Norges Bank

Rente på statskasseveksler

Årlig effektiv etterskuddsrente, oppgitt som syntetiske renter for løpetidene 3, 6, 9 og 12 måneder.

Den syntetiske renten er beregnet ved å vekte to statskasseveksler med henholdsvis kortere og lengre gjenstående løpetid. Kursene som benyttes er midtkursen.

Sist endret 23. april 2021 07:50