Norges Bank

Offentlig journal 28.06.2021 - 04.07.2021

Dokumentnummer 14/02916-26

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Unit4 Agresso

Sak:

Unit4 Agresso AS - Avtale om økonomisystem - ex Agresso - 13/00826

Dokumenttittel:

API - bilag 8 og 11

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/00517-3

Dokumentdato:

12.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatering av disponeringsfullmakter mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02046-1

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Oversikt over sikkerhetsgraderte anskaffelser 2019

Dokumenttittel:

Oversikt over sikkerhetsgraderte anskaffelser 2019

Saksansvarlig:

NBA FIN

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 20/01140-4

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Deloitte AS

Sak:

Testleverandører TIBER

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på henvendelse fra Deloitte 13.05.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01713-12

Dokumentdato:

10.12.2019

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

European Central Bank

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits høst 2019

Dokumenttittel:

Innspill om CROE

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01130-15

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Status TIBER-NO

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02563-1

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Danmarks NationalbankSveriges Riksbank

Sak:

Communication on legal Review TIBER

Dokumenttittel:

TIBER - Legal review

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00312-6

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leie av kaffemaskiner og vannautomater / tappetårn - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01834-12

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Infografikk til GTL-rapporten

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/00777-11

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

IFC Committee

Sak:

Irving Fischer Committee (IFC)

Dokumenttittel:

ICF - BIS - 2019 IFC membership survey

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 20/00082-3

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Utkast til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, versjon 2.0

Dokumenttittel:

Norges Bank - Sentralbankvirksomheten - IKT Sikkerhet - Kommentarer til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01168-1

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale innkjøp og tjenester maler 2021-2025 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert kontrakt - Rammeavtale innkjøp og tjenester maler 2021-2025 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01264-1

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale innkjøp og tjenester maler 2021-2025 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert kontrakt - Rammeavtale innkjøp og tjenester maler 2021-2025 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00885-9

Dokumentdato:

13.01.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - 7622 - Prosjektering og tegninger utomhusplan og utvidelse terrasse bygg B/C

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00469-5

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

WSP Norge AS

Sak:

Avklaringer med Færder kommune om søknadsplikt altan bygg A - Vindåsen

Dokumenttittel:

Gbnr 209/52 - Strandgårdveien 12 - Søknad om rehabilitering av altan - Informasjon om saksbehandlingstid og krav om dispensasjon

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00169-5

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2021

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering mai 2021

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 19/01646-5

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Framework Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Clarification regarding Privacy Shield - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/01102-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01504-8

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om levering av banktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om levering av banktjenester - Varsel om prisregulering fra 01.05.2021

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/01191-1

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Orientering om for tidlig tilgang på rapporter fra Forventningsundersøkelsen 2.kv 2021

Dokumenttittel:

Orientering fra Ipsos om for tidlig tilgang til rapporter fra Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2021

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/01132-1

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av blomster - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/03102-10

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansinspektionen - FSA Sweden

Sak:

Nordic-Baltic Macroprudential Forum (NBMF)

Dokumenttittel:

NBMG-møte 03.06.2021 (Stockholm) - Agenda and background Documents

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01240-2

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

Revisjon av oversikten over kritiske samfunnsfunksjoner - KIKS-rammeverket

Dokumenttittel:

Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner - Revisjon av DSBs rapport (KIKS-rammeverket)

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 16/01339-38

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Draft inutes from the College Meeting the 20.05.2021 and written Arrangements as approved at the Meeting

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01251-2

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i henvendelse om kjøp av sedler

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i dokument 17/00146-91 - Henvendelse om kjøp av sedler

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01298-1

Dokumentdato:

01.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Avtale - Prosjektstyringsverktøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01267-31

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Kreditnota og nye fakturaer

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00456-4

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Forespørsel til SSB om emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Dokumenttittel:

Søknad om mikrodata fra emisjonsstatistikk for verdipapirlån i utlandet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02084-9

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Sak om innsyn - Utfyllende vurderinger

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02284-5

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Authorized Signatories List 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 17/01444-13

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2021 - Innmelding av tredjeland

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00540-6

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Utkast - Rapport fra tilsynsmøte om NICS - 15.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01239-5

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tjenester og materiell murer - Avskjermet

Dokumenttittel:

1476 - Avrop - Nye marmorgulv i heis 16 og 17 - Rammeavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 14/03308-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA-avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03495-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA-avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03322-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00116-24

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Taleforespørsel Finans Norges betalingsformidlingskonferanse - Ida Wolden Bache

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00116-25

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Taleforespørsel Finans Norge/Eiendom Norge boligkonferanse - Øystein Olsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/01393-1

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring om endringer i gebyrstrukturen i Brønnøysundregistrene

Dokumenttittel:

Nærings- og Fiskeridepartementets (NFD) høring om endringer i gebyrstrukturen i Brønnøysundregistrene

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/03305-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/02471-27

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/03319-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03306-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Agreement with the Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03323-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03320-3

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - IRS - Interest Rate Swap - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01059-4

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

System- og driftsoppsett NICS. Se også sak 17/02180.

Dokumenttittel:

Driftsoppsett for NICS - Oppfølgning

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00259-5

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2021

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2021 FT - NBA PFM - Nr. 5 og 6

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01245-4

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Helseforetak 2021 - Brev

Dokumenttittel:

Fastrenter for de regionale helseforetakenes lån gjeldende fra 01.07.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00148-22

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Scannere

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00148-23

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Scannere - Svar

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01069-2

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Færder Kommune

Sak:

Søknad til Færder kommune om tiltak på altan bygg A

Dokumenttittel:

Rehabilitering av altan Vindåsen - Vedtak om ettrinnstillatelse og dispensasjon

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/00724-12

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Godkjent anmodning om prisregulering - sentralbordtjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01371-1

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB-møte 24.06.2021 - General Board

Dokumenttittel:

ESRB/General Board-møte 24.06.2021 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02084-14

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Wiersholm

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/03432-15

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Avtale - Oslo Børs - NewsPoint/NewsWeb

Dokumenttittel:

NewsPoint - Opphør av tilgang - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00988-27

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Synspunkter på DSP rapporten av 22.04.2021

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/00908-33

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Vedrørende papirproduksjon i oktober

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00467-7

Dokumentdato:

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale - Konsulentbistand IKT Sikkerhet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Sikkerhetstest PVS fullskala - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01353-6

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Prenax AB NUF

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av tidsskriftadministrasjon og andre informasjonsressurser - Prenax AB NUF (tidl. LM Informasjonstjenester)

Dokumenttittel:

Signert godkjenning av avtaleoverføring til Prenax AB NUF

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/01431-1

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

South African Reserve Bank

Sak:

Spørreundersøkelse fra sentralbanken i Sør-Afrika

Dokumenttittel:

Besvart spørreundersøkelse fra sentralbanken i Sør-Afrika

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/01431-2

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

South African Reserve Bank

Sak:

Spørreundersøkelse fra sentralbanken i Sør-Afrika

Dokumenttittel:

Spørreundersøkelse fra sentralbanken i Sør-Afrika

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 15/01403-5

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Financial Stability Board

Sak:

FSB Regional Consultative Group for Europe - Election of co-chair

Dokumenttittel:

RCG Europe - non-FSB Member co-Chair Position

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00183-9

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Eksportfinansiering Norge - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01366-3

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver internrevisjon

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering seniorrådgiver IR - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01366-4

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver internrevisjon

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering seniorrådgiver IR - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01366-5

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver internrevisjon

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering seniorrådgiver IR - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01296-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse 2101 Prosjektleder HR-system

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektleder HR-system - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/01296-2

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse 2101 Prosjektleder HR-system

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektleder HR-system - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/01296-3

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse 2101 Prosjektleder HR-system

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektleder HR-system - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/01296-4

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse 2101 Prosjektleder HR-system

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektleder HR-system - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/01296-5

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse 2101 Prosjektleder HR-system

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektleder HR-system - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00399-19

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Referat møtet Finansdepartementet og Norges Bank 23.04.2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01780-12

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Haugesund Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haugesund Sparebank

Dokumenttittel:

Haugesund Sparebank - Ny brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01845-57

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01845-58

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01450-1

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01451-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01843-12

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Selbu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Selbu Sparebank

Dokumenttittel:

Selbu Sparebank - Ny brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00176-10

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

PwC - Godkjente revisorer for 2020 - Spørsmål om oppdatert liste

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00176-11

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

PwC - Godkjente revisorer for 2020 - Oppdatert liste

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00176-12

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Ingen besøk av eksterne i våre lokaler grunnet koronarestriksjoner

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-141

Dokumentdato:

27.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00175-12

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Drift 2021 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Minnemynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01039-4

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 21/00781-3

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Dokumenttittel:

Besvarelse 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/00176-13

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Liste PwC revisorer bekreftet av NOKAS

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01388-2

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse SCM Rådgiver strategisk sikkerhetsstyring

Dokumenttittel:

Tilbud Seniorrådgiver NBA Security - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 14/03707-25

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Sak:

Deltakelse i Unit avd BIBSYS - Avtale mellom Norges Banks bibliotek og Unit avd BIBSYS

Dokumenttittel:

Kostnadsvarsel for 2022 og merverdiavgift på Units tjenester

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00093-33

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00327-7

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01845-59

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01453-1

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01250-2

Dokumentdato:

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Opplysningsplikt for undersøkelsen Outsourcing

Dokumenttittel:

Vedtak om tvangsmulkt - Outsourcing (RA-0785)

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00319-3

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Statsgjeld - VPS - Avskjermet

Dokumenttittel:

VPS - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01455-1

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Melding om Statens pensjonsfond 2021

Dokumenttittel:

Oppfølging av meldingen om Statens pensjonsfond 2021

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/01455-2

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Melding om Statens pensjonsfond 2021

Dokumenttittel:

Oppfølging av Etikkutvalget etter Stortingets behandling av meldingen Statens pensjonsfond 2021

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/01058-5

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Arkivar Norges Bank - st. ref. 4379708510

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00468-3

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2015/2 Recommendation on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures

Dokumenttittel:

Follow-up to Recommendation ESRB/2015/21 on the Assessment of cross-border Effects of and voluntary Reciprocity for macroprudential Measures - June 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01455-3

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Melding om Statens pensjonsfond 2021

Dokumenttittel:

Oppfølging av meldingen om Statens pensjonsfond 2021 - Kopi brev til Etikkrådet

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/01169-7

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Enhetsdirektør Interbankoppgjør - Avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank - st. ref. 4391827903

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 21/01051-4

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

28.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Full-stack utviklere MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4377779449

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00781-4

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Dokumenttittel:

Besvarelse 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/01442-2

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Brudd med kapitalkrav - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om foretak i brudd med kapitalkrav - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01460-1

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01610-2

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ringebu kommune

Sak:

Venastul - Varsel om oppstart reguleringsplan for Slåbakken F5.8 - PlandID: 0520201909 - Ringebu kommune

Dokumenttittel:

Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID 0520201909 - Høring av planforslag (902554)

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02770-14

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oversendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02770-15

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oversendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01462-1

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Aktieselskapet Vinmonopolet

Sak:

Vinmonopolet - blogg om kontanter

Dokumenttittel:

Kontantandel Vinmonopolet - Uttrekk

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01462-2

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Aktieselskapet Vinmonopolet

Sak:

Vinmonopolet - blogg om kontanter

Dokumenttittel:

Kontantandel Vinmonopolet - Spørsmål om kontantbruken

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01462-3

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Aktieselskapet Vinmonopolet

Sak:

Vinmonopolet - blogg om kontanter

Dokumenttittel:

Kontantandel Vinmonopolet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01462-4

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Aktieselskapet Vinmonopolet

Sak:

Vinmonopolet - blogg om kontanter

Dokumenttittel:

Kontantandel Vinmonopolet - Spørsmål datasett

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01462-5

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Aktieselskapet Vinmonopolet

Sak:

Vinmonopolet - blogg om kontanter

Dokumenttittel:

Kontantandel Vinmonopolet - Blogginnlegg

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01462-6

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Aktieselskapet Vinmonopolet

Sak:

Vinmonopolet - blogg om kontanter

Dokumenttittel:

Kontantandel Vinmonopolet - Kommentar

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01462-7

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Aktieselskapet Vinmonopolet

Sak:

Vinmonopolet - blogg om kontanter

Dokumenttittel:

Kontantandel Vinmonopolet - Publisering

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02770-16

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oversendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01952-17

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sogn og Fjordane

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00831-8

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

U Til:

ICE Data Services

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Norwegian Government Bonds - Amount Outstanding

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01297-2

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

29.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet - Universell utforming av produkter og tjenester

Dokumenttittel:

Høring - Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet - Tilleggsutredning

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01360-2

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021 - Kopi av Norges Banks brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01360-3

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01360-4

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02602-10

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bank of England

Sak:

Settlement Finality Protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Application for UK 'Steady State' Settlement Finality Designation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/01935-7

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF's Annual Financial Access Survey (FAS)

Dokumenttittel:

Norway - IMF's Financial Access Survey (FAS) - 2021 Round

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01935-8

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF's Annual Financial Access Survey (FAS)

Dokumenttittel:

Norway - IMF's Financial Access Survey (FAS) - 2021 Round - Data submission

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02447-67

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01142-6

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver Interbankoppgjør - FST Interbankoppgjør - Norges Bank - st. ref. 4390164861

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seniorrådgiver Interbankoppgjør - FST Interbankoppgjør - Norges Bank - st. ref. 4390164861

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01469-1

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Politiets Felles Tjenesteleverandør Ikt

Sak:

Oppgradering nødnett

Dokumenttittel:

Oppgradering Nødnett.

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/01471-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01472-1

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01473-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01474-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02108-9

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01477-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

Dokumenttittel:

Høring - Nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01478-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

30.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endring i opplysningsplikten til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endringer i opplysningsplikten til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00210-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)

Sak:

Statsgjeld - Rating JCR 2021

Dokumenttittel:

20210122 - Affirmation rating

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01479-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Sak:

Rapporter PwC første halvår 2021 - Nokas

Dokumenttittel:

Rapporter PwC første halvår 2021 - Nokas

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01668-35

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Loomis - Signaturlister - Bestillingsfullmakter - Private kontantdepot - 13/01199

Dokumenttittel:

Bergen - Forvaltningsskjema - Sentralbankbestilling 30.06.2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01280-3

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/02389-79

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service Meeting - June 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01443-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Forespørsel om innspill - SPUs referanseindeks

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Forespørsel om innspill - SPUs referanseindeks - Innspill fra SPU

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 16/02389-80

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-81

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02602-11

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Settlement Finality Protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Application for UK 'Steady State' Settlement Finality Designation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01255-2

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - NBIMs stemmegivning 2021

Dokumenttittel:

Innsynskrav - E24 - NBIMs stemmegivning 2021 - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 15/02173-7

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01282-4

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Head of Compensation & Benefits Human Resources, Norges Bank - st. ref. 4399008672

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Head of Compensation & Benefits Human Resources, Norges Bank - st. ref. 4399008672

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01284-4

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Head of Payroll & Personnel Management Human Resources, Norges Bank - st. ref. 4398754869

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Head of Payroll & Personnel Management Human Resources, Norges Bank - st. ref. 4398754869

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 15/04350-30

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedtak kontohold Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01482-1

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00570-7

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Amendments to the ERMS Agreement

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 21/01486-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding om etablering av BitsNet

Dokumenttittel:

Endringsmelding relatert til BitsNet - fra Bits 30.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01569-9

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding NICS Real

Dokumenttittel:

Informasjon om status i Straks 2.1-prosjektet - Fra Bits 30.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-8

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Eesti PankLatvijas Banka (Bank of Latvia)Bank of Finland

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-9

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-10

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-11

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-12

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-13

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Eesti PankLatvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021 - Reminder

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-14

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-15

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021 - Reminder

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-16

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021 - Reminder

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-17

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-18

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021 - Reminder

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-19

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021 - Reminder

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-20

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-21

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-22

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-23

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-24

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-25

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-26

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-27

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021 - Reminder

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-28

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00481-29

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Draft agenda for the Nordic-Baltic central bank meeting - Norway 2021 - Reminder

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01487-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01488-1

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01489-1

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01363-2

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2021

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO -Santander Consumer Bank AS - 30.06.2021 - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01490-1

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

01.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01491-1

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01492-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01493-1

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01494-1

Dokumentdato:

28.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01495-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01496-1

Dokumentdato:

26.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00988-30

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

BitMint

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

View on Norges Bank CBDC Paper 1 2021

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00139-4

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Rating Moodys 2021

Dokumenttittel:

Draft Research for Review

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01497-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01727-14

Dokumentdato:

29.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank2 ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank2 ASA

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01500-1

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endring i forskrift 17.04.2020 nr 820 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 annet ledd

Dokumenttittel:

Høring - forslag til endring i forskrift 17.04.2020 nr 820 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 annet ledd

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01501-1

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2021/338 - endrer direktiv 2014/65/EU (MiFID II)

Dokumenttittel:

Høring - gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2021/338

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01503-1

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Høring om forskriftsendringer - Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer

Dokumenttittel:

Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer - høring om forskriftsendringer

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01504-1

Dokumentdato:

01.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

Dokumenttittel:

Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01205-2

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Anskaffelse av juridisk bistand til NBA FInance - Procurement

Dokumenttittel:

Deltagelse i minikonkurransen

Saksansvarlig:

NBA FIN

Saksbehandler:

NBA FIN


Dokumentnummer 21/00481-30

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Lithuania (Lietuvos Bankas)Eesti PankLatvijas Banka (Bank of Latvia)Bank of Finland

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Final Agenda for the Nordic-Baltic central Bank Meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01502-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veklsling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01507-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01508-1

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01509-1

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01510-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

U

I Fra:

Martin Inderhaug

Sak:

Norges Banks vurdering av Sentralbanklov §3-5 - Betaling med kontanter under pandemien

Dokumenttittel:

Norges Banks vurdering av Sentralbanklov §3-5 - Betaling med kontanter under pandemien

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01511-1

Dokumentdato:

30.06.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01512-1

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01513-1

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01514-1

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01515-1

Dokumentdato:

02.07.2021

Journaldato:

02.07.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler