Norges Bank

Rentestatistikk

Tall for styringsrenten, NOWA, statskasseveksler og statsobligasjoner.

Seriene oppdateres ca. kl. 9.00 første arbeidsdag etter noteringsdag. 

For data lenger tilbake i tid, se Norges Banks API for åpne data

Renter

  Daglig Månedsgjennomsnitt Årsgjennomsnitt
Styringsrenten Daglig Månedlig Årlig
NOWA Daglig Månedlig Årlig
Statskasseveksler Daglig Månedlig Årlig
Statsobligasjoner Daglig Månedlig

Årlig

Samlet oversikt:

Styringsrenten

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i gjennomføring av pengepolitikken. Mer om styringsrenten

NOWA

Norwegian Overnight Weighted Average rate. Mer om NOWA.

Statskasseveksler

Statskasseveksler er statspapirer med opprinnelig løpetid under ett år, som det ikke utbetales noen fast eller flytende rente for i løpetiden.

Statsobligasjoner

En obligasjon er et rentebærende papir med opprinnelig løpetid over 1 år.

Data fra 1820 og fremover finnes under Historical monetary statistics, Bond markets and bond yields in Norway

NIBOR

Norwegian Inter Bank Offered Rate (norske pengemarkedsrenter).

Fra 9. desember 2013 overtok Oslo Børs ansvaret for beregning og distribusjon av Nibor. Kun historiske data til og med 6. desember er tilgjengelig på nettsidene våre.

NIBOR - nominell rente. Historiske data

Mer om NIBOR (referanserenter.no)

Sist endret 18. oktober 2020 12:00

Kontakt

  • Nowa: 22 31 71 70
  • Styringsrenten: 22 31 71 70
  • Statskasseveksler: 22 31 71 40
  • Statsobligasjoner: 22 31 71 40
Sist endret 18. oktober 2020 12:00