Norges Bank

API-nyhet

Eksternt datatorg og API har flyttet til nye servere

Serverne for Norges Banks eksterne datatorg har blitt oppgradert i helgen. Dette skal ikke ha betydning for dere som bruker API-et, men vi informerer om enkelte endringer her.

Disse endingene ble gjort samtidig med oppgraderingen:

  • Kun TLS 1.2
  • Ny IP adresse
  • Nytt sertifikat

Vårt gamle sertifikat var utstedt fra Buypass, mens nåværende sertifikat er utstedt av DigiCert. Sertifikat kan lastes ned med nettleser ved å gå til en adresse i datatorg.

Oppgradering til TLS 1.2 kan skape problemer for eldre servere.

Ved spørsmål kontakt oss på data@norges-bank.no

 

Publisert 15. november 2021 12:16