Norges Bank

Avkastningsindeks for Nowa

Nowai (Nowa index) er en indeks som fremstiller akkumulert avkastning basert på overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) med daglig kapitalisering. Startverdien for indeksen er satt til 100 den 2. januar 2020.

Nowai publiseres hver virkedag kl. 09.00. Beregningen av Nowai er beskrevet i teknisk dokumentasjon.

Last ned data

  • Nowa indeks - Excel

    Obs! Begrensninger i datatypen «general» i Excel fører til at visning av indeksverdi i cellen er avrundet til 7 desimaler. Endre datatype i celle til Number for å vise alle 8 desimaler.

  • Nowa indeks - CSV
Dato Verdi
12.05.2021 100,35128821
11.05.2021 100,35128821
10.05.2021 100,35128821
07.05.2021 100,35128821
06.05.2021 100,35128821
05.05.2021 100,35128821
04.05.2021 100,35128821
03.05.2021 100,35128821
30.04.2021 100,35128821
29.04.2021 100,35128821
28.04.2021 100,35128821
27.04.2021 100,35128821
26.04.2021 100,35128821
23.04.2021 100,35128821
22.04.2021 100,35128821
21.04.2021 100,35128821
20.04.2021 100,35128821
19.04.2021 100,35128821
16.04.2021 100,35128821
15.04.2021 100,35128821
14.04.2021 100,35128821
13.04.2021 100,35128821
12.04.2021 100,35128821
09.04.2021 100,35128821
08.04.2021 100,35128821
07.04.2021 100,35128821
06.04.2021 100,35128821
31.03.2021 100,35128821
30.03.2021 100,35128821
29.03.2021 100,35128821
26.03.2021 100,35128821
25.03.2021 100,35128821
24.03.2021 100,35128821
23.03.2021 100,35128821
22.03.2021 100,35128821
19.03.2021 100,35128821
18.03.2021 100,35128821
17.03.2021 100,35128821
16.03.2021 100,35128821
15.03.2021 100,35128821
Publisert 29. april 2021 09:00
Publisert 29. april 2021 09:00