Norges Bank

Diskonto

Norges Banks diskonto var historisk den renten banker måtte betale for rediskontering av veksler i sentralbanken, og endringer i diskontoen hadde betydning for det generelle rentenivå i samfunnet.

Historisk oversikt over Norges Banks diskonto

Norges Bank har observasjoner for Norges Banks diskonto i perioden 1850 til 1986. Observasjonene er notert per utgangen av måneden. Excel-filen inneholder oversikt over renten per utgangen av de måneder hvor rentesatsen avviker fra utgangen av forrige måned.

Før 1. januar 1893 var diskontoen til dels forskjellig ved Norges Banks avdelinger. Tallene i denne oversikten gjelder Oslo.

 Utvikling i diskontoen

Diskontoen opphørte fra 1987

Ordningen for sentralbankens likviditetslån til forretnings- og sparebankene, der rentevilkårene var knyttet til diskontoen, ble omlagt i 1986. Etter dette hadde diskontoen ingen pengepolitisk betydning.

Hovedstyret vedtok derfor at Norges Bank med virkning fra 1. januar 1987 ikke lenger skal fastsette en diskonto. Samtidig vedtok hovedstyret at banken ikke uttaler seg om hvilken rentesats som kan erstatte diskontoen som reguleringsgrunnlag for private banker eller i andre sammenhenger.

Publisert 2. mai 2002 07:29

Nedlastinger

Publisert 2. mai 2002 07:29