 er 10 milliarder kroner i pålydende verdi. Staten har rett til senere å utvide lånet, eller redusere det ved avregning mot tilbakekjøpte obligasjoner. Obligasjonene har en størrelse på 1000 kroner, er registrert i Verdipapirsentralen og notert på Oslo Børs.

1.2 Løpetiden er 11 år. Lånet dateres 25. mai 2010. Det forfaller i sin helhet til betaling 25. mai 2021 til pari kurs.

1.3  Pålydende rente er 3,75 prosent p.a. etterskuddsvis, fast i lånets løpetid. Rentetermin er 25. mai, første gang 25. mai 2011, siste gang 25. mai 2021.

1.4 Effektiv rente:

  • 3,64 % p.a. ved kurs 101,00 %
  • 3,69 % p.a. ved kurs 100,50 %
  • 3,75 % p.a. ved kurs 100,00 %
  • 3,81 % p.a. ved kurs   99,50 %
  • 3,86 % p.a. ved kurs   99,00 %

2. Salgsmåten
2.1 Obligasjoner for pålydende 6 milliarder kroner legges ut til hollandsk auksjon.

2.2 Primærhandlerne skal avgi bud kl. 10.15 – 11.00 19. mai 2010 i handelssystemet til Oslo Børs. Andre budgivere må avgi sine bud via en primærhandler.

2.3 Det kan bare avgis bud i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med to desimalers nøyaktighet. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.

3. Kunngjøring
3.1 Auksjonsresultatet blir kunngjort på Oslo Børs, Reuterssider NOCL / NOCN og Norges Banks internettside

3.2 Primærhandlerne sender sluttseddel til Norges Bank, iht. de opplysninger auksjonstavlen gir.

4. Oppgjør
4.1 Primærhandlerne skal legge inn handelen i VPS-systemet på auksjonsdagen slik at oppgjøret skjer gjennom VPO. Obligasjonene vil være endelig registrert i Verdipapirsentralen på oppgjørsdagen tirsdag 25. mai 2010 før klokken 07.00.

4.2 Ved for sent innbetalte beløp regnes det en etterskuddsrente som fastsettes av Finansdepartementet. Renten er for tiden 8,75 % p.a. Norges Bank kan også velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge obligasjonene for budgivers regning og risiko.

Oslo, 10. mai 2010

Finansdepartementet

Norges Bank

Publisert 10. mai 2010 12:00