Norges Bank

Regelverk utgåtte sedler og mynter

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp, jf. sentralbanklovens § 3-6. Beslutningen kunngjøres i Norsk Lovtidend og landets største aviser.

Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de utgåtte sedlene og myntene i ytterligere 10 år.

Publikum oppfordres til å henvende seg til Norges Bank eller sin bankforbindelse dersom man ønsker å veksle inn sedler og mynter i løpet av 10-årsperioden. For tiden gjelder dette:

Selv om det er mer enn 11 år (1 + 10) siden kunngjøringen, veksler Norges Bank fortsatt inn følgende utgåtte seddelutgaver og mynter:

Dersom du ønsker å veksle utgåtte sedler og mynter, ber vi deg om å lese veiledning for veksling. Norges Bank veksler inn etter pålydende verdi. Eldre seddelutgaver og mynter kan ha samleverdi. Ta eventuelt kontakt med mynthandlere for nærmere informasjon om dette.

Sist endret 2. juni 2021 09:00

Kontakt

For nærmere opplysninger, kontakt Norges Bank:

Telefon: +47 901 48 659
Hverdager mellom kl 09 og 15

E-post: post@norges-bank.no

Adresser til Norges Banks depoter

Sist endret 2. juni 2021 09:00