Norges Bank

Valutaterminkurser

Valutaterminkurser mot utvalgte valutaer. Kursene er beregnet på grunnlag av valutakurser og eurorenter.

Daglige kurser

Daglige kurser 3 måneders termin

Daglige kurser 6 måneders termin

Månedsgjennomsnitt

Månedsgjennomsnitt av daglige kurser 3 måneders termin 

Månedsgjennomsnitt av daglige kurser 6 måneders termin

Årsgjennomsnitt

Årsgjennomsnitt av daglige kurser 3 måneders termin 

Årsgjennomsnitt av daglige kurser 6 måneders termin