Norges Bank

Offentlig journal 21.06.2021 - 27.06.2021

Dokumentnummer 19/00763-1

Dokumentdato:

19.06.2019

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet PPR 192

Dokumenttittel:

Norges Banks styringsrente

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 19/00040-9

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Global Master Repurchase Agreement (GMRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

GMRA - Signed Originals

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01121-1

Dokumentdato:

09.03.2020

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Bergen

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Bergen 29.01.2020

Dokumenttittel:

Rapport Loomis Bergen 29.01.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02228-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Finland

Sak:

Utsettelse av cyberkonferansen - Brev til nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Brev om utsettelse av cyberkonferanse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02665-9

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01712-4

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Rutiner for varsling fra Bits til FST-FI ved hendelser i NICS - oppdatert pr. 14.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00421-16

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/01129-2

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00421-20

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-21

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00421-22

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00930-4

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Vurdering av tredje driftssted for NICS

Dokumenttittel:

Svarbrev - Utsatt vurdering av behov for tredje driftssted

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00709-7

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av konsulentstøtte og beredskap og krisehåndtering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00183-7

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Eksportfinansiering Norge - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/04451-74

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

CCyB Notification 2021 Q2 - Confirmation

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/00109-31

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-27

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-28

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-12

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-13

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-32

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02646-78

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

DNB - Tilbakemelding 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-79

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

DNB - Levering 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02613-10

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Fusjon Nets og Nexi

Dokumenttittel:

Fusjon Nets - Nexi 1. juli 202 - info fra Bits 17.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01910-23

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00141-1

Dokumentdato:

16.04.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

DBRS

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2021

Dokumenttittel:

Norway - Published Press Release and Rating Report

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00141-2

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Rohini Malkani

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2021

Dokumenttittel:

DBRS Morningstar - Sovereign Rating - Issuer Review - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01382-1

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Deltakerliste NICS

Dokumenttittel:

Deltakerliste NICS pr. juni 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02602-9

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Settlement Finality Protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Application for UK 'Steady State' Settlement Finality Designation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00540-7

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Tilsynsmøtet 15.06.2021 - Agendapunkt øvelser 2021 og kontaktopplysninger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00540-8

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Tilsynsmøtet 15. 02.2021 - Presentasjon for punkt 7

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01444-14

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2021 - Innmelding av tredjeland - Svar fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01383-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven

Dokumenttittel:

Høring - forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/00517-7

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om beredskapskonto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00517-8

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om låneadgang - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00517-9

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om beredskapskonto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00517-10

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om låneadgang - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01380-8

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-9

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00540-9

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Tilsynsmøtet 15.06.2021 - presentasjoner fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00709-9

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Øvingsprogram og konsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00709-10

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Øvingsprogram og konsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00709-11

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Øvingsprogram og konsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00709-12

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Øvingsprogram og konsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00709-13

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Øvingsprogram og konsulenttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/01389-1

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00831-7

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ragnar Nymoen

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål om rentestatistikk - Norske statspapirer

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01391-1

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02150-92

Dokumentdato:

15.05.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale foretak - Flytende rente for lån 2. halvår 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00242-7

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

21.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for juni 2021

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 20/02084-12

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Selmer AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Vurdering av råd i klage innsynssak

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02084-13

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Selmer AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Kommentar vurdering av råd i klage innsynskrav

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02150-93

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for kontolånsgruppe 1 - 2. halvår 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02150-94

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

U

U Til:

KulturdepartementetMiljødirektoratetNorges forskningsrådKlima- og miljødepartementetKunnskapsdepartementetNorfundStatens sivilrettsforvaltningStatens pensjonskasseKonkurransetilsynetInnovasjon NorgeNorsk pasientskadeerstatningGIEK - Garantiinstituttet for eksportkredittLandbruksdirektoratetTolldirektoratet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Rentebrev 2. halvår 2021 til foretakene - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01120-75

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-76

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01398-1

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01399-1

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01400-1

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01120-77

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01712-10

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Rutiner for varsling av hendelser i NICS - oppdatert pr. 22.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01401-1

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01402-1

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00093-31

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

22.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00724-11

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Varsel om prisregulering - Sentralbordtjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/02130-60

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-61

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01404-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01405-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01406-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01407-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01408-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00466-8

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01409-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00466-9

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01411-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01413-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01414-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01880-19

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01880-20

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01829-13

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Orkla Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Orkla Sparebank (tidligere Orkdal Sparebank)

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Sletting av brukeransvarlig - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01945-15

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Din

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Din

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01416-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01412-2

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Optin Bank - Avvikling under offentlig administrasjon

Dokumenttittel:

Bekreftet mottak av Norges Banks vurdering - Optin Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01179-5

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01049-4

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4375782879

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter - st. ref. (4375782879) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Communications SBV Education Centre

Saksbehandler:

Communications SBV Education Centre


Dokumentnummer 21/01049-5

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4375782879

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter - st. ref. (4375782879) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Communications SBV Education Centre

Saksbehandler:

Communications SBV Education Centre


Dokumentnummer 21/01049-6

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4375782879

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter - st. ref. (4375782879) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Communications SBV Education Centre

Saksbehandler:

Communications SBV Education Centre


Dokumentnummer 21/01418-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01420-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01422-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01423-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01943-13

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00988-24

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Fintech Norway

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Innspill fra Fintech Norway til det videre arbeidet

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-25

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Andrias Kaasa

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Sentralisering og valg av digital valuta

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00988-26

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Alexander Samarin

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Norges Bank's Test of technical Solutions for Central Bank Digital Currency

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02348-140

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01412-3

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

23.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Optin Bank - Avvikling under offentlig administrasjon

Dokumenttittel:

Finansdepartementets vedtak - Optin Bank ASA

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01412-4

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Optin Bank - Avvikling under offentlig administrasjon

Dokumenttittel:

Pressemelding fra Finansdepartementet - Optin Bank ASA blir satt under offentlig administrasjon

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01412-5

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Optin Bank - Avvikling under offentlig administrasjon

Dokumenttittel:

Tilrådning om offentlig administrasjon - Optin Bank ASA - Kopi av Finanstilsynets brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01429-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01039-3

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00351-9

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - Melding om organisatoriske endringer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01317-2

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Innfrielse av statsobligasjon fra 1810

Dokumenttittel:

Innfrielse gammel statsobligasjon

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03856-38

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - autoriserte signaturer - signaturliste - fullmakter

Dokumenttittel:

Tilleggsfullmakt for Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Opprette - endre og avvikle oppgjørskonto i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01412-6

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Optin Bank - Avvikling under offentlig administrasjon

Dokumenttittel:

Oppnevnelse av administrasjonsstyre for Optin Bank ASA under offentlig administrasjon

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01169-4

Dokumentdato:

22.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Enhetsdirektør Interbankoppgjør - Avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank - st. ref. 4391827903

Dokumenttittel:

Innsyn søkerliste - Enhetsdirektør Interbankoppgjør - Avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank - st. ref. 4391827903

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01169-5

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Enhetsdirektør Interbankoppgjør - Avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank - st. ref. 4391827903

Dokumenttittel:

Innsyn søkerliste - Enhetsdirektør Interbankoppgjør - Avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank - st. ref. 4391827903

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01432-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

24.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Forskningsrådet

Sak:

Forskningsrådet - Forslag til medlemmer til FEK og GRU

Dokumenttittel:

Forskningsrådet ber om forslag til medlemmer til FEK og GRU 2022-2025

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 15/00315-4

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00988-28

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

eCurrency

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

Views on the Analysis and Input for Norges Banks CBDC Work ahead

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00093-32

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Søknad om deponeringskonto for 32 personer

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01143-6

Dokumentdato:

01.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver internkommunikasjon - NBA Communications  - st. ref. 4390417343

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

Kommunikasjon

Saksbehandler:

Kommunikasjon


Dokumentnummer 21/01366-2

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver internrevisjon

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering seniorrådgiver IR - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 20/02447-55

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Gjennomføring av undersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-56

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Gjennomføre undersøkelse - Svar

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-57

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Gjennomføre undersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-58

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Antall intervjuer

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-59

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Antall intervjuer

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-60

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Beskjed om undersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-61

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Oppstart observasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-62

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Observasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-63

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos ASNorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Observasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-64

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Siste observasjonsdag - Data

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-65

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Flere intervju

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-66

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle resultater - Data - Svar

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01442-1

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Brudd med kapitalkrav - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om foretak i brudd med kapitalkrav - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00492-7

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Opplysninger til forskningsformål - ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner - Edok 10/00829

Dokumenttittel:

Svar på søknad om utlevering av opplysninger til forskningsformål

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00351-10

Dokumentdato:

24.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - Melding om organisatoriske endringer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00988-29

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

BitMint

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

View on Norges Bank CBDC Paper 1/2021

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/01353-7

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Prenax AB NUF

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av tidsskriftadministrasjon og andre informasjonsressurser - Prenax AB NUF (tidl. LM Informasjonstjenester)

Dokumenttittel:

Overføring av avtale for abonnementstjenester til Prenax AB NUF

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/02150-95

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for 2. halvår 2021 - korrigert brev

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01443-1

Dokumentdato:

25.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Forespørsel om innspill - SPUs referanseindeks

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Forespørsel om innspill - SPUs referanseindeks

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/01160-1

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01445-1

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01446-1

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01447-1

Dokumentdato:

21.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00421-23

Dokumentdato:

23.06.2021

Journaldato:

25.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Eksterne henvendelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Internrevisjonen