Norges Bank

Motivene på 100-kroneseddelen

Format: 133 x 70 mm

100 kroner forside

Forside

Hovedmotivet på 100-kroneseddelen er Gokstadskipet. Dette er Norges største bevarte vikingskip. Skipet er bygget cirka år 900 og ble funnet i en gravhaug i 1880. I bakgrunnen skimter du den norsktegnede baugen X-BOW®, en design tilhørende Ulstein Design & Solutions AS.

Disse ulike båtkonstruksjonene vitner sammen om at evnen og viljen til å finne nye, bedre måter å komme seg fram på, alltid har stått sentralt i norsk kyst- og næringsliv.

I vikingtiden kunne en med farkoster som Gokstadskipet seile langs hele kysten og ut i handel, sjørøveri, strid eller landnåm. I dag gir vikingskipet oss en mulighet til å reise på helt andre måter. Vi kan seile tilbake til fortiden, og leve oss inn i våre forfedres verden.

Som nordmenn bærer vi med oss en lang og rik historie i det å overleve langs kysten og ute på havet med fiske, handel og frakt – fra farmennene i sagatiden fram til dagens internasjonale skipsfart.

Øverst til høyre på seddelen kan du se en lundefugl. Hodet av lundefuglen samt valørtallet er dessuten brukt som vannmerke på samtlige seddelvalører.

100 kroner forside

Bakside

I mønsteret på 100-kroneseddelen kan du skimte et lasteskip i horisonten. Det er lett bris, symbolisert ved litt lengre rektangulære former enn på 50-kroneseddelen.

Bølgene i det organiske mønsteret begynner å toppe seg litt. Du kan også se en globus, samt deler av stjernebildet Orion.

Skipsleden var lenge livsnerven i landet vårt, og ikke bare for folk som bodde langs kysten. Via vassdragene i innlandet ble varer fra hele landet fraktet ut til kysten, og derfra videre til andre landsdeler og andre land. I retur kom varer fra fjern og nær.

Skipsfart og maritimt næringsliv er også i dag en viktig drivkraft i norsk økonomi. Mesteparten av varene vi handler med utlandet, fraktes fortsatt med båt.

Publisert 4. mai 2017 21:00
Publisert 4. mai 2017 21:00