Norges Bank

Offentlig journal 14.06.2021 - 20.06.2021

Dokumentnummer 19/00088-1

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Bistand cybersikkerhet GRC

Dokumenttittel:

Konkurransedokumenter avrop IKT Sikkerhet - GRC - Konsulenttjenester

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 19/00428-1

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avrop bistand kjøp av CSOC verktøy

Dokumenttittel:

Konkurransedokumenter bistand CSOC anskaffelser

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 18/02351-14

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anbudskonkurranse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Confidentiality Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00495-1

Dokumentdato:

27.02.2019

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Rådgivende ingeniør elektro - 2019

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/00601-1

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Politiets sikkerhetstjeneste

Sak:

Transportopplæring

Dokumenttittel:

Forespørsel - Kjøretrening og samhandling

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/00601-2

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Det kongelige hoff

Sak:

Transportopplæring

Dokumenttittel:

Forespørsel - Kjøretrening og samhandling

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/00830-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Færder Kommune

Sak:

Ferdselsrett over Vindåsen

Dokumenttittel:

Vindåsen og friluftsloven

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00730-1

Dokumentdato:

27.05.2019

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Uniformer Norges Bank

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Rammeavtale uniformer Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/01054-2

Dokumentdato:

19.06.2019

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Realtidsdata

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 19/01054-5

Dokumentdato:

05.07.2019

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Realtidsdata

Dokumenttittel:

Kunngjøring Mercell

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 19/01054-6

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Realtidsdata

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 19/01288-1

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Insiders, Outsiders and financing Frictions

Dokumenttittel:

Søknad om utvidelse av prosjekt

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 19/00882-2

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Monetary policy, macroprudential Regulation and macroeconomic Outcomes

Dokumenttittel:

Søknad om tilgang til saldo- og renteoppgaver

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01887-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Eiendomsverdi AS

Sak:

Eiendomsverdi - Avtale om tilgang til EV

Dokumenttittel:

Avtale Eiendomsverdi-Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02242-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Finland

Sak:

Postponement of the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Dokumenttittel:

Postponement of the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01492-4

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA and CSA - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01680-5

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Bank of Thailand

Sak:

Diverse brev - Ledelsen

Dokumenttittel:

Svar - takkebrev fra avtroppende Sentralbanksjef Santiprabhob, Bank of Thailand

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/01411-7

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB: Recommendation ESRB/2016/14 on closing Real Estate Data Gaps (amended by Rec. ESRB/2019/3)

Dokumenttittel:

Final reporting Recommendation A and B for the follow-up of Recommendation ESRB 2016/14 for Deadline 31.12.2020 - Svar fra Norge

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01662-8

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Datatilsynet

Sak:

NBA Personopplysninger

Dokumenttittel:

Forespørsel Datatilsynet - Virksomhetsinterne overføringer

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 17/01374-10

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale SSB - Databehandleravtale

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Betalingsformidlingsstatistikk 2021

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00462-6

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest SMART

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning Sikkerhetsgjennomgang SMART - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00462-7

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest SMART

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning Sikkerhetsgjennomgang SMART - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00462-8

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest SMART

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning Sikkerhetsgjennomgang SMART - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/03101-8

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01068-2

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtaler om kontroll av fallsikringssystem og sakkyndig kontroll løpekatter og gondoler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om test av mekanisk styrke - fallsikringssystem 2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00142-1

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2021

Dokumenttittel:

Scope Ratings GmbH Norway - Regular Monitoring Notification

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00139-1

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Rating Moodys 2021

Dokumenttittel:

Moody's Virtual Annual Visit 2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00139-2

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Rating Moodys 2021

Dokumenttittel:

Moody's Draft Announcement of Periodic Review For Your Review

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02770-12

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Kontoholdsavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatering status - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00513-2

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

Korrespondanse om IMF-analyse

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01133-1

Dokumentdato:

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Threat Intelligence Platform (TIP)

Dokumenttittel:

Avtale - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 14/02916-27

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Unit4 Agresso

Sak:

Unit4 Agresso AS - Avtale om økonomisystem - ex Agresso - 13/00826

Dokumenttittel:

Justering av lisenser Norges Bank - Kjøpsavtalens bilag 11

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 14/02916-28

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Unit4 Agresso

Sak:

Unit4 Agresso AS - Avtale om økonomisystem - ex Agresso - 13/00826

Dokumenttittel:

Justering av lisenser Norges Bank - Vedlikeholdsavtalens bilag 8

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01339-37

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet Danmark, Resolution Unit

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Invitation for Danske Bank Skype Resolution Meeting 20.05.2021 at 1000-1230 - Updated written Arrangements

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02916-29

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Unit4 Agresso

Sak:

Unit4 Agresso AS - Avtale om økonomisystem - ex Agresso - 13/00826

Dokumenttittel:

Justering av lisenser på UBW - bilag 8 og 11

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02766-4

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sammenstilte data om næringseiendom - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Analyse av norske bankers eksponering mot næringseiendom

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01228-2

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av konsekvenser ved brudd på personopplysningssikkerheten

Dokumenttittel:

Oppfølging av hendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/01231-2

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

JUC

Sak:

Nettverk og grupper

Dokumenttittel:

JUC Nettverk - Ordrebekreftelse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00142-2

Dokumentdato:

31.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2021

Dokumenttittel:

Monitoring Note Announcement

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01245-1

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Helseforetak - Avskjermet

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån gjeldende fra 01.07.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/02060-19

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q3 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00116-23

Dokumentdato:

01.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Federal Reserve Bank of Cleveland

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitation to Deputy Governor Bache - Panel at Cleveland Fed and the Office of Financial Research

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/00420-18

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signed Notice - Agreement regarding Maintenance and other Services - Renewal - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01256-1

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Øst Politidistrikt

Sak:

Beslutning om utlevering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Beslutning om utlevering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01256-2

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Øst Politidistrikt

Sak:

Beslutning om utlevering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Beslutning om utlevering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01272-1

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

LM Prenax OY, Filial Norge

Sak:

Bestilling av abonnementer og korrespondanse i tilknytning til avtale med LM - 2022 - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser

Dokumenttittel:

Informasjon om fornyelsesprosessen og estimerte prisøkninger på abonnementene for 2022

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/01265-3

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAFinans NorgeEika Gruppen ASBits ASDanske Bank NorgeVipps ASSpareBank 1 Gruppen ASBalder Betaling AS

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.021

Dokumenttittel:

NBO Real - Utsending av høringsbrev - Utredning om utvidelse av Norges Banks rolle som oppgjørsbank

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00831-5

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nordkinn Asset Management

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Auksjon av norske statsobligasjoner - et innspill basert på svensk praksis

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01265-5

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Norge ASADNB ASALuster SparebankSkandinaviska Enskilda Banken AB - SEB NorgeSparebanken MøreSparebanken Sogn og FjordaneSparebanken SørStorebrand Bank ASAAasen SparebankBNP ParibasCitibank N.A. - MilanoSantander Consumer Bank ASKLP Banken ASEika Gruppen ASMyBank ASANæringsbanken ASANordea Bank Abp, filial i NorgeSvein JansenResurs BankBRAbank ASASpareBank 1 Gruppen AS

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.021

Dokumenttittel:

Høring - Utredning om utvidelse av Norges Banks rolle som oppgjørsbank

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 16/00515-11

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Merknader til endringer i avtale om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/00265-6

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB ATC European Systemic Cyber Group (ESCG)

Dokumenttittel:

Telco meeting 08.06.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01303-2

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Kontrollbesøk 2021

Dokumenttittel:

Alternativ kontroll

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00831-6

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2021

Dokumenttittel:

Auksjon i statskasseveksler - artikkel i DN

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00481-7

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-Baltisk møte 2021 - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic Central Bank Meeting - Norway 2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01078-2

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04239-12

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltningen av statsgjeld - Oppfølging

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00807-13

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01307-1

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20210614 Auksjon av NTB 06/2022 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering av statskasseveksel NST 55

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01307-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20210614 Auksjon av NTB 06/2022 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering av statskasseveksel NST 55

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01307-3

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20210614 Auksjon av NTB 06/2022 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 55

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01327-2

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse kontolån - Brev 2021 og senere

Dokumenttittel:

Flytende rente for kontolånsgruppe 1

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00750-12

Dokumentdato:

13.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03097-6

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03098-6

Dokumentdato:

13.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03100-6

Dokumentdato:

13.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-135

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-136

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-137

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02781-4

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Angående manglende etterlevelse av kapitaldekningsregelverket - Avskjermet

Dokumenttittel:

Manglende etterlevelse av kapitalkravsregelverket - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00821-58

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response Service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 16/00420-19

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signed Notice - Agreement regarding Maintenance and other Services - Renewal - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-23

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-24

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-10

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Price Revision - Renewal - July 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00847-5

Dokumentdato:

29.04.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leder Controlling & Performance Management Finance, Norges Bank - st. ref. 4364592474

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Leder Controlling & Performance Management - st. ref. (4364592474) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 16/03044-11

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

ESG & Climate Risk Data - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-12

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

ESG & Climate Risk Data - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-75

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service Meeting - June 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02646-74

Dokumentdato:

13.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 SR-bank - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 18/00097-59

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statens Pensjonsfond utland - Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Miljømandatene og rapporteringskrav

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 20/02447-19

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-20

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-21

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-22

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-23

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-24

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember - Oppdatert tidsplan

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-25

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode - Varighet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-26

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-27

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-28

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode - Gjennomføring av pilot

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-29

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-30

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode - Oppstart

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-31

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode - Gjennomføre pilot

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-32

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-33

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Spørsmål om feltperiode

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-34

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Gjennomføring av undersøkelse om tidsbruk ved betalinger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-35

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Gjennomføring av undersøkelse om tidsbruk ved betalinger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-36

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Gjennomføring av undersøkelse om tidsbruk ved betalinger - Oppdatert tidsplan

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-37

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Gjennomføring av undersøkelse om tidsbruk ved betalinger - Oppdatert tidsplan

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-38

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-39

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Gjennomføring av undersøkelse om tidsbruk ved betalinger - Gjennomføring

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-40

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-41

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-42

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember - Oppdatert liste

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-43

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-44

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember - Endringer

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-45

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-46

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember - Oppdraget

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-47

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-48

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-49

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember - Notat

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-50

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember - Notat

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-51

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Tidsundersøkelsen utsettes til begynnelsen av desember - Spørsmål om signering

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-52

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle - Resultater

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-53

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle - Resultater

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-54

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Kiwi Hosle - Resultater

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/03097-7

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03101-9

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00962-5

Dokumentdato:

22.04.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Vedtak om rapportering av opplysninger om utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Dokumenttittel:

Henvendelse om mikrodata

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 16/02389-76

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Draft Agenda - Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01842-16

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Santander Consumer Bank AS

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02602-6

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Settlement Finality Protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Next steps - SFD Transitional Regime - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01339-1

Dokumentdato:

24.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00803-25

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for mai 2021 - Ordning av historiske arkiver - Stiftelsen Asta

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/00803-26

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for april 2021 - Ordning av historiske arkiver - Stiftelsen Asta

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/00803-27

Dokumentdato:

13.04.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for mars 2021 - Ordning av historiske arkiver - Stiftelsen Asta

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 16/01770-9

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Flekkefjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Flekkefjord Sparebank

Dokumenttittel:

Flekkefjord Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01800-17

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

14.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nidaros Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nidaros Sparebank (tidligere Klæbu Sparebank)

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01765-10

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Etne Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Etne Sparebank

Dokumenttittel:

Etne Sparebank - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02665-30

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på informasjon om prosessen med endret lovgivning i Frankrike - Finalitetsdirektivet og EØS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00915-3

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Prosjekt Endpoint Security

Dokumenttittel:

Riksbanken - Endpoint Security

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02157-14

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BRAbank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Easybank ASA (tidligere Verdibanken)

Dokumenttittel:

BRAbank - Reaktivering av bruker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-138

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/00420-20

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signed Notice - Agreement regarding Maintenance and other Services - Renewal - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-77

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Draft Agenda - Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-78

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Updated draft Agenda - Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02084-8

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Henvendelse fra FIN

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-139

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-27

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-75

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Elavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Elavon - Levering 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 19/00678-25

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution college DNB

Dokumenttittel:

DNB Resolution College - Frist 15.06.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01090-3

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01073-4

Dokumentdato:

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00614-10

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-25

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notater for finansielle tjenester - Felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP) - for klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01948-4

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Overvåkingsmøter - SpareBank 1 SMNs oppgjørsbankvirksomhet

Dokumenttittel:

Oppfølgning fra overvåkingsmøte SMN

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01338-2

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ISDA-avtaler - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA-avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01349-1

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02636-7

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finans Norge

Sak:

FST - Møter med Finans Norge

Dokumenttittel:

Møte mellom ledelsen i Finans Norge og Norges Bank 27.08.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00093-28

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-76

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Elavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Elavon - Tilbakemelding 3

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01350-1

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

15.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Høringsbrev om gjennomføring av regelverk om grensekryssende distribusjon, markedssonderinger og opphør av markedsføring av fond

Dokumenttittel:

Høring av gjennomføring av rettsakter om grensekryssende distribusjon og markedsføring av fond

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02334-3

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Kredittvurderingsbyrå - Avskjermet

Dokumenttittel:

Omfanget av kredittvurderingstjenester

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/02641-43

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Bloomberg Account 390483 - Port - Apod - Anywhere - Terminal

Dokumenttittel:

Schedule of Services - Bloomberg Anywhere

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 20/01176-4

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Dataleveranser fra Skatteetaten

Dokumenttittel:

Utlevering datasett fra Skatteetaten - Juridisk prosedyre

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01352-1

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Oppfølging av avviklingsplan - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging av avviklingsplan - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01880-18

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01354-2

Dokumentdato:

14.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01352-2

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Oppfølging av avviklingsplan - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse på mottatt brev fra Finanstilsynet datert 11.06.2021 om oppfølging av avviklingsplan - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00590-1

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01834-16

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01940-10

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Ringerike Hadeland - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01883-10

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 BV

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 BV

Dokumenttittel:

SpareBank 1 BV - Flytting brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01090-4

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-26

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU - EØS-notat vedr EMIR

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-70

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-71

Dokumentdato:

30.04.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01358-1

Dokumentdato:

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-72

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-73

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-77

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

DNB - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01316-2

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00469-6

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Færder kommune

Sak:

Avklaringer med Færder kommune om søknadsplikt altan bygg A - Vindåsen

Dokumenttittel:

Avklaringer med Færder kommune om søknadsplikt altan bygg A - Vindåsen - Vedtak om ettrinnstillatelse og dispensasjon

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01359-1

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00148-41

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - Written Procedures/Consultation/Call for Interest/Comments - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

Financial Crises Database Update - Question based on the Answer to the Q1 AWG-MPAG written Procedure

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/00148-42

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - Written Procedures/Consultation/Call for Interest/Comments - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

Financial crises database update - question based on the answer to the Q1 AWG-MPAG written procedure

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/00148-43

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - Written Procedures/Consultation/Call for Interest/Comments - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

Financial Crises Database Update - Question based on the Answer to the Q1 AWG-MPAG written Procedure

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01973-8

Dokumentdato:

31.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Specimen fra Thailand - 06/00589

Dokumenttittel:

Specimen of the New Commemorative Banknotes

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02083-12

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01220-3

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02083-13

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00877-20

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

16.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01220-4

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00614-11

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-74

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00148-44

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - Written Procedures/Consultation/Call for Interest/Comments - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

Financial Crises Database Update - Note from ESRB Secretariate

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01359-2

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01358-2

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-29

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01179-3

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01179-4

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01222-2

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01223-2

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-30

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00176-7

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Stikkprøve kontroll av IR 200 kr - Nokas Oslo

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01354-3

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01360-1

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Dokumenttittel:

Motsyklisk kapitalbuffer andre kvartal 2021 - Kopi av Finanstilsynets brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01230-2

Dokumentdato:

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Opplæring i foretak - Rapportering for 2020

Dokumenttittel:

Purring - Opplæring i foretak

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00183-8

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Opprettelse av kontokobling mellom DNB Bank ASA og Eksportfinansiering Norge - Statens konsernkonto - SKK - Svar til kontoførerbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02084-10

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Selmer AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Henvendelse til Selmer

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02084-11

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Henvendelse - Innsynskrav fra Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02471-25

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Faktura - Kontaktperson - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-26

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Faktura - Kontaktperson - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-13

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Price Revision - Renewal - July 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-14

Dokumentdato:

15.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Price Revision - Renewal - July 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-15

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Price Revision - Renewal - July 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00176-8

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Stikkprøve kontroll av IR 200 kr - Nokas Oslo

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00931-6

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01073-5

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02603-37

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00327-6

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02603-38

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-39

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-40

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02882-125

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Eksportkreditt Norges AS

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - endring av e-postadresse

Dokumenttittel:

Endring av e-postadresse - Eksportfinansiering Norge - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02907-1

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Valutatransaksjoner med SPU - 2021

Dokumenttittel:

Korrespondanse med Finansdepartementet - Instruks om overføring fra SPU

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 14/02150-91

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån 2. halvår 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01365-1

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon til FIN - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 15/00877-21

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

17.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00877-22

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00176-9

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Stikkprøve kontroll av IR 200 kr - Nokas Oslo

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02143-37

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om prisregulering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02143-38

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent prisregulering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/03044-16

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Updated agreement - Price Revision - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02602-7

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Settlement Finality Protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Application for UK 'Steady State' Settlement Finality Designation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02602-8

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Settlement Finality Protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Next steps - SFD Transitional Regime - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01282-2

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Head of Compensation & Benefits Human Resources, Norges Bank - st. ref. 4399008672

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01284-2

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Head of Payroll & Personnel Management Human Resources, Norges Bank - st. ref. 4398754869

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01373-1

Dokumentdato:

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01373-2

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01376-1

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Språkrådet

Sak:

Noregs Bank - Rapport om målbruk i offentleg teneste 2020

Dokumenttittel:

Noregs Bank - Rapport om målbruk i offentleg teneste 2020

Saksansvarlig:

Kommunikasjon

Saksbehandler:

Kommunikasjon


Dokumentnummer 21/01374-1

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

iMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-2

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-3

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-4

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-5

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-6

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-7

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-8

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00143-6

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02320-8

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Single Resolution Board (SRB)

Sak:

Resolution College - Nordea

Dokumenttittel:

Joint Decision on the Group Resolution Plan and Resolvability Assessment for Nordea Group

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01374-9

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-10

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01374-11

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Esti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01051-2

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Full-stack utviklere MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4377779449

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/01379-1

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finans Norge

Sak:

Ny finansavtalelov - Endring av avtalevilkår for tidsbegrenset kreditt mm

Dokumenttittel:

Ny finansavtalelov - Endring av avtalevilkår for tidsbegrenset kreditt mm

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01353-4

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

LM Prenax OY, Filial Norge

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av tidsskriftadministrasjon og andre informasjonsressurser - Prenax AB NUF (tidl. LM Informasjonstjenester)

Dokumenttittel:

LM Information Delivery - nytt organisasjonsnummer og navn

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00274-4

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01353-5

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

LM Prenax OY, Filial Norge

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av tidsskriftadministrasjon og andre informasjonsressurser - Prenax AB NUF (tidl. LM Informasjonstjenester)

Dokumenttittel:

Viktig informasjon om firmaendringer i LM Prenax Norge

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00108-14

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-15

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-16

Dokumentdato:

16.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-1

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-2

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-3

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

The World Bank GroupMinistry of Finance - Finland - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-4

Dokumentdato:

17.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-5

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-6

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01380-7

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-17

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-18

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-19

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-20

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-21

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-22

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-23

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-24

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-25

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00108-26

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-29

Dokumentdato:

05.04.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/04208-63

Dokumentdato:

18.06.2021

Journaldato:

18.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution Colleges for Swedish banking Groups

Dokumenttittel:

Swedbank Written Arrangements 2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse