Norges Bank

Offentlig journal 13.06.2022 - 19.06.2022

Dokumentnummer 19/00888-11

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forskrift om politiattest og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Dokumenttittel:

Høring av utkast til forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA SCM Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Personnel Security


Dokumentnummer 22/00141-14

Dokumentdato:

25.04.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester 2022-2023

Dokumenttittel:

For your approval / Comments - Updated draft EEA EFTA Comment on the Green Bonds Regulation

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02674-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Henvendelse fra Finansdepartementet vedrørende utlysningstekst visesentralbanksjef

Dokumenttittel:

Utkast utlysningstekst visesentralbanksjef

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 22/00676-5

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Maskin for destruksjon av mynt CCS-500 inkludert service for 5 år

Dokumenttittel:

Korrespondanse med Kusters - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02622-3

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Runiiwa -

Sak:

Innsynskrav - Runiiwa - Innsyn i dokumentene 22/01413-36 og 22/01414-19, samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Dokumenttittel:

Krav om innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02622-4

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Runiiwa -

Sak:

Innsynskrav - Runiiwa - Innsyn i dokumentene 22/01413-36 og 22/01414-19, samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Dokumenttittel:

Innsyn i dokumentene samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02622-5

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Runiiwa -

Sak:

Innsynskrav - Runiiwa - Innsyn i dokumentene 22/01413-36 og 22/01414-19, samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Dokumenttittel:

Ber om innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02622-6

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Runiiwa -

Sak:

Innsynskrav - Runiiwa - Innsyn i dokumentene 22/01413-36 og 22/01414-19, samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Dokumenttittel:

Ber om innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02951-2

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Numan Waseem Akhtar

Sak:

Innsynskrav - Numan Waseem Akhtar - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Kommentar til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02622-7

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Runiiwa -

Sak:

Innsynskrav - Runiiwa - Innsyn i dokumentene 22/01413-36 og 22/01414-19, samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Dokumenttittel:

Kommentar til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 19/01833-58

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Signert databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01067-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Personvern i anskaffelser

Dokumenttittel:

GDPR - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/01833-59

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Videre arbeid med utradisjonelt pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Signert databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/00270-79

Dokumentdato:

17.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk samarbeid - Memorandum of Understanding - MOU - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signed version of the MoU

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00564-8

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for juridiske tjenester 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdragsavtale - Immaterialrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02158-5

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Direct Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea Direct Bank ASA

Dokumenttittel:

Nordea Direct Bank ASA - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02158-6

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Direct Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea Direct Bank ASA

Dokumenttittel:

Nordea Direct Bank ASA - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01825-17

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OBOS-Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - OBOS-Banken

Dokumenttittel:

OBOS-Banken AS - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01830-15

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Pareto Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Pareto Bank ASA

Dokumenttittel:

Pareto Bank ASA - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01831-8

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Rindal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Rindal Sparebank

Dokumenttittel:

Rindal Sparebank - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/02193-23

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-clear AG - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01841-20

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sandnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sandnes Sparebank

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01842-17

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer AS - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01844-18

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sbanken ASA - (tidligere Skandiabanken ASA)

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01843-13

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Selbu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Selbu Sparebank

Dokumenttittel:

Selbu Sparebank - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01843-14

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Selbu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Selbu Sparebank

Dokumenttittel:

Selbu Sparebank - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01846-10

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skudenes og Aakra Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skudenes og Aakra Sparebank

Dokumenttittel:

Skudenes og Aakra Sparebank - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01881-12

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skue Sparebank

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01943-16

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/01138-15

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Ber om oversikt over utbetalinger fra deponikontoer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00156-10

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Gudbrandsdal

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Gudbrandsdal - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01937-22

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nord-Norge

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01941-18

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SMN

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SMN - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01942-20

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SR-bank

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SR-Bank - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01945-18

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Din

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Din

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01945-19

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Din

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Din

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01951-13

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Narvik

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Narvik

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01950-9

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Møre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Møre

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03168-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Sørøst-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - SpareBank 1 Sørøst-Norge (tidligere SpareBank 1 BV)

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Sørøst-Norge - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03168-2

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Sørøst-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - SpareBank 1 Sørøst-Norge (tidligere SpareBank 1 BV)

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Sørøst-Norge - Deaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/00094-6

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2022

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering juni 2022

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 22/02684-16

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Veksling av ukrainsk valuta til norske kroner

Dokumenttittel:

Oppfølgingsspørsmål - Norges Banks svar på Finansdepartementets forespørsel om anbefaling ved veksling av ukrainsk valuta til NOK

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01549-5

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Etablering av konsept og avtale(r) for salg av destruert mynt/metall

Dokumenttittel:

Videre prosess - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01549-6

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Etablering av konsept og avtale(r) for salg av destruert mynt/metall

Dokumenttittel:

Videre prosess - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01549-7

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Etablering av konsept og avtale(r) for salg av destruert mynt/metall

Dokumenttittel:

Videre prosess - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01549-8

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Etablering av konsept og avtale(r) for salg av destruert mynt/metall

Dokumenttittel:

Videre prosess - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00645-3

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

SOW - Purple team and Security testing - PSS

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/01390-16

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

NFCERT UA-RUS War Update - Week 22

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01415-2

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Reykjavik Nordic Baltic Oversight Meeting 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/01415-3

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Reykjavik Nordic Baltic Oversight Meeting 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00676-6

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Maskin for destruksjon av mynt CCS-500 inkludert service for 5 år

Dokumenttittel:

Kommunikasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00162-4

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale RIV - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 20/00162-6

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale RIV - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/00663-5

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Primærhandler - PH-avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Primærhandler svar på - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/01415-4

Dokumentdato:

04.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2022 - Finansiell infrastruktur - Island

Dokumenttittel:

Reykjavik Nordic Baltic Oversight Meeting 2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03276-1

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

National Bank of Belgium

Sak:

Euroclear

Dokumenttittel:

Euroclear Bank - 2021 review and evaluation

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03276-2

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

National Bank of Belgium

Sak:

Euroclear

Dokumenttittel:

Euroclear Bank - 2021 review and evaluation

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/02622-8

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Runiiwa -

Sak:

Innsynskrav - Runiiwa - Innsyn i dokumentene 22/01413-36 og 22/01414-19, samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Dokumenttittel:

Ber om innsyn i dokumenter

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/03188-3

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Kommentarer til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/03188-4

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Tildeling til Nahmii - Kommentar til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/03188-5

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Kommentar til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/03188-6

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Tildeling til Nahmii - Kommentar til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/03188-7

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Tildeling til Nahmii - Kommentar til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/03188-8

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Sigmund Aas

Sak:

Innsynskrav - Sigmund Aas - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Tildeling til Nahmii - Innsyn i dokumenter

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02951-3

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Numan Waseem Akhtar

Sak:

Innsynskrav - Numan Waseem Akhtar - Innsyn i sak 22/01414 Programmering av ERC-20/EVM prototype

Dokumenttittel:

Dokumenter til innsyn

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 22/02622-9

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Runiiwa -

Sak:

Innsynskrav - Runiiwa - Innsyn i dokumentene 22/01413-36 og 22/01414-19, samt evt. øvrig korrespondanse med "Nahmii"

Dokumenttittel:

Innsyn i dokumenter

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 16/01822-18

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank - Ny bruker og sletting av bruker i NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 22/01370-3

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OneTrust Technology Limited

Sak:

Privacy Solution

Dokumenttittel:

Trial period

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01370-4

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Visma Draftit

Sak:

Privacy Solution

Dokumenttittel:

Oppdatering - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/02286-11

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NBO Kontinuitetsforum (NBOK) - Medlemmer - Kontaktdetaljer - Konferansetelefon

Dokumenttittel:

Deltagerendringer i NBOK - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02746-9

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/03313-29

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

European Central Bank

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Dialog med TKC og TCT i andre land

Dokumenttittel:

Access to TKC Astra

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03307-1

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)

Sak:

Statsgjeld - Rating JCR 2022

Dokumenttittel:

JCR's Annual Review of Norway ratings - Draft

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03307-2

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)

Sak:

Statsgjeld - Rating JCR 2022

Dokumenttittel:

JCR's Annual Review of Norway ratings - Comments Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03307-3

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)

Sak:

Statsgjeld - Rating JCR 2022

Dokumenttittel:

JCR's Annual Review of Norway ratings

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/04040-25

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Anskaffelse - Hotelltjenester og konferansefasiliteter (parallelle rammeavtaler)

Dokumenttittel:

GDPR Hotelltjenester og konferansefasiliteter

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 22/01288-49

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Sjette pakke med sanksjoner - Vurderinger

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01288-50

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Sjette pakke med sanksjoner - Vurderinger

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/01288-51

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Sjette pakke med sanksjoner - Vurderinger

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/00141-17

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester 2022-2023

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 07.06.2022

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/00141-18

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester 2022-2023

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2022/4 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02694-4

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder Samfunnskritiske systemer MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4514973874

Dokumenttittel:

Innsyn utvidet søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/02694-5

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder Samfunnskritiske systemer MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4514973874

Dokumenttittel:

Innsyn utvidet søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 16/01841-21

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sandnes Sparebank

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Ny og sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 22/00523-14

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Israels ambassade i Norge

Sak:

Forespørsler sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om møte med Sentralbanksjefen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01749-34

Dokumentdato:

06.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 16/02286-13

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Bank Norge

Sak:

NBO Kontinuitetsforum (NBOK) - Medlemmer - Kontaktdetaljer - Konferansetelefon

Dokumenttittel:

Deltagerendringer i NBOK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03712-15

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Anmodning om møte - Sparebanken Sør og Norges Bank - Finansiell stabilitet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02788-19

Dokumentdato:

08.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Nordea Bank

Dokumenttittel:

Nordea - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02119-10

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Stadsbygd Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Stadsbygd Sparebank

Dokumenttittel:

Stadsbygd Sparebank - Reaktivering av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 22/01191-4

Dokumentdato:

22.04.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kvittering - rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 14/01665-42

Dokumentdato:

19.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Oslo

Sak:

Loomis - Transportør/vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 12/00090

Dokumenttittel:

Loomis - Innmeldingsskjema - Vektere og verditransportbiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02454-2

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Instruks om risikostyring og internkontroll for Norges Bank

Dokumenttittel:

Instruks for risikostyring og internkontroll - Høringssvar fra Representantskapet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 22/02732-9

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av selskapsmat catering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Selskapsmat catering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/02732-10

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av selskapsmat catering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Selskapsmat catering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/02732-11

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av selskapsmat catering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Selskapsmat catering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/01653-25

Dokumentdato:

08.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

Taushetserklæringer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01046-20

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Beredskap NICS - Geopolitisk situasjon 2022

Dokumenttittel:

Beredskap NICS - Status fra Bits 10.06.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/03372-1

Dokumentdato:

03.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03372-2

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03372-3

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03372-4

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02734-20

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bank Norwegian - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/03390-1

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Kjøp av møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 22/03391-1

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg - Kjøp, fjerning og legging

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg - Kjøp, fjerning og legging - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/01074-14

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-15

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-16

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-17

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-18

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-19

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-20

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-21

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-22

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-23

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Letter of notification - Leadership and People development services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/01074-26

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Procurement - Leadership and People Development services

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Leadership and People Development Services - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 22/03398-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03399-1

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03400-1

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03401-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03402-1

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03403-1

Dokumentdato:

25.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03404-1

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03405-1

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03406-1

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03407-1

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03408-1

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03409-1

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02531-7

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00239-62

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Uttak av porteføljen

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00239-63

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Uttak av porteføljen - Bekreftelse mottatt melding

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/03412-1

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Diversity and Inclusion

Dokumenttittel:

Møte - Forberedelse event 24.06.2022

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/03371-5

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03265-1

Dokumentdato:

04.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03371-6

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03414-1

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00645-4

Dokumentdato:

05.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - ICT Security Consultancy Services - Avskjermet

Dokumenttittel:

SOW - Purple team and Security testing of PSS - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00564-9

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale for juridiske tjenester 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdragsavtale - Juridiske tjenester immaterialrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03418-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03416-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03032-2

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4524492165

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 22/03422-1

Dokumentdato:

12.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/02470-4

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet - Fra 2022

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 30.04.2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03425-1

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03423-1

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01245-9

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Helseforetak - Brev 2021 og senere

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån gjeldende fra 01.07.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01326-5

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Bane NOR SF

Sak:

Rentefastsettelse Bane NOR SF - 2021 og senere

Dokumenttittel:

Flytende rente for driftskredittordningen for Bane NOR SF gjeldende fra 01.07.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/02127-12

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Totens Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Totens Sparebank

Dokumenttittel:

Totens Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT Drift


Dokumentnummer 21/01327-5

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse kontolån - Brev 2021 og senere

Dokumenttittel:

Flytende renter for kontolånsgruppe 1 gjeldende fra 01.07.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03427-1

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00239-64

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Uttak av porteføljen

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00239-65

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Uttak av porteføljen - Bekreftelse mottatt melding

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/03429-1

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10

Dokumenttittel:

Høring av høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03432-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03431-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01720-13

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Askim og Spydeberg Sparebank

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/01469-2

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonalbiblioteket

Sak:

Digitalisering av materiale - Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar på Søknad om digitalisering av eldre materiale - Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 16/01720-14

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

13.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Askim og Spydeberg Sparebank

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03437-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03435-1

Dokumentdato:

24.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01326-6

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Samferdselsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Bane NOR SF - 2021 og senere

Dokumenttittel:

Flytende rente for driftskredittordningen for Bane NOR SF gjeldende fra 01.07.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01245-10

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Helseforetak - Brev 2021 og senere

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån gjeldende fra 01.07.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01327-6

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse kontolån - Brev 2021 og senere

Dokumenttittel:

Flytende renter for kontolånsgruppe 1 gjeldende fra 01.07.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03442-1

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-217

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03443-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00124-8

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2022

Dokumenttittel:

Syntetiske renter for 01.01-10.06.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03445-1

Dokumentdato:

26.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03109-3

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03446-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03110-3

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03712-16

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Anmodning om møte - Handelsbanken Norge og Norges Bank - Finansiell stabilitet 2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03447-1

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond - årsrapporter

Dokumenttittel:

Årsrapport 2021 fra Bankenes sikringsfond

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 22/03450-1

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03449-1

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03424-1

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01288-52

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Invitasjon til samvirkekonferanse om de samfunnsmessige konsekvensene av angrepet på Ukraina - 16.06.2022

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/01138-17

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/02190-4

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 22/03280-2

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03441-1

Dokumentdato:

17.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03451-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03452-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01138-18

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2022

Dokumenttittel:

Spørsmål om deponering - Tvist etter verkstedopphold

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03371-7

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03450-2

Dokumentdato:

15.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01653-26

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Taushetserklæringer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01653-28

Dokumentdato:

13.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Taushetserklæringer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01654-26

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Signaturfullmakter - Sentralbankdepoter - NOKAS - 13/01196

Dokumenttittel:

Signaturliste SBD Stavanger 12.06.2022

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03454-1

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Lister sikkerhetsgodkjente - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sikkerhetsgodkjente - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03455-1

Dokumentdato:

09.06.2022

Journaldato:

14.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Senior Analyst Oslo, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4533325475

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Technology & Operations - Fund Valuation

Saksbehandler:

NBIM Technology & Operations - Fund Valuation


Dokumentnummer 16/01951-14

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Narvik

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Narvik

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/01390-17

Dokumentdato:

15.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Trusselrapporter - Avskjermet

Dokumenttittel:

NFCERT UA-RUS War Update - Week 24

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00482-5

Dokumentdato:

07.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2022

Dokumenttittel:

Oppgjørskonto i Norges Bank - For tapsfond knyttet til midlertidig låneordning i forbindelse med krigen i Ukraina - Nærings- og fiskeridepartementet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 22/00617-1

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (07/01507) - 2022-

Dokumenttittel:

Godtgjørelse for forvaltning av Statens pensjonsfond utland - Trekk juni 2022

Saksansvarlig:

NBIM Staff

Saksbehandler:

NBIM Staff


Dokumentnummer 22/01886-3

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03460-1

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02389-97

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service Meeting - June 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04734-5

Dokumentdato:

10.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

TIBER NO operasjonalisering - Møter i styringsgruppen

Dokumenttittel:

Oppsummering fra styringsgruppemøte TIBER-NO 10. 06.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 22/00810-23

Dokumentdato:

15.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2022

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Fastsettelse av tekniske opplysninger

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03461-1

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04734-6

Dokumentdato:

15.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

TIBER NO operasjonalisering - Møter i styringsgruppen

Dokumenttittel:

Saksdokumenter til styringsgruppemøte TIBER-NO 17.06.2022

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01828-12

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

15.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opdals Sparebank (Oppdalsbanken)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Opdals Sparebank

Dokumenttittel:

Opdals Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03466-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02728-9

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02759-8

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endring av kontohold - Fusjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03468-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03472-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03470-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03476-1

Dokumentdato:

11.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03480-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03478-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02852-14

Dokumentdato:

15.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal Letter 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02852-15

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal Letter 2022 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 22/03481-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03449-2

Dokumentdato:

15.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03449-3

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03449-4

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenLithuania Ministry of FinanceThe World Bank Group

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/00124-9

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Skattedirektoratet

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2022

Dokumenttittel:

Rentesats statskasseveksler med 3 måneders løpetid - 15.06.2022

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 22/03483-1

Dokumentdato:

26.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03484-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03485-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling nr 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03487-1

Dokumentdato:

10.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03449-5

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03121-2

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Data Engineer - Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4524821379

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 22/03166-2

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4528049250

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03482-1

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01471-29

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03490-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01471-30

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03491-1

Dokumentdato:

08.05.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03008-2

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

16.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Tolletaten

Sak:

Bruk av Norges Banks API for valutakurser

Dokumenttittel:

Valutakurser via API fra NB og en evt. avtale

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 22/03449-6

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01822-19

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03493-1

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03495-1

Dokumentdato:

15.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 22/03449-7

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01802-11

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kvinesdal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Kvinesdal Sparebank

Dokumenttittel:

Kvinesdal Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01802-12

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kvinesdal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Kvinesdal Sparebank

Dokumenttittel:

Kvinesdal Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03498-1

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03499-1

Dokumentdato:

16.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03500-1

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03502-1

Dokumentdato:

19.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03503-1

Dokumentdato:

23.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03505-1

Dokumentdato:

01.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03504-1

Dokumentdato:

20.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03506-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03507-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03509-1

Dokumentdato:

08.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03512-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03511-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03510-1

Dokumentdato:

13.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00617-2

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (07/01507) - 2022-

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - forvaltningsgodtgjøring for første halvår 2022

Saksansvarlig:

NBIM Staff

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 19/02148-6

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring

Dokumenttittel:

Kopi av brev til Norges Bank - Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring for første halvår 2022

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 22/03514-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03515-1

Dokumentdato:

02.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03516-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03518-1

Dokumentdato:

27.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03517-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02120-10

Dokumentdato:

16.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Storebrand Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Storebrand Bank ASA

Dokumenttittel:

Storebrand Bank ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03520-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/01288-53

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

Ukraina-krisen 2022: Ekstern kommunikasjon

Dokumenttittel:

Referat fra samvirkekonferanse 16.06.2022

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 16/01806-13

Dokumentdato:

08.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Romerike Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Lillestrøm Sparebank

Dokumenttittel:

Romerike Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/01069-3

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Plan- og bygningsetaten

Sak:

Gnr/bnr 207/198 Bankplassen 2 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ferdigattest - Bankplassen 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 22/03525-1

Dokumentdato:

09.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/00640-1

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Oversikt over verdi- og forsyningskjeder 2022

Dokumenttittel:

Oversikt over verdi- og forsyningskjeder

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 22/03526-1

Dokumentdato:

14.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03523-1

Dokumentdato:

18.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03522-1

Dokumentdato:

15.05.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03109-4

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01802-13

Dokumentdato:

02.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kvinesdal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Kvinesdal Sparebank

Dokumenttittel:

Kvinesdal Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 22/03532-1

Dokumentdato:

17.06.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 22/03534-1

Dokumentdato:

22.04.2022

Journaldato:

17.06.2022

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 22/03541-1

Dokumentdato:

17.05.2022

Journaldato:

19.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Head of Stewardship Strategies London, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4524048089

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance - Sustainability

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance - Sustainability


Dokumentnummer 22/03542-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

19.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Originator, Corporate Access New York, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4529771898

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies - Corporate Access and Research

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies - Corporate Access and Research


Dokumentnummer 22/03543-1

Dokumentdato:

31.05.2022

Journaldato:

19.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Coordinator, Corporate Access London, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4529792993

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies - Corporate Access and Research

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies - Corporate Access and Research


Dokumentnummer 22/03544-1

Dokumentdato:

29.04.2022

Journaldato:

19.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Senior Advisor - Business and Regulatory Compliance London, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4516338990

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Compliance - Business Compliance


Dokumentnummer 22/03545-1

Dokumentdato:

30.05.2022

Journaldato:

19.06.2022

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Associate - Unlisted Real Estate Paris, Norges Bank Investment Management - st. ref. 4529302404

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBIM Real Assets - Unlisted Real Estate - Investment France

Saksbehandler:

NBIM Real Assets - Unlisted Real Estate - Investment France