Norges Bank

Veksling av utgåtte sedler og mynter

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp, jf. sentralbanklovens § 15. Beslutningen kunngjøres i Norsk Lovtidend og landets største aviser.

Ugyldige sedler og mynterEtter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de utgåtte sedlene og myntene i ytterligere 10 år.

Publikum oppfordres til å henvende seg til Norges Bank eller sin bankforbindelse dersom man ønsker å veksle inn sedler og mynter i løpet av 10-årsperioden. For tiden gjelder dette:

Selv om det er mer enn 11 år (1 + 10) siden kunngjøringen, veksler Norges Bank fortsatt inn følgende utgåtte seddelutgaver og mynter mot et gebyr:

Dersom du ønsker å veksle utgåtte sedler og mynter, ber vi deg om å lese retningslinjene for veksling. Norges Bank veksler inn etter pålydende verdi. Eldre seddelutgaver og mynter kan ha samleverdi. Ta eventuelt kontakt med mynthandlere for nærmere informasjon om dette.

Publisert 15. august 2006 12:10
Endret 19. oktober 2019 07:00

Kontakt

For nærmere opplysninger, kontakt Norges Bank:

Telefon: +47 901 48 659
Hverdager mellom kl 09 og 15

E-post: central.bank@norges-bank.no

Publisert 15. august 2006 12:10
Endret 19. oktober 2019 07:00