Norges Bank

Rente på statskasseveksler

Årlig effektiv etterskuddsrente, oppgitt som syntetiske renter for løpetidene 3, 6, 9 og 12 måneder.

Den syntetiske renten er beregnet ved å vekte to statskasseveksler med henholdsvis kortere og lengre gjenstående løpetid. Kursene som benyttes er sist omsatte hvis sist omsatte kurs er innenfor spreaden, ellers er valgt kurs lik kjøps- eller salgskursen som ligger nærmest sist omsatte. Hvis ingen omsetning er valgt kurs lik midtkursen.

Publisert 15. november 2011 12:37