Norges Bank

Statskasseveksler årsgjennomsnitt

Siste oppdatering 30. juni 2021. Syntetiske renter opphører 

År 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd
2020 0,29 0,29 0,30 0,31
2019 1,15 1,16 1,17 1,18
2018 0,60 0,63 0,67 0,72
2017 0,40 0,40 0,40 0,42
2016 0,53 0,51 0,49 0,50
2015 0,82 0,76 0,74 0,73
2014 1,24 1,25 1,27 1,29
2013 1,52 1,52 1,51 1,52
2012 1,55 1,56 1,55 1,53
2011 2,13 2,14 2,10 2,12
2010 2,17 2,27 2,28 2,25
2009 1,82 1,90 1,92 1,98
2008 5,24 5,27 5,25 5,21
2007 4,56 4,69 4,81 4,85
2006 2,96 3,09 3,23 3,37
2005 2,01 2,12 2,25 2,37
2004 1,84 1,85 1,92 2,01
2003 3,92 3,77 3,73 3,72

Kilde: Bloomberg kl. 16, beregninger av Norges Bank. (Kilde til og med 30. juni 2020: Oslo Børs)