Norges Bank

Avkastningsindeks for Nowa

Nowai (Nowa index) er en indeks som fremstiller akkumulert avkastning basert på overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) med daglig kapitalisering. Startverdien for indeksen er satt til 100 den 2. januar 2020.

Nowai publiseres hver virkedag kl. 09.00. Beregningen av Nowai er beskrevet i teknisk dokumentasjon.

Last ned data

  • Nowa indeks - Excel

    Obs! Begrensninger i datatypen «general» i Excel fører til at visning av indeksverdi i cellen er avrundet til 7 desimaler. Endre datatype i celle til Number for å vise alle 8 desimaler.

  • Nowa indeks - CSV
Dato Verdi
03.08.2021 100,35117824
02.08.2021 100,35117824
30.07.2021 100,35117824
29.07.2021 100,35117824
28.07.2021 100,35117824
27.07.2021 100,35117824
26.07.2021 100,35117824
23.07.2021 100,35117824
22.07.2021 100,35117824
21.07.2021 100,35117824
20.07.2021 100,35117824
19.07.2021 100,35117824
16.07.2021 100,35117824
15.07.2021 100,35117824
14.07.2021 100,35117824
13.07.2021 100,35117824
12.07.2021 100,35117824
09.07.2021 100,35117824
08.07.2021 100,35117824
07.07.2021 100,35117824
06.07.2021 100,35117824
05.07.2021 100,35117824
02.07.2021 100,35117824
01.07.2021 100,35117824
30.06.2021 100,35120573
29.06.2021 100,35120573
28.06.2021 100,35120573
25.06.2021 100,35120573
24.06.2021 100,35120573
23.06.2021 100,35120573
22.06.2021 100,35120573
21.06.2021 100,35120573
18.06.2021 100,35120573
17.06.2021 100,35120573
16.06.2021 100,35120573
15.06.2021 100,35120573
14.06.2021 100,35120573
11.06.2021 100,35120573
10.06.2021 100,35120573
09.06.2021 100,35120573
08.06.2021 100,35120573
07.06.2021 100,35120573
04.06.2021 100,35128821
Publisert 29. april 2021 09:00
Publisert 29. april 2021 09:00