Norges Bank

Slik veksler du på 1-2-3


Ved oppmøte på et av våre depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Tromsø kan du legitimere deg ved å vise gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort m/bilde eller nasjonalt ID-kort). Våre depoter vil kunne bekrefte gyldig kopi av legitimasjon.

For veksling via post kan du legitimere deg med Bank-ID i forkant av innsending via Norges Banks ID-kontrolltjeneste. Norges Bank vil sjekke navn og mottakerkonto på innsendt skjema mot mottatt elektronisk ID.

Dersom du ikke har eller ikke ønsker å bruke Bank-ID må du legge ved bekreftet kopi av gyldig legitimasjon sammen med skjema og penger ved innlevering.

Gyldig legitimasjon for innlevering via post kan bekreftes av

  1. Norges Bank, domstoler, politi, NAV og notarius publicus
  2. helsepersonell dersom eier er innlagt på sykehus
  3. banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater
Publisert 10. juni 2021 12:42
Publisert 10. juni 2021 12:42