Norges Bank

Avrundingsregler ved kontant betaling i norsk mynt

Ved kontobetaling kan øreavrunding ikke foretas med henvisning til disse regler

I Lov om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 4 første ledd, heter det:

"Den norske pengeenhet er en krone. Kronen deles i hundre øre".

I forskrift av 16. mars 2011 nr. 294 er det fastsatt følgende:

"Fra 1. mai 2012 skal det ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 100 avrundes slik ved det endelige oppgjør:

  • Ørebeløp som ender på  1 - 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp.
  • Ørebeløp som ender på 50 - 99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

Forskriften av 16. mars 2011 ble kunngjort i Norsk Lovtidend den 18. mars 2011.

Sist endret 2. mai 2012 08:17