Norges Bank

Beregning av rente på statsobligasjoner

Norsk syntetisk 3, 5 eller 10 års effektiv statsobligasjonsrente.

De syntetiske 3- og 5-årsrentene er beregnet ved å vekte to statsobligasjoner med henholdsvis kortere og lengre gjenstående løpetid. Den syntetiske 10-årsrenten er beregnet ved lineær ekstrapolering. Kursene som benyttes er sist omsatte hvis sist omsatte kurs er innenfor spreaden, ellers er valgt kurs lik kjøps- eller salgskursen som ligger nærmest sist omsatte. Hvis ingen omsetning er valgt kurs lik midtkursen.

Før 1993: Serien inneholder årlig effektiv etterskuddsrente på statsobligasjoner for henholdsvis 0-3 år / 3-6 år eller over 6 år. Renten ble beregnet som et veid gjennomsnitt av utestående volum på statsobligasjoner med gjenstående løpetid henholdsvis 0-3 år / 3-6 år eller over 6 år notert på Oslo Børs. Daglige sluttnoteringer (midtkurser evt. omsatte kurser).

Merk.: Perioden 6. mars 1987 - 31. desember 1989 inneholder ukentlige sluttnoteringer.

Publisert 15. november 2011 12:41