Norges Bank

Rentestatistikk

Tall for styringsrenten, Nowa, statskasseveksler og statsobligasjoner.

Seriene oppdateres ca. kl. 9.00 første arbeidsdag etter noteringsdag. 

Styringsrenten
Nowa
Renter på statspapirer
Samlet oversikt i regneark

Styringsrenten

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i gjennomføring av pengepolitikken. 

Styringsrenten - daglige tall

Se også månedsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt

Nowa

Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa - daglige tall

Se også månedsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt

Kapitaliserte gjennomsnitt for Nowa

Kapitaliserte gjennomsnitt for Nowa for gitte referanseperioder (Nowa1m, Nowa3m, Nowa6m)

Avkastningsindeks for Nowa

Nowai (Nowa index) er en indeks som fremstiller akkumulert avkastning basert på overnattenrenten Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) med daglig kapitalisering.

Renter på norske statspapirer

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16.15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån 

Statskasseveksler og statsobligasjoner

Statskasseveksler er statspapirer med opprinnelig løpetid under ett år, som det ikke utbetales noen fast eller flytende rente for i løpetiden. En obligasjon er et rentebærende papir med opprinnelig løpetid over 1 år.

Obs! De syntetiske renteseriene for både statskasseveksler og statsobligasjoner hadde siste oppdatering 30. juni 2021. Fra og med 1. juli 2021 er kun de historiske seriene være tilgjengelig.

Statskasseveksler – syntetiske

Daglige tall, månedsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt

Statsobligasjoner – syntetiske

Daglige tall, månedsgjenomsnitt og årsgjennomsnitt

Nullkupongrenter

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 09.00 nullkupongrentene som er estimerte verdier basert på observerte effektive renter på statskassevekslene og statsobligasjonene.

Nullkupongrenter - daglige tall

Renter - samlet oversikt:

Sist endret 2. juli 2021 10:00

Hent statistikk

Rentestatistikk finner du i Norges Banks API for åpne data

Hent data

Kontakt

  • Nowa: 22 31 71 70
  • Styringsrenten: 22 31 71 70
  • Statskasseveksler: 22 31 71 40
  • Statsobligasjoner: 22 31 71 40
Sist endret 2. juli 2021 10:00