Norges Bank

Statsobligasjoner, Nytt lån

Statsobligasjon - NGB 05/2019

ANBUDSINNBYDELSE

Emisjon av nytt 4,50 prosent norsk statsobligasjonslån 2008/2019, ISIN NO 001 0429913, børsbetegnelse NST 473, legges ut til hollandsk auksjon mandag 19. mai 2008. Emisjonsbeløp er 9,7 milliarder kroner, hvorav 3,7 milliarder kroner reserveres staten. Oppgjør er torsdag 22. mai 2008.

1. Lånevilkår
1.1 Lånebeløpet for ISIN NO 001 0429913 er 9,7 milliarder kroner i pålydende verdi. Staten har rett til senere å utvide lånet, eller redusere det ved avregning mot tilbakekjøpte obligasjoner. Obligasjonene har en størrelse på 1000 kroner, er registrert i Verdipapirsentralen og notert på Oslo Børs.

1.2 Løpetiden er 11 år. Lånet dateres 22. mai 2008. Det forfaller i sin helhet til betaling 22. mai 2019 til pari kurs.

1.3  Pålydende rente er 4,50 prosent p.a. etterskuddsvis, fast i lånets løpetid. Rentetermin 22. mai, første gang 22. mai 2009, siste gang 22. mai 2019.

1.4 Effektiv rente: 

  • 4,38 % p.a. ved kurs 101,00 %
  • 4,44 % p.a. ved kurs 100,50 %
  • 4,50 % p.a. ved kurs 100,00 %
  • 4,56 % p.a. ved kurs   99,50 %
  • 4,62 % p.a. ved kurs   99,00 %

2. Salgsmåten
2.1 Obligasjoner for pålydende 6 milliarder kroner legges ut til hollandsk auksjon.

2.2 Primærhandlerne skal avgi bud kl. 10.15 – 11.00 den 19. mai 2008, iht. punkt 6.22 og appendix D punktene 2 og 3 i Norex Member Rules. Andre budgivere må avgi sine bud via en primærhandler.

2.3 Det kan bare avgis bud i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med to desimalers nøyaktighet. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.

3. Kunngjøring
3.1 Auksjonsresultatet blir kunngjort på Oslo Børs, Reuters sider NOCL / NOCN og Norges Banks internettside http://www.norges-bank.no/statsgjeld/

3.2 Primærhandlerne sender sluttseddel til Norges Bank, iht. de opplysninger auksjonstavlen gir.

4. Oppgjør
4.1 Primærhandlerne skal legge inn handelen i VPS-systemet på auksjonsdagen slik at oppgjøret skjer gjennom VPO. Obligasjonene vil være endelig registrert i Verdipapirsentralen på oppgjørsdagen torsdag 22. mai 2008 før klokken 07.00.

4.2 Ved for sent innbetalte beløp regnes det en etterskuddsrente på 12,25 % p.a. Norges Bank kan også velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge obligasjonene for budgivers regning og risiko.

Oslo, 13. mai 2008

Finansdepartementet 

Norges Bank

Publisert 13. mai 2008 12:19