Norges Bank

Offentlig journal 04.12.2023 - 10.12.2023

Dokumentnummer 20/02139-13

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/05158-2

Dokumentdato:

14.02.2022

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

Avtale - BISNODE foretaksdata

Dokumenttittel:

Korrespondanse om avtale

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 22/01372-1

Dokumentdato:

02.03.2022

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Visa applications NBIM

Dokumenttittel:

Visa application documents - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 22/02301-1

Dokumentdato:

06.04.2022

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 14

I Fra:

DNB ASA

Sak:

DNB Cybersikkerhet modenhetsvurdering 2021

Dokumenttittel:

Gartner modenhetsvurdering av DNB

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01337-15

Dokumentdato:

24.11.2022

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/05774-4

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Kontrollbesøk ved det private kontantdepotet i Oslo - Nokas 2023

Dokumenttittel:

Kontrollskjema Nokas Tromsø 20.06.2023

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/01504-11

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om levering av banktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Corporate Cash Management - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 22/07557-7

Dokumentdato:

03.10.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05774-5

Dokumentdato:

26.10.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Kontrollbesøk ved det private kontantdepotet i Oslo - Nokas 2023

Dokumenttittel:

Rapport kontrollopptak Nokas Tromsø

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/05775-5

Dokumentdato:

08.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Stavanger

Sak:

Kontrollbesøk ved det private kontantdepotet i Oslo - PKD - Loomis 2023

Dokumenttittel:

Rapport kontrollbesøk Loomis Stavanger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06335-29

Dokumentdato:

14.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext Securities Oslo

Sak:

Verdipapirsentralen - Euronext Securities Oslo (ES-OSL) - Overvåking høst 2023

Dokumenttittel:

Hendelsesrapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/05774-8

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Bergen

Sak:

Kontrollbesøk ved det private kontantdepotet i Oslo - Nokas 2023

Dokumenttittel:

Rapport kontrollbesøk Nokas Bergen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08935-1

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sak:

Innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Dokumenttittel:

Innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 23/01151-22

Dokumentdato:

14.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansiel Stabilitet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG 2024 - The European Banking Authority - EBA platform Memorandum of Understanding - MoU - EBA replies to project group - PG comments

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/01151-23

Dokumentdato:

16.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansiel Stabilitet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

NBSG 2024 - Dates for Oslo meeting

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/01151-24

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oliver Wyman AB

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

Nordic Baltic Stability Group Crisis Simulation Exercise - NBSG CSE - For Review - Draft Concept Note - Feedback by 01.12.2023

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01845-93

Dokumentdato:

21.11.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/07543-8

Dokumentdato:

26.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Monetary Authority of Singapore

Sak:

Network for Greening the Financial System - NGFS Plenary - Additional Steering Committee members - call for interest

Dokumenttittel:

NGFS - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 20/02334-18

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kredittvurderingsbyrå - Avskjermet

Dokumenttittel:

Letter of notification of decision - Avskjermet

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Operations


Dokumentnummer 23/09033-1

Dokumentdato:

01.08.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09035-1

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09036-1

Dokumentdato:

05.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09038-1

Dokumentdato:

26.07.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09039-1

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00558-23

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF-seksjonenSedlabanki Islands - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaNordic-Baltic IMF CoordinationDanmarks Nationalbank - IMF-seksjonenMinistry of Finance of DenmarkMinistry of Finance and Economic Affairs - Iceland - IMF-seksjonenSveriges Riksbank - IMF-seksjonenBaltic Coordination teamIMF - Baltic Team - Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09044-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09041-1

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09046-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06998-1

Dokumentdato:

16.05.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09071-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

KBs innstilling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02597-43

Dokumentdato:

07.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the Single Pledgor Pledged Account Terms and Conditions - SPPA T & C - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02597-45

Dokumentdato:

29.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the Single Pledgor Pledged Account Terms and Conditions - SPPA T & C - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 23/09083-2

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09070-2

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09065-2

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09045-7

Dokumentdato:

29.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMFFinlands Bank IMF-seksjonenMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Lithuania - IMF-seksjonenLatvijas Banka (Bank of Latvia)Sedlabanki Islands - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of LatviaLatvijas Banka - IMF SeksjonenRegeringskanslietDanmarks Nationalbank - IMF-seksjonenMinistry of Finance of DenmarkThe World Bank GroupMinistry of Finance and Economic Affairs - Iceland - IMF-seksjonenSveriges Riksbank - IMF-seksjonenIMF - Baltic Team - Eesti PankFinansdepartementet - IMF-seksjonenMinistry of Finance - Republic of Estonia – IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09085-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01767-14

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Evje og Hornnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Evje og Hornnes Sparebank

Dokumenttittel:

Evje og Hornnes Sparebank - Reaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/09050-1

Dokumentdato:

09.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09094-1

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale konsulenttjenester i forbindelse med tilsynsgjennomgang

Dokumenttittel:

Kontrakt i forbindelse med tilsynsgjennomgang i Norges Bank

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 23/03952-5

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Rørleggertjenester og tilhørende materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Oppgradere sprinkler

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/00414-2

Dokumentdato:

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forsikringer Bankplassen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forsikring Bankplassen - 2024

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Projects


Dokumentnummer 23/09093-1

Dokumentdato:

07.06.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09099-1

Dokumentdato:

07.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09101-1

Dokumentdato:

08.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09103-1

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09104-1

Dokumentdato:

01.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09107-1

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09108-1

Dokumentdato:

17.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08294-2

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om systemrisikobuffer 2024

Dokumenttittel:

Kapitalkrav for landbrukseiendom

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 23/09113-1

Dokumentdato:

27.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09115-1

Dokumentdato:

29.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09058-1

Dokumentdato:

10.08.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/06344-11

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09045-9

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09045-10

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09045-11

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09045-12

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Baltic Coordination team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08818-12

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09121-2

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09121-3

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09125-1

Dokumentdato:

09.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09122-7

Dokumentdato:

22.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tilsettelse av leder for Norges Banks Administrasjon - Korrespondanse

Dokumenttittel:

Orientering - referanser

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

Sentralbankvirksomheten (SBV)


Dokumentnummer 19/00724-19

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/03704-4

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leie av kaffemaskiner og vannautomater - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09127-1

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Treningsutstyr - Kjøp og vedlikehold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01102-6

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/00620-2

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Forsendelse av kurerpost - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01087-12

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Flyttetjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09129-1

Dokumentdato:

24.07.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09130-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09131-1

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09132-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09133-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09332-2

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/04965-7

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avfallshåndtering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrigering av input til Energinet etter justerte avfallsmengder - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 23/09134-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/08818-14

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09137-1

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Kristian Larsen

Sak:

Innsynskrav - Kristian Larsen - Lønnsopplysninger vedrørende ansatte i Norges Bank og NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Spørsmål om innsyn i lønnsopplysninger vedrørende ansatte i Norges Bank og NBIM

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/08925-3

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved Enheten for finansiell etterretning - EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08262-6

Dokumentdato:

29.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Eksperimentell testing av Digitale Sentralbank Penger (DSP) - Diverse korrespondanse med eksterne - Fase 5

Dokumenttittel:

Test av teknologi DSP fase 5

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 23/09084-1

Dokumentdato:

30.07.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09138-1

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Embaixada Real da Noruega em Brasília

Sak:

G20 2024 - Brasil - Finance and Central Bank Deputies meeting, temanotater

Dokumenttittel:

G20 Brazil - 1st Finance and Central Bank Deputies Meeting - Issue Notes

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/05734-7

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09140-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09141-1

Dokumentdato:

13.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09142-1

Dokumentdato:

21.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09143-1

Dokumentdato:

22.08.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09144-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09080-1

Dokumentdato:

02.08.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09146-1

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09147-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09148-1

Dokumentdato:

22.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09145-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09149-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09150-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09152-1

Dokumentdato:

19.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09153-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09151-1

Dokumentdato:

04.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09155-1

Dokumentdato:

23.08.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09157-1

Dokumentdato:

12.09.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09156-1

Dokumentdato:

18.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02498-12

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Ukraine

Sak:

Brev fra/til sentralbankledelsen

Dokumenttittel:

Thank You letter - Annual meetings of the IMF

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09158-1

Dokumentdato:

29.06.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01736-47

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas Fortis SA/NV, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas S.A. Norway Branch - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 16/01736-48

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas Fortis SA/NV, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas S.A. Norway Branch - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/09160-1

Dokumentdato:

10.08.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09162-1

Dokumentdato:

13.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00829-8

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09164-1

Dokumentdato:

25.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09165-1

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09166-1

Dokumentdato:

16.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00702-216

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08820-4

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Coaching og lederstøtte

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09169-1

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00465-24

Dokumentdato:

24.11.2023

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Helse Midt-Norge

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Betalingsoppdrag 2023

Dokumenttittel:

Anmodning om utbetaling av lånemidler - Helse Midt-Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/01372-2

Dokumentdato:

21.03.2022

Journaldato:

04.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Visa applications NBIM

Dokumenttittel:

Visa application documents - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 22/07530-2

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kontorstoler Rammeavtale

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/03390-2

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09170-1

Dokumentdato:

28.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/04493-3

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av selskapsmat Catering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02859-5

Dokumentdato:

03.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet ok - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 23/09171-1

Dokumentdato:

26.09.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-431

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Skagen AS

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon til SKAGEN Fondenes Nyttårskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-432

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Skagen AS

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon til SKAGEN Fondenes Nyttårskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-433

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

UBS AG

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

UBS - Offer to host MPR or event

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-434

Dokumentdato:

26.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invite - International speaker - The Danish Economic Association's Biannual Meeting 12.-13.01.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-435

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invite - International speaker - The Danish Economic Association's Biannual Meeting 12.-13.01.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-436

Dokumentdato:

25.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Laurence Ezraty Daziano

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Request for meeting in Oslo 27.-28.12.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-437

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Laurence Ezraty Daziano

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Request for a meeting in Oslo December 27.-28.12.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-438

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Ministry of Investment

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation Saudi-Norway Seminar

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-439

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om innledning for styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-440

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Warwick Economics Summit 2024

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation to the Warwick Economics Summit 2024 - Keynote Speaker Invitation

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/05284-24

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Lukas Baumann

Sak:

Diverse kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Brev til sentralbanksjefen - Om pengepolitikk, kronekurs

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-441

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

PulseCore Events

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation - The Global Excellence in Digital Banking and Mobile Payment Amsterdam 13.-16.05.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09172-1

Dokumentdato:

21.08.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-442

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

PulseCore Events

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation for Ida, The Global Excellence in Digital Banking and Mobile Payment Amsterdam 13.-16.05.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-443

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANS NORGE

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon til å delta i samtale på Finansnæringens dag 19.03.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09053-11

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00094-444

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

FINANS NORGE

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitasjon til å delta i samtale på Finansnæringens dag 19.03.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/00094-445

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum lokallag

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om foredrag fra sentralbanksjef 17.04.2024 eller 22.05.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09176-1

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-446

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

KS-Kommunesektorens Organisasjon

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om foredrag av Pål Longva for fylkesøkonomisjefskollegiet 16.01.2024

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/07035-22

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Eika Kredittbank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09175-1

Dokumentdato:

04.10.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09015-1

Dokumentdato:

14.08.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09178-1

Dokumentdato:

12.10.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/05284-25

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Banca d'Italia

Sak:

Diverse kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Letter from Bank of Italy's Governor Ignazio Visco - Head of London Representative Office appointed adviser on economic developments in Norway

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09180-1

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

G20 Deputies Meeting December 2023 - Invitasjon etc.

Dokumenttittel:

G20 - Deputies - invitasjon møteoversikt

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/00094-447

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Forespørsel om innledning for styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09182-1

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Knut Johannessen

Sak:

Søknad om støtte til utgivelse av boken Historien om den norske løve

Dokumenttittel:

Søknad om støtte til utgivelse av boken Historien om den norske løve

Saksansvarlig:

Stab Kommunikasjon

Saksbehandler:

Stab Komm Innhold og utvikling


Dokumentnummer 23/09183-1

Dokumentdato:

01.10.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/00094-448

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Warwick Economics Summit 2024

Sak:

Forespørsler til sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag etc 2023

Dokumenttittel:

Invitation to the Warwick Economics Summit 2024 - Keynote Speaker Invitation

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09053-13

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09053-14

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/08604-2

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Financial System Manager NBA Finance, Norges Bank - st. ref. 4729909395

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 23/08983-2

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-3

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-4

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-5

Dokumentdato:

01.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07424-17

Dokumentdato:

27.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/08678-8

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Firm level climate emissions data

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Firm level climate emissions data

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08678-9

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Firm level climate emissions data

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Firm level climate emissions data

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08678-10

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Firm level climate emissions data

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Firm level climate emissions data

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08678-11

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Firm level climate emissions data

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Firm level climate emissions data

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09189-1

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09190-1

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09040-1

Dokumentdato:

30.08.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09193-1

Dokumentdato:

20.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00377-13

Dokumentdato:

21.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Universitetsforlaget AS

Sak:

Juridika - Abonnement

Dokumenttittel:

Fornyelse av Juridika - Tilbud

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09119-1

Dokumentdato:

11.09.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09195-1

Dokumentdato:

29.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

NTNU

Sak:

TIBER-NO foredrag for NTNU på Finctech seminar 2023

Dokumenttittel:

FinTech-seminar NTNU 01.12.2023 - Foredrag om TIBER-NO

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09053-15

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09053-16

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09053-17

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/01151-27

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansiel Stabilitet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG) - Kriseøvelse 2024

Dokumenttittel:

EBA Terms and Conditions final check and request for info on signing

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09053-18

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 16/01824-30

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank Norge ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

IT Drift


Dokumentnummer 23/09138-2

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

G20 2024 - Brasil - Finance and Central Bank Deputies meeting, temanotater

Dokumenttittel:

G20 Brazil - Opening Letter, Concept Note and Issue Notes

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk kommunikasjon


Dokumentnummer 23/09203-1

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon - Ber om dokumenter knyttet til ansettelsesprosessen

Saksansvarlig:

Stab Komm Innhold og utvikling

Saksbehandler:

Stab Komm Innhold og utvikling


Dokumentnummer 23/07400-12

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07400-13

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07400-14

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07400-15

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07400-16

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07400-17

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07400-18

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07400-19

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Training Vendors

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Procurement - Training Vendors

Saksansvarlig:

NBIM HR

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08396-1

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

05.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Anskaffelse - sakkyndig kontroll av hengestillaser

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09335-1

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09091-2

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09091-3

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00068-27

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Referat møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank

Dokumenttittel:

Utkast til referat fra ettermøte mellom Finansdepartementet og Norges Bank 27.03.2023

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 23/09337-1

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08485-6

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK - 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Norfund 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/01416-5

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2023

Dokumenttittel:

Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 17 EØS-notater til orientering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/01138-152

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsler om fremgangsmåte ved deponering - 2022 - 2023

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03359-19

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

European Banking Authority EBA - Medlemskontingent

Dokumenttittel:

Bidrag til EBA 2023 - Del 2

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 23/09219-1

Dokumentdato:

24.09.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/09224-1

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09091-4

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09225-1

Dokumentdato:

29.08.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 23/05388-2

Dokumentdato:

06.10.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Ordningen for beredskapskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Dialog med Finanstilsynet om ordninger for reserveoppgjørskonto

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 23/09233-1

Dokumentdato:

30.11.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

The European Central Bank

Sak:

Research seminar - Presentation from ECB researcher - Avskjermet

Dokumenttittel:

Presentation from ECB - Briefing on financial stability considerations for monetary analysis

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 23/09265-1

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07159-12

Dokumentdato:

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Strategi og låneprogram 2024

Dokumenttittel:

Rammer for Norges Banks forvaltning av statsgjelden i 2024

Saksansvarlig:

MA Statsgjeld

Saksbehandler:

MA Statsgjeld


Dokumentnummer 23/09203-2

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon

Dokumenttittel:

23/09203-1 - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse av Direktør for Norges Bank Administrasjon - Ber om dokumenter knyttet til ansettelsesprosessen

Saksansvarlig:

Stab Komm Innhold og utvikling

Saksbehandler:

Stab Komm Innhold og utvikling


Dokumentnummer 23/09235-1

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08728-8

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-9

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08728-10

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

06.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere Data Management - DM 2318A

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse - Applikasjonsforvaltere DM 2318A

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09089-9

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08713-7

Dokumentdato:

05.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07557-8

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08012-5

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07557-9

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08713-5

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01316-69

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09190-2

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01316-70

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09119-3

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

ØKOKRIM

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/07149-4

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07136-7

Dokumentdato:

28.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/00829-9

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09266-1

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon om sikkerhetsklarering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon om sikkerhetsklarering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Personnel Security


Dokumentnummer 23/09273-1

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering

Sak:

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Dokumenttittel:

Påminnelse - Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket - POL-699755

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09273-2

Dokumentdato:

02.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering

Sak:

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Dokumenttittel:

Påminnelse - Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket - POL-702225

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09273-3

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering

Sak:

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Dokumenttittel:

Påminnelse - Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket - POL-706864

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/04597-4

Dokumentdato:

29.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer - 2023

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - Melding om organisatoriske endringer - Petroleumstilsynet endrer navn til Havindustritilsynet fra 01.01.2024

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/07035-23

Dokumentdato:

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for KLP Banken AS 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/08983-7

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-8

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/08983-9

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Rekruttering Data Engineer

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 22/06495-6

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09275-1

Dokumentdato:

06.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/05550-5

Dokumentdato:

23.11.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Infopro Digital Services Ltd.PRENAX AB

Sak:

Bestilling av abonnementer og korrespondanse i tilknytning til avtale med Prenax - 2024 - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser

Dokumenttittel:

Signert avtale - Central Banking Insight - Infopro Digital Services Ltd.

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09279-1

Dokumentdato:

04.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

U Til:

ARKIVVERKET

Sak:

Henvendelse til Arkivverket om arkivering

Dokumenttittel:

Spørsmål om dokumentasjon som oversendes revisor

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09279-2

Dokumentdato:

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

ARKIVVERKET

Sak:

Henvendelse til Arkivverket om arkivering

Dokumenttittel:

Spørsmål om arkivering av dokumentasjon som oversendes revisor

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/08698-4

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

07.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Karriererådgivning

Dokumenttittel:

Avvist leverandør - Anskaffelse - Karriererådgivning

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09282-2

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Data utslipp fra foretak - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud om data for bedrifters klimagassutslipp

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 23/09273-5

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalbiblioteket - Pliktavlevering

Sak:

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Dokumenttittel:

Påminnelse - Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket - POL-707657

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09285-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09286-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Stabsdirektør Sentralbanken, Norges Bank - st. ref. 4741265651

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 23/09290-1

Dokumentdato:

06.11.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

NATURENS MANGFOLD AS

Sak:

Innsynskrav - Postjournal for september og oktober 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om innsyn i postjournal for september og oktober 2022

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 23/09106-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09106-2

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/09106-3

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Dokumenttittel:

Tilbud - Minikonkurranse - Koordinator Datastyring DM - 2320C

Saksansvarlig:

IT Data management

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 23/07035-24

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DELOITTE AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2023

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Trøndelag Sparebank 31.12.2023

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 23/09024-3

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/08018-7

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09295-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - NOU 2023: 28 Investeringskontroll - En åpen økonomi i usikre tider

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2023: 28 Investeringskontroll - En åpen økonomi i usikre tider

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/05577-81

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - Deponerte midler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/07094-11

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09300-1

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09302-1

Dokumentdato:

08.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - endringer i lov om register over reelle rettighetshavere § 11

Dokumenttittel:

Høring - endringer i lov om register over reelle rettighetshavere § 11

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 23/09303-1

Dokumentdato:

07.12.2023

Journaldato:

08.12.2023

Gradering:

U

I Fra:

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Sak:

Høring - Forslag til reviderte råd om egenberedskap

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til reviderte råd om egenberedskap

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal