Norges Bank

Offentlig journal 29.11.2021 - 05.12.2021

Dokumentnummer 21/03342-1

Dokumentdato:

13.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Personalhåndbok - Fagsupport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Faghjelp med fagsupport - Bestilling

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01486-5

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 1/2021 - Etablering av BitsNet

Dokumenttittel:

NICS endringsmelding 1/2021 - Etablering av BitsNet - Norges Banks vedtak

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00239-22

Dokumentdato:

20.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Mandat Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/03472-1

Dokumentdato:

21.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

U Til:

CBRE Ltd

Sak:

CBRE prisdata næringseiendom

Dokumenttittel:

Publishment CBRE data

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01131-1

Dokumentdato:

21.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kjøledisk - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spesifisert krav kjøledisk til kantinen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00259-8

Dokumentdato:

28.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2021

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2021 FT - NBA PFM - Nr. 9

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 14/03712-10

Dokumentdato:

04.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Invitasjon til presentasjon for DNB ALCO

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00410-13

Dokumentdato:

04.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2021 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Samfunnskritisk personell - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/03205-4

Dokumentdato:

05.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Prosjektmandat - Schrems II

Dokumenttittel:

Prosjektmandat og kommentarer til prosjektskisse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02084-16

Dokumentdato:

05.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsyn etter offentleglova - Kopi brev til Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/00618-9

Dokumentdato:

08.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Renteobservasjoner statlige låneordninger - avtale med FIN

Dokumenttittel:

Avtale mellom Finansdepartementet og Norges Bank om rentefastsettelse for statlige låneordninger - Revidert nov. 2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01471-9

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03194-1

Dokumentdato:

08.10.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Kontroll av brannslukker og branntromler

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag kontroll av brannslukkere og branntromler

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/03472-2

Dokumentdato:

08.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

I Fra:

CBRE Ltd

Sak:

CBRE prisdata næringseiendom

Dokumenttittel:

Forespørsel om bruk av historiske CBRE data for skjøting

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 19/01212-3

Dokumentdato:

13.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale UPS B og tørrkjøler for reservekraftaggregat - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtaler - Indeksregulering 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01464-1

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB Resiprokering av makrotilsynstiltak i Luxemburg juni 2021

Dokumenttittel:

Norsk resiprokering av makrotilsynstiltak i Luxembourg

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00180-18

Dokumentdato:

02.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

CSDR-søknad fra VPS 2021

Dokumenttittel:

Omforent referat med ITBET 19.10.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04305-1

Dokumentdato:

10.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Møter i prosjektgruppe

Dokumenttittel:

Oppstartmøte med prosjektgruppen

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/03205-5

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Prosjektmandat - Schrems II

Dokumenttittel:

Prosjektmandat og kommentarer til prosjektskisse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04305-3

Dokumentdato:

10.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Møter i prosjektgruppe

Dokumenttittel:

To slider til presentasjon - 11.11.2021

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04308-1

Dokumentdato:

10.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Bits - NICS - Cyber

Dokumenttittel:

Agenda cyber-møte NICS 18.11.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01885-1

Dokumentdato:

11.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale kontroll av fallsikringsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale fallsikring - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/04305-5

Dokumentdato:

10.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Møter i prosjektgruppe

Dokumenttittel:

Presentasjon oppstartsmøte

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/03313-14

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Dialog med TKC og TCT i andre land

Dokumenttittel:

Minutes of meeting with Norges Bank, Nets and DN regarding cross border test - 03.11.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03313-15

Dokumentdato:

12.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

ECB Forum on Central Banking

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Dialog med TKC og TCT i andre land

Dokumenttittel:

Programme for the TIBER-EU roundtable discussion on 30.11.2021 and contact details of providers - by 17.11.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/03313-16

Dokumentdato:

12.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

ECB Forum on Central Banking

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Dialog med TKC og TCT i andre land

Dokumenttittel:

Summary conclusions of the TIBER-EU TKC 7th meeting held on 14.10.2021 - For comments by 19.11.2021 -

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04554-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

Møte - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00239-29

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

IMA og mandat NT

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00239-31

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

IMA og mandat NT

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/04658-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Internkommunikasjon

Dokumenttittel:

Internkommunikasjon - Oppdatert versjon

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04254-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av foretaksdata

Dokumenttittel:

Tilbud kjøp av foretaksdata - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/04658-3

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Internkommunikasjon

Dokumenttittel:

Internkommunikasjon - Oppdatert versjon

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/01038-5

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale for interiørarkitekttjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop oppdragsavtale for interiørarkitekttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00259-9

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2021

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2021 FT - NBA PFM - Nr. 10

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/04723-2

Dokumentdato:

03.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Simmons CtrlTransfer - NBIM - NBA - Section 5.3 of the Terms and conditions

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04723-3

Dokumentdato:

03.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Simmons CtrlTransfer - NBIM - NBA - Section 5.3 of the Terms and conditions - Request for use in the Schrems II-project

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04723-4

Dokumentdato:

03.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Request for use of Simmons CtrlTransfer in the Schrems II-project - Preliminary answer

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04723-5

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Request for use of Simmons CtrlTransfer in the Schrems II-project - Response

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04723-6

Dokumentdato:

11.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Use of Simmons CtrlTransfer in the Schrems II-project - Details

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04723-7

Dokumentdato:

11.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Use of Simmons CtrlTransfer in the Schrems II-project - Details

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04723-8

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Use of Simmons CtrlTransfer in the Schrems II-project - Undertaking

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/02424-2

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - service ventilasjon - inkl. materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisjustering 2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/04736-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-2

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-3

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-4

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-5

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-6

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Sveriges Riksbank - IMF team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-7

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-8

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/03310-2

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS endringsmelding 2/2021 - Videreføre systemovervåking fra Danmark - ITBS - Command Bridge

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak om endringsmelding - Videreføring av systemovervåking fra Danmark etter 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/02151-2

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling 2

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02151-3

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling 3

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02336-2

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale solavskjerming - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Bestilling av styring og motorer A5 4

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 16/00270-47

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk samarbeid - Memorandum of Understanding - MOU - Avskjermet

Dokumenttittel:

Suggested revisions to MoU

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/04723-9

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Use of Simmons CtrlTransfer in the Schrems II-project - Signed undertaking

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04691-8

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Øvelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

ØVELSE - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00232-11

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASA

Sak:

Statsgjeld - Kontakt med primærhandlere 2021

Dokumenttittel:

Primærhandleravtalen

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/04723-10

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simmons & Simmons LLP

Sak:

Bruk av CtrlTransfer i Schrems II-prosjektet

Dokumenttittel:

Use of Simmons CtrlTransfer in the Schrems II-project - Undertaking - Response

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02661-16

Dokumentdato:

23.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Skjema og henvendelser Know Your Customer - Anti-Money Laundering (KYC/AML) tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Danske Bank - Oppdatering av KYC-informasjon for Norges Bank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/04691-9

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Øvelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

ØVELSE - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04744-2

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04682-1

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

U Til:

Circle K Norge AS

Sak:

Oppgaveplikt - Betalingsstatistikk - Rapport 4A4B

Dokumenttittel:

Opplysninger om betalingsformidling - Vedtak om plikt til å levere rapport 4A og 4B

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/04682-2

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

U

U Til:

Wex Europe Services AS

Sak:

Oppgaveplikt - Betalingsstatistikk - Rapport 4A4B

Dokumenttittel:

Opplysninger om betalingsformidling - Vedtak om plikt til å levere rapport 4A og 4B

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/04682-3

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

U Til:

St1 Norge AS

Sak:

Oppgaveplikt - Betalingsstatistikk - Rapport 4A4B

Dokumenttittel:

Opplysninger om betalingsformidling - Vedtak om plikt til å levere rapport 4A og 4B

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/04682-4

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

U Til:

Blue Energy AS

Sak:

Oppgaveplikt - Betalingsstatistikk - Rapport 4A4B

Dokumenttittel:

Opplysninger om betalingsformidling - Vedtak om plikt til å levere rapport 4A og 4B

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/04704-4

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Konsistenssjekk av implementeringsveileder - av TKC/ECB

Dokumenttittel:

ECB comments on the TIBER-NO English version - For consistency check - TIBER-NO has been approved by the board of Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04682-5

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

U Til:

YX Norge AS

Sak:

Oppgaveplikt - Betalingsstatistikk - Rapport 4A4B

Dokumenttittel:

Opplysninger om betalingsformidling - Vedtak om plikt til å levere rapport 4A og 4B

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 19/01411-8

Dokumentdato:

15.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB: Recommendation ESRB/2016/14 on closing Real Estate Data Gaps (amended by Rec. ESRB/2019/3)

Dokumenttittel:

ATC/WP/2021/062 By 20211231 - ATCWP on reporting templates to follow up on closing real estate data gaps - Recommendation C, D, F deadline 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/04691-10

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Øvelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

ØVELSE - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01471-10

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01471-11

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01363-30

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Romerike Sparebank pr. 30.09.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04741-1

Dokumentdato:

03.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04704-5

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

ECB Forum on Central Banking

Sak:

TIBER-NO operasjonalisering - Konsistenssjekk av implementeringsveileder - av TKC/ECB

Dokumenttittel:

ECB comments on the TIBER-NO English version - TIBER-NO has been approved by the board of Norges Bank - Consistency check

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04746-1

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04321-1

Dokumentdato:

06.10.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04747-1

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02922-4

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

I Fra:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Etikkrådet - Virksomhetsplan

Dokumenttittel:

Oversendelse av Etikkrådets virksomhetsplan for 2022 til orientering

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/03713-9

Dokumentdato:

26.10.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4443020934

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4443020934) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/03429-5

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynsbegjæring - Valutaswapavtaler inngått med Federal Reserve Bank desember 2007

Dokumenttittel:

Brev 23. og 29.09.2008 om kredittavtale med Federal Reserve

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03429-6

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

U Til:

Edelt Metall AS

Sak:

Innsynsbegjæring - Valutaswapavtaler inngått med Federal Reserve Bank desember 2007

Dokumenttittel:

Innsyn i dokumenter - Arkiv - Gullbanken/Edelt metall AS

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04363-1

Dokumentdato:

09.10.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00183-25

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Norges geologiske undersøkelser - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00183-26

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

U

U Til:

Norges geologiske undersøkelseDNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Norges geologiske undersøkelse - Statens konsernkonto - SKK - Svar til avsenderbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04477-4

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Tilbud juridiske tjenester NBA Legal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04484-4

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA HR 2022

Dokumenttittel:

Tilbud juridiske tjenester NBA Legal HR - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01455-8

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Melding om Statens pensjonsfond 2021

Dokumenttittel:

Oppfølging av meldingen om Statens pensjonsfond 2021

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/04749-1

Dokumentdato:

30.09.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04750-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04751-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04752-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04753-1

Dokumentdato:

07.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03632-1

Dokumentdato:

30.09.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04755-1

Dokumentdato:

27.10.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04757-1

Dokumentdato:

02.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04754-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04758-1

Dokumentdato:

10.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02336-3

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale solavskjerming - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Bestilling av styring og motorer A5 4 - Signert

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 21/04759-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04760-1

Dokumentdato:

07.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04761-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04762-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04763-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04764-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04766-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04765-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04767-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04768-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04770-1

Dokumentdato:

16.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04771-1

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04769-1

Dokumentdato:

23.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04390-11

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Syndikering - gjennomgang av dokumentasjon

Dokumenttittel:

Norges Bank - Syndikering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03580-1

Dokumentdato:

29.09.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04756-1

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Løsning for elektronisk signatur av avtaler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast avtaledokumenter - Løsning for elektronisk signatur av avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04772-1

Dokumentdato:

10.11.2021

Journaldato:

29.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04773-1

Dokumentdato:

15.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02181-3

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding til svar på forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00727-4

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00727-5

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00534-4

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00534-5

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00538-3

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00538-4

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03683-3

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03683-4

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04675-2

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04642-2

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04777-1

Dokumentdato:

27.08.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04780-1

Dokumentdato:

28.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04782-1

Dokumentdato:

29.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04781-1

Dokumentdato:

25.08.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04783-1

Dokumentdato:

29.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04784-1

Dokumentdato:

29.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04785-1

Dokumentdato:

18.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04786-1

Dokumentdato:

01.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04788-1

Dokumentdato:

28.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04787-1

Dokumentdato:

04.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04789-1

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01827-5

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Oppfølging av kunderettede betalingssystemer

Dokumenttittel:

Orientering om utvidet BankAxept reserveløsning

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04791-1

Dokumentdato:

23.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04792-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02192-26

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04793-1

Dokumentdato:

21.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/00085-6

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Arbeidsdeling FIN/NB/FT

Dokumenttittel:

ESRB - Notifisering, resiprokering og oppfølging av ESRBs anbefalinger - Svar fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/04795-1

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04789-2

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04796-1

Dokumentdato:

12.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04789-3

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02422-8

Dokumentdato:

17.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02422-9

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04691-11

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Øvelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

ØVELSE - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04799-1

Dokumentdato:

10.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04800-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04801-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04802-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04803-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04804-1

Dokumentdato:

24.09.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

Innhenting av informasjon om handelsfullmakt ovenfor Danske Bank

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Danske Bank om innhenting av handelsfullmakt

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04805-1

Dokumentdato:

17.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04806-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04807-1

Dokumentdato:

20.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04804-2

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank A/S

Sak:

Innhenting av informasjon om handelsfullmakt ovenfor Danske Bank

Dokumenttittel:

Forespørsel om mer informasjon fra Danske Bank vedrørende innhenting av handelsfullmakt

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04804-3

Dokumentdato:

15.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank A/S

Sak:

Innhenting av informasjon om handelsfullmakt ovenfor Danske Bank

Dokumenttittel:

Ytterligere avklaringer om innhenting av handelsfullmakt og annen informasjon

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04804-4

Dokumentdato:

22.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

Innhenting av informasjon om handelsfullmakt ovenfor Danske Bank

Dokumenttittel:

Svar og avklaringer fra Danske Bank - Innhenting av handelsfullmakt

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04804-5

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danske Bank A/S

Sak:

Innhenting av informasjon om handelsfullmakt ovenfor Danske Bank

Dokumenttittel:

Handelsfullmakter til Danske Bank

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04808-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - NFRC Conference 2021

Dokumenttittel:

Innsynskrav - DN - NFRC Conference 2021 23.11.2021 - Deltakerliste og presentasjoner til Lauren Cohen og Robert Litterman

Saksansvarlig:

NBIM Staff

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/04810-1

Dokumentdato:

28.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgivere Cybersikkerhet (TIBER) Finansiell stabilitet, Norges Bank - st. ref. 4445472948

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/04809-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

U

I Fra:

Justice for Myanmar

Sak:

Innsynskrav - Justice for Myanmar - NBIM Human Rights Due Diligence related Documents and Correspondence

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Justice for Myanmar - NBIM Human Rights Due Diligence related Documents and Correspondence since 01.02.2021

Saksansvarlig:

NBIM Staff

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/03258-1

Dokumentdato:

14.09.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04522-1

Dokumentdato:

25.10.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02402-3

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 15/00698-29

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Administrator Smart Cards - EasyWay - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/03195-8

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Maskin for destruksjon av mynt

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon om muligheten for å installere maskin og korreksjon på feil henvisning i appendix 5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00148-44

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Endringer Avtalen 2021 Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00698-30

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Administrator Smart Cards - EasyWay - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00176-17

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Mal informasjonsvedlegg Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03072-3

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04814-1

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Prosjektkoordinator - Eksperimentell testing av DSP - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Prosjektkoordinator - Eksperimentell testing av Digitale Sentralbankpenger (DSP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/04811-1

Dokumentdato:

08.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04815-1

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

30.11.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01401-3

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04477-5

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Spørsmål om kandidatsamtaler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04009-3

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04798-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04477-6

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Bekrefter kandidatsamtaler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04821-1

Dokumentdato:

18.10.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02471-40

Dokumentdato:

21.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud nettverksmottak og housing - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-41

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud nettverksmottak og housing - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04816-1

Dokumentdato:

17.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04817-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02471-42

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud nettverksmottak og housing - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/03600-1

Dokumentdato:

02.09.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04815-2

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04823-1

Dokumentdato:

01.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04825-1

Dokumentdato:

28.10.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04824-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02150-96

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån for første halvår 20222 for prosjekter vedtatt i 2018

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/03873-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04739-1

Dokumentdato:

03.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02660-69

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA - European Free Trade Association

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 01.12.2021

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04815-3

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04045-1

Dokumentdato:

25.10.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04830-1

Dokumentdato:

28.10.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03195-9

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Maskin for destruksjon av mynt

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon knyttet til uklarheter i tilbud vedrørende service og avklaringer rundt fuktighetsstyring

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01833-6

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Videre arbeid med utradisjonell pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Kontaktpersoner i bankene for test av oversending av informasjon om boliglånsportefølje

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/04832-1

Dokumentdato:

11.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04398-5

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03818-30

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (07/01507)

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring for 2022

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/03683-5

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04835-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04836-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04837-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04838-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04839-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02148-3

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring

Dokumenttittel:

Kopi av brev til Norges Bank - Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring for 2022

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/04841-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01833-7

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Videre arbeid med utradisjonell pant - Testing av overføring av lånedata fra bankene

Dokumenttittel:

Utkast til notat til bankene om test av låneportefølje som pant

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/04842-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04843-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04844-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-31

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Maritime & Merchant Bank ASA pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04846-1

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Oppdatering av database - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatering av oversikt over totalforsvarsdokumenter

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management


Dokumentnummer 21/04848-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04849-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03730-4

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Norges Bank - Tegninger i Oslo kommune - Sak 07/01189

Dokumenttittel:

Møteinvitasjon - Forvaltning av dokumenter tilhørende Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/04829-1

Dokumentdato:

21.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04852-1

Dokumentdato:

24.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04853-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04854-1

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04855-1

Dokumentdato:

25.11.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00517-13

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

01.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på oppfølgingsspørsmål om regler for pantsettelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04748-1

Dokumentdato:

03.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03379-5

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer - Spørsmål om referanse til opsjon i eksisterende avtale

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03379-6

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer - Svar på spørsmål om opsjon i eksisterende avtale

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03379-7

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer - Spørsmål om testversjon av tjenesten

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/03379-8

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Tjeneste for elektronisk signering av dokumenter med mer - Svar på spørsmål om testversjon av tjeneste

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00540-15

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Oppfølging tilsynsmøte nr 1 2021 om NICS - Ansettelse i Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03828-21

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV and NBIM

Dokumenttittel:

Addendum nr 1 til lisensavtale Financial Times - Kanaler

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/04856-1

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00285-11

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Monthly Report - November 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04131-1

Dokumentdato:

13.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04859-1

Dokumentdato:

19.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-32

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Hemne Sparebank - 31.12.2021 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/01790-8

Dokumentdato:

12.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04858-1

Dokumentdato:

18.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-33

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Nordea Direct Bank ASA pr. dato 31.12.2021 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01363-34

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Brabank ASA pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04477-7

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Intervju av kandidat - Minikonkurranse juridiske tjenester

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04477-8

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Intervju av kandidat - Minikonkurranse juridiske tjenester

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04477-9

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på tidspunkter for intervju

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01363-35

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Sparebank 1 Østlandet pr. dato 31.12.2021 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/04484-5

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA HR 2022

Dokumenttittel:

Intervju minikonkurranse Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04864-1

Dokumentdato:

14.07.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04477-10

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på tidspunkter for intervju

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01363-36

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Totens Sparebank pr. dato 31.12.2021 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/02146-3

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04866-1

Dokumentdato:

13.09.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-37

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for SpareBank 1 Hallingdal Valdres pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-170

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04714-1

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04861-1

Dokumentdato:

25.10.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04867-1

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04868-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/03589-1

Dokumentdato:

17.09.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04869-1

Dokumentdato:

23.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04871-1

Dokumentdato:

22.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04872-1

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04875-1

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-38

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for BNP Paribas S.a. Norway Branch pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04877-1

Dokumentdato:

26.11.2021

Journaldato:

02.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04477-11

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Avtale tidspunkt intervju

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04477-12

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA Legal 2022

Dokumenttittel:

Avtale tidspunkt intervju

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04484-6

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA HR 2022

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på tidspunkt for intervju

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04484-7

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Minikonkurranse juridiske tjenester secondment NBA HR 2022

Dokumenttittel:

Avtale tidspunkt intervju

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-171

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04481-2

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Advisor Global Mobility and Tax NBA HR, Norges Bank - st. ref. 4437579615

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/03613-2

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Etterspør utbetaling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04736-9

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-10

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-11

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04736-12

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04884-1

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04884-2

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04884-3

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04884-4

Dokumentdato:

30.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04884-5

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03712-11

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Invitasjon til DNB ALCO - 17.12.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/03957-1

Dokumentdato:

12.10.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01120-80

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00148-45

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Blå switch kan kastes

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02151-5

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/01363-39

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Hemne Sparebank pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01363-40

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsanmodning for Totens Sparebank pr. dato 31.12.2021

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/04887-1

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04887-2

Dokumentdato:

20.08.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04887-3

Dokumentdato:

24.08.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04887-4

Dokumentdato:

30.08.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04887-5

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04331-3

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04887-6

Dokumentdato:

31.08.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04887-7

Dokumentdato:

08.09.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/04887-8

Dokumentdato:

29.10.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av Schrems II (GDPR) ved endring av avtaledokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/01863-6

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond

Dokumenttittel:

Bankenes sikringsfond - Forskrift om endring av forskrift - Forlengelse av overgangsordning

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/04889-1

Dokumentdato:

03.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/02021-3

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder kommune

Sak:

Forhåndskonferanse - Strandgårdsveien 10 - Veranda og utomhustiltak

Dokumenttittel:

Gbnr. 298/52 - Strandgårdsveien 10 - Vedlikehold av støttemur mot sjø - Mangelfull dispensasjonssøknad

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/03507-3

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/04890-1

Dokumentdato:

01.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04892-1

Dokumentdato:

26.10.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04897-1

Dokumentdato:

29.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-2

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-3

Dokumentdato:

01.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-4

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-5

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-6

Dokumentdato:

02.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-7

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-8

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04897-9

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/04896-1

Dokumentdato:

09.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04891-1

Dokumentdato:

04.11.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/04104-3

Dokumentdato:

03.12.2021

Journaldato:

03.12.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Søknad om mikrodata husholdninger fra SSB for analyseformål iht §14 statistikkloven

Dokumenttittel:

Søknad om mikrodata - Korrespondanse med SSB

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn