Norges Bank

Om stjernebildet Orion

Teksten er basert på naturfagets nettsted for lærere samt opplysninger fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Stjernebildet Orion vises i hvitlinjer på baksiden av 100-kroneseddelen. Orion er det stjernebildet som lyser sterkest og som kan ses både fra den nordlige og den sydlige halvkule. I den gamle greske sagnverdenen var Orion sønn av havguden Poseidon.

Sett fra Norge vil Orion ha en annen orientering enn stjernebildet som er gjengitt på seddelen. Her er Orion illustrert slik den vil fortone seg for en som befinner seg omtrent 10 grader nord for ekvator.

Publisert 26. mai 2017 12:55