Norges Bank

50-kroneseddel - sikkerhetselementer

Bilde av 50-kronesedler i serie VII f.o.m. 1996

Alle sedlene i serie VII var trykket med kobbertrykk på bomullspapir. 

Vannmerke og sikkerhetstråd (oppgradert seddel med årstall f.o.m. 2003-)

Når seddelen holdes opp mot en lyskilde, ser man lett vannmerket - et portrett av Peter Christen Asbjørnsen, samt sikkerhetstråden. Vannmerket består av en rad portretter, det samme som på hovedbildet, og fremkommer i mørke og lyse toner. På nye sedler er det mulig å kjenne variasjoner i tykkelsen på vannmerket. Sikkerhetstråden sees i lyset som en mørk tråd med teksten Norges Bank i klar skrift.

Se video

Sikkerhetstråden på ikke-oppgradert seddel (årstall 1996-2002) sees også i lyset som en mørk tråd, men er tynnere enn sikkerhetstråden for den oppgraderte seddelen og har heller ikke tekst.

Sedler med årstall f.o.m. 2008 har i tillegg en bokstav foran serienummeret øverst til venstre på siden med portrettet av Asbjørnsen.

Rosett med skjult "N" og mikroskrift

Hvis du studerer seddelen ekstra nøye, finner du i tillegg mikroskrift, og en "N" i rosetten som blir synlig når seddelen holdes på skrå mot en lyskilde. Flere steder på seddelens for- og bakside vil du finne tall og bokstaver som er trykket i meget liten skrift.

Gjennomlysningsregister

Videre er det et såkalt gjennomlysningsregister, det lille merket under rosetten. Denne har et "motstykke" på baksiden, slik at hvis du holder seddelen opp mot lyset, vil de til sammen danne en komplett figur.

Fluoriserende effekter

Når hele seddelens for- og bakside holdes under ultrafiolett lys vil du se at deler av trykket lyser opp i varierende grad, samt små fibre i papiret som lyser opp.

Det finnes en usynlig pennesplitt over portrettet. Denne fluorescerer i gulgrønt under ultrafiolett lys.

Se video

Publisert 4. mai 2017 22:00
Publisert 4. mai 2017 22:00