Norges Bank

Slik veksler du på 1-2-3


Skjema for veksling av utgåtte sedler og mynter må være komplett utfylt. Fyll ut elektronisk før utskrift eller bruk blokkbokstaver og skriv tydelig.

Du må velge ett av tre skjemaer - avhengig av hvor stort beløp du skal veksle:

1. Opplysninger om pengenes eier

I skjemaets pkt. 1, er det navnet på eieren av pengene som skal fylles ut. Det må være samsvar mellom eiers kontonummer og eiers navn, hvis ikke stoppes utbetalingen.

Dersom eier er bedrift/selskap/juridisk person må det oppgis organisasjonsnummer. Det skal også vedlegges firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder samt oversikt over reelle rettighetshavere. Dersom den juridiske personen ikke er registrert i foretaksregisteret skal utskrift fra enhetsregisteret eller annet offentlig register vedlegges.

Norges Bank vil ved behov foreta nærmere undersøkelser i henhold til hvitvaskingslovens bestemmelser, og ut fra dette vurdere om kundens konto kan godskrives for det innleverte beløp.

Ved overføring til utenlandsk konto må IBAN og SWIFT- kode (BIC) oppgis for at utbetaling skal kunne gjennomføres.

2. Opplysninger om pengene som ønskes vekslet

Oppgi antall sedler og mynter av hver valør samt beløp i kroner for totalen. 

3. Opplysninger om hvordan pengene er tilegnet

Norges Bank følger bestemmelsene i hvitvaskingsloven. På samme måte som din bankforbindelse er vi pålagt å undersøke hvordan du har tilegnet deg pengene som ønskes vekslet. Vi må derfor stille noen spørsmål om pengenes opprinnelse.

Dersom du har mottatt pengene ved arv, kreves dokumentasjon på at eier er rett arving.

Dersom beløpet er over 7 000 kroner og mottatt som gave, kreves opplysninger om giver.

Dersom beløpet er over 7 000 kroner og mottatt som vederlag, kreves opplysninger om virksomheten som har gitt vederlaget.

Norges Bank forbeholder seg retten til å innhente ytterligere opplysninger i henhold til hvitvaskingsloven eller andre relevante bestemmelser.

Publisert 10. juni 2021 12:42
Publisert 10. juni 2021 12:42