Norges Bank

50-kronesedler serie VII

Nedenfor vises de ulike variantene av 50-kronesedler i serie VII (f.o.m. årstall 1996).

For mer informasjon, se sikkerhetselementer for 50-kroneseddelen.

Sedler med årstall f.o.m. 1996 t.o.m. 2002 (ikke oppgradert utgave)

Sikkerhetstråden på ikke oppgradert seddel sees i lyset som en mørk tråd, men er tynnere enn sikkerhetstråden for den oppgraderte seddelen og har heller ikke tekst. Ikke oppgradert utgave har heller ikke små gule sirkler i forbindelse med Vidjespenningen som er plassert helt til venstre på seddelens forside, dvs siden som bærer portrettet av Peter Christen Asbjørnsen.

50-kroneseddel – ikke oppgradert utgave50-kroneseddel – ikke oppgradert utgave

Sedler med årstall f.o.m. 2003 er oppgradert bl.a. med bredere sikkerhetstråd og med teksten Norges Bank i klar skrift.

50-kroneseddel

50-kroeneseddel

Sedler med årstall f.o.m. 2008 (trykt i utlandet).  Denne seddelen har en bokstav foran serienummeret (øverst til venstre på siden med portrett av Peter Christen Asbjørnsen). Ellers er seddelen lik oppgradert seddel f.o.m. 2003.

50-kroneseddel

50-kroneseddel

Publisert 10. februar 2010 10:00
Publisert 10. februar 2010 10:00