Norges Bank

API for åpne data

Følgende datasett er tilgjengelige fra Norges Bank:

Norges Bank noterer ca. 40 valutakurser. Valutakursene publiseres ca. kl. 16:00.

Metadata https://data.norges-bank.no/api/dataflow/NB/EXR?references=descendants
Data https://data.norges-bank.no/api/data/EXR (siste observasjon)
Dimensjoner Frekvens.BasisValuta.Valuta.Tenor
Frekvens Frekvens for serier som skal hentes:
 • A Årlig
 • M Månedlig
 • B Daglig (virkedager)
BasisValuta Valuta en vil se vekslingskurs for. Vi benytter ISO 3166 tre-bokstavs koder for de valutaene vi noterer kurser for:

AUD, BDT, BGN, BRL, BYN, BYR, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JPY, KRW, LTL, MMK, MXN, MYR, NZD, PHP, PKR, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, ZAR

I tillegg tilbyr Norges Bank følgende syntetiske kurser:
 • I44 Importveid kursindeks
 • TWI Industriens effektive valutakurs
 • XDR IMF spesielle trekkrettigheter
Valuta Norges Bank noterer kun mot norske kroner, så denne skal alltid settes til NOK.
Tenor API-løsningen tilbyr kun spot-kurser så denne skal alltid settes til SP.
Attributter Serie nivå
 • CALCULATED true om valuta er syntetisk ellers false.
 • DECIMALS Antall desimaler i verdi.
 • COLLECTION INDICATOR Beskriver hvordan verdien er beregnet.
Eksempler
Siste daglige kurs for alle valutaer:
https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/B..NOK.SP?lastNObservations=1
Månedlige kurser for sveitsiske franc siden januar 2010:
https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/M.CHF.NOK.SP?startPeriod=2010-01

Daglige serier oppdateres ca. kl. 9.00 første arbeidsdag etter noteringsdag. Månedsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt oppdateres ca. kl. 9.00 andre arbeidsdag etter noteringsdag.

Metadata https://data.norges-bank.no/api/dataflow/NB/IR?references=descendants
Data https://data.norges-bank.no/api/data/IR (siste observasjon)
Dimensjoner Frekvens.Instrument type.Tenor.Måleenhet.Observert
Frekvens Frekvens for serier som skal hentes:
 • A Årlig
 • M Månedlig
 • B Daglig (virkedager)
Instrument type Angir typen rente:
 • GBON Government bonds
 • KPRA Key policy rate
 • NOWA Norwegian Overnight Weighted Average
 • TBIL Treasury bills
Tenor
 • 10Y 10 years
 • 5Y 5 years
 • 3Y 3 years
 • 12M 12 months
 • 9M 9 months
 • 6M 6 months
 • 3M 3 months
 • OL Overnight lending rate
 • ON Overnight
 • RR Reserve rate
 • SD Sight deposit rate
 • SP Spot
Målenhet
 • P Price
 • R Rate
 • V Volume
Attributter Serienivå
 • DECIMALS Antall desimaler i verdi.
 • COLLECTION INDICATOR Beskriver hvordan verdien er beregnet.
Observasjonsnivå
 • OBS_STATUS
  • N Normal
  • E Estimert
Eksempel
Månedlig NOWA-kurs, overnight tenor, rate unit of measure:
https://data.norges-bank.no/api/data/IR/A.NOWA.ON.R
Publisert 19. mai 2017 13:00

Kontakt

Vi hører gjerne fra deg dersom du har forslag til forbedringer eller har spørsmål.

data@norges-bank.no

Publisert 19. mai 2017 13:00