Norges Bank

Beregning av rente på statsobligasjoner

Norsk syntetisk 3, 5 eller 10 års effektiv statsobligasjonsrente.

De syntetiske statsobligasjonsrentene er beregnet ved å vekte to statsobligasjoner med henholdsvis kortere og lengre gjenstående løpetid. Hvis det ikke eksisterer en statsobligasjon med lengre løpetid enn 10 år, vil den syntetiske 10-årsrenten bli beregnet ved lineær ekstrapolering på de to statsobligasjonene med lengst gjenstående løpetid. Kursene som benyttes er midtkursen.

Før 1993: Serien inneholder årlig effektiv etterskuddsrente på statsobligasjoner for henholdsvis 0-3 år / 3-6 år eller over 6 år. Renten ble beregnet som et veid gjennomsnitt av utestående volum på statsobligasjoner med gjenstående løpetid henholdsvis 0-3 år / 3-6 år eller over 6 år notert på Oslo Børs. Daglige sluttnoteringer (midtkurser evt. omsatte kurser).

Merk.: Perioden 6. mars 1987 - 31. desember 1989 inneholder ukentlige sluttnoteringer.

Sist endret 23. april 2021 07:50