Norges Bank

Slik veksler du utgåtte sedler og mynter

Merk: Lokalene for veksling av utgåtte sedler gjenåpnes 23. august. Slik går du fram for å veksle dine gamle sedler og mynter. (Oppdatert 8. juli 2021)

Norges Bank veksler inntil videre følgende utgåtte sedler og mynter:

50-kroneseddel Utgave VII (Asbjørnsen) Veksles gebyrfritt t.o.m. 18.10.2029
100-kroneseddel Utgave VII (Flagstad) Veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028
200-kroneseddel Utgave VII (Birkeland) Veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028
500-kroneseddel Utgave VII (Undset) Veksles gebyrfritt t.o.m. 18.10.2029
1000-kroneseddel Utgave VII (Munch) Veksles gebyrfritt t.o.m. 14.11.2030
Seddelutgave IV (1948-76) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
Seddelutgave V (1962-89) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
Seddelutgave VI (1977-99) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
5-kronemynter (1963-94) og 10-kronemynter (1983-91) Veksles mot gebyr på kr. 250,-
50-øringer utgitt i perioden 1996-2011 (brune) Veksles gebyrfritt  t.o.m. 30.04.2022

Norges Bank veksler inn til pålydende verdi. Utbetaling fra Norges Bank skjer til bankkonto. Dersom det er saksbehandlingsgebyr trekkes dette fra beløpet som utbetales.

Enkelte av valørene kan ha samleverdi, ta kontakt med mynthandlere om dette.

Veksling gjøres slik:

Fyll ut skjema for veksling og send dette sammen med pengene til Norges Banks hovedkontor i Oslo.

Merk: Norges Bank har normalt et tilbud om veksling til nye sedler ved våre hovedkontorer. Det har også vært tilbud om innlevering av skjema og penger for overføring til konto ved kontorene. Denne tjenesten ble midlertidig stanset i tråd med myndighetenes råd om å unngå køer eller større ansamlinger for å hindre spredning av Corona viruset. Tjenesten gjenåpner 23. august 2021.

Norges Bank veksler ikke gyldige sedler eller mynter.

Fremgangsmåte for veksling av utgåtte sedler og mynter:

 1. Skjema for veksling av utgåtte sedler og mynter skal fylles ut. Bruk blokkbokstaver og skriv tydelig.

 2. I skjemaet pkt. 1, er det navnet på eier av pengene som skal fylles ut. Kontoinnehaver skal være den samme som eier.

 3. Dersom vekslingsbeløpet skal overføres til utenlandsk konto, må IBAN og SWIFT-kode (BIC) opplyses for at utbetaling skal kunne gjennomføres.
 4. For beløp på 10 000 kroner eller høyere skal bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort m/bilde) vedlegges. Gyldig legitimasjon kan bekreftes av (1) domstoler, politi og NAV, (2) helsepersonell dersom eier er innlagt på sykehus, (3) banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.
 5. I pkt. 2 i skjemaet skal antall utgåtte sedler og mynter som ønskes vekslet, spesifiseres. Totalbeløp i kroner skal også fylles inn.
 6. I pkt. 3 i skjemaet skal det opplyses om hvorfor de utgåtte sedlene/myntene ikke er vekslet inn tidligere. Det skal ikke gis konkrete helseopplysninger i skjemaet.
  Dersom vekslingen gjelder 100- eller 200-krone seddelutgave VII eller 50-øringer utgitt i perioden 1996-2011 skal dette punktet ikke fylles ut.
 7. Gjelder vekslingen arveoppgjør, skal skifterettspapirer vedlegges som dokumentasjon sammen med skjemaet.
 8. Ferdig utfylt skjema med pengene og eventuelle vedlegg sendes pr. post til Norges Bank. Henvend deg til Posten for å få hjelp til den mest hensiktsmessige måten å sende på. Postsendingen må adresseres til:

  Norges Bank,
  K&D
  Postboks 1179, Sentrum
  0107 Oslo

  Ved henvendelse til postkontorene vil du få informasjon om hvordan reglene for pengeforsendelse er og hva kostnaden vil bli.
 9. Norges Bank forholder seg retten til å innhente ytterligere opplysninger, i henhold til hvitvaskingsloven eller andre relevante bestemmelser.
 10. Vekslingsbeløpet (fratrukket et eventuelt saksbehandlingsgebyret) utbetales til oppgitt konto, normalt innen 2 uker. Beløp over 10.000 kroner kan ta lenger tid.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Norges Bank, enhet for Kontante betalingsmidler, telefon 901 48 659 (betjent på hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00) eller 22 31 60 00.
E-postadresse: post@norges-bank.no eller KBkontroll@norges-bank.no.

Sist endret 2. juni 2021 11:00

Lokaler for veksling vil gjenåpne 23. august

Veksling av utgåtte sedler i ekspedisjonen ved Norges Banks hovedkontor i Oslo og på depotene i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø vil gjenåpne 23. august. Det vil fortsatt være mulig å sende inn skjema og penger per post. (Oppdatert 8. juli 2021)

Kontakt

For nærmere opplysninger, kontakt Norges Bank:

Telefon: +47 901 48 659
Hverdager mellom kl 09 og 15

E-post: post@norges-bank.no

Adresser til Norges Banks depoter

Sist endret 2. juni 2021 11:00