Norges Bank

Statsobligasjoner årsgjennomsnitt

Årsgjennomsnitt av daglige noteringer. Kilde: Bloomberg kl. 16, beregninger av Norges Bank. (Til og med 30. juni 2020: Oslo Børs)

År 3 år 5 år 10 år
2020 0,44 0,56 0,82
2019 1,23 1,28 1,49
2018 1,15 1,44 1,88
2017 0,77 1,07 1,64
2016 0,61 0,84 1,33
2015 0,76 0,99 1,57
2014 1,52 1,82 2,52
2013 1,63 1,93 2,58
2012 1,44 1,59 2,10
2011 2,24 2,56 3,12
2010 2,46 2,83 3,52
2009 2,71 3,33 4,00
2008 4,53 4,43 4,47
2007 4,79 4,77 4,78
2006 3,74 3,90 4,07
2005 2,90 3,27 3,74
2004 2,95 3,61 4,36
2003 4,24 4,58 5,04
2002 6,39 6,36 6,38
2001 6,44 6,31 6,24
2000 6,61 6,38 6,22
1999 5,39 5,39 5,52
1998 5,32 5,34 5,40
1997 4,62 5,12 5,89
1996 5,46 5,98 6,78
1995 6,36 6,89 7,43
1994 6,59 7,04 7,46
1993 6,54 6,62 6,86
1992 10,54 9,78 9,62
1991 10,05 9,91 9,99
1990 10,97 10,71 10,68
1989 10,93 10,81 10,86
1988 13,13 13,07 12,88
1987 13,79 13,58 13,31
1986 13,56 13,30
1985 12,90 12,91

Obs!

De syntetiske renteseriene for både statskasseveksler og statsobligasjoner vil ha siste oppdatering 30. juni 2021. Fra og med 1. juli 2021 vil kun de historiske seriene være tilgjengelig.