Norges Bank

Offentlig journal 07.06.2021 - 13.06.2021

Dokumentnummer 20/01714-2

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Digitaliseringsdirektoratet

Sak:

Høring - Revidert standard for beskrivelse av datasett - datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Dokumenttittel:

Høringssvar - Revidert standard for beskrivelse av datasett - datatjenester og datakataloger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02246-5

Dokumentdato:

01.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse Prosjektledelse til IBO oppdrag 1623 PL (se info under Notat)

Dokumenttittel:

Signering avrop - Minikonkurranse Prosjektledelse til IBO oppdrag 1623 PL

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01165-98

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Informasjon om nytt system for gjennomføring av F-auksjoner

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-99

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SEB - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-100

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hegra Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Hegra Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-92

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

DNB Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-93

Dokumentdato:

12.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Rindal Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Rindal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-94

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Birkenes Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Birkenes Sparebank- Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0"

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-95

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Valle Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-96

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Berg Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Berg Sparebank - Informasjon om brukere

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-97

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Jæren Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Jæren Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-86

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BRAbank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

BRABank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-87

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Helgeland Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Helgeland Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-88

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Danske Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-89

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Askim og Spydeberg Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Askim og Spydeberg Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-90

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Cultura Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Cultura Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-91

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Flekkefjord Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Flekkefjord Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-79

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fornebu Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Fornebu Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-80

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaker Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Blaker Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-81

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-82

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nidaros Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-83

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-84

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Odal Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Odal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-85

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Modum

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Modum - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-72

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fana Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Fana Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-73

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Informasjon om første test til pilotbanker

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-74

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skagerrak Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Skagerrak Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-75

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eika Kredittbank AS

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Eika Kredittbank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-76

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Totens Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Totens Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-77

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sunndal Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sunndal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-78

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Orkla Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-65

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane- Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-66

Dokumentdato:

03.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Romsdal Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Romsdal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-67

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Storebrand Bank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Storebrand Bank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00255-1

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Banca d'Italia

Sak:

Recommendation ESRB/2015/1 on recognising and setting countercyclical buffer rates for exposures to third countries

Dokumenttittel:

Follow-up to Recommendation ESRB/2015/1

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01165-68

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nord-Norge - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-69

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kvinesdal Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Kvinesdal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-70

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Din

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebanken DIN - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-71

Dokumentdato:

10.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Surnadal Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Surnadal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-59

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Evje og Hornnes Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Evje og Hornnes Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-60

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Grong Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Grong Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-61

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Handelsbanken - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-62

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Hjartdal og Gransherad Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-63

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Nordea - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-64

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

RørosBanken Røros Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

RørosBanken - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-53

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 SMN - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-54

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Østlandet- Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-55

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Tinn Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Tinn Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-56

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Voss Veksel- og Landmansbank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-57

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

DNB Henvendelse om pilottesting F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-58

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SMN Henvendelse om pilottesting F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-47

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Danske Bank Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Danske Bank henvendelse om pilottesting F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-48

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Handelsbanken Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Handelsbanken henvendelse om pilottesting F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-49

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Nordea henvendelse om pilottesting F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-50

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Swedbank Norge

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Swedbank henvendelse om pilottesting F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00180-3

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Innspill VPS - Central Securities Depositories Regulation (CSDR)

Dokumenttittel:

Møte 05.02.2021 om samarbeid med Finanstilsynet om CSDR-søknad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01165-51

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebanken Sør - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02811-14

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01165-52

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Aasen Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Aasen Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-41

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Narvik

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-42

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Swedbank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-43

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-44

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-45

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørskog Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Ørskog Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-46

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Marker Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Marker Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-35

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Haugesund Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Haugesund Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-36

Dokumentdato:

30.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skudenes og Aakra Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Skudenes & Aakra Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-37

Dokumentdato:

10.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hemne Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Hemne Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-38

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Strømmen Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Strømmen Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-39

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Maritime & Merchant Bank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Maritime & Merchant Bank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-40

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-29

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Lillestrøm Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Lillestrøm Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-30

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Spareskillingsbanken

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Spareskillingsbanken - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-31

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Aurskog Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Aurskog Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-32

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Næringsbanken ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Næringsbanken ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-33

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Santander Consumer Bank AS - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-34

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-23

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørland Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Ørland Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-24

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OBOS-Banken AS

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

OBOS-Banken AS - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-25

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank2 ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Bank2 ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-26

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-27

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Opdals Sparebank (Oppdalsbanken)

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Opdals Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-28

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Luster Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Luster Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-17

Dokumentdato:

23.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Etnedal Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Etnedal Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00095-6

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Cyber Security Analytiker i MI IKT Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00095-7

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Cyber Security Analytiker i MI IKT Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/01165-18

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bjugn Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Bjugn Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-19

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Voss Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Voss Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00145-5

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00145-6

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00145-7

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00145-8

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Jurist arbeidsrett

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Jurist arbeidsrett - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00465-4

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver/spesialrådgiver Internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning seniorrådgiver internrevisjonen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00465-5

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver/spesialrådgiver Internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning seniorrådgiver internrevisjonen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00465-6

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver/spesialrådgiver Internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning seniorrådgiver internrevisjonen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/01165-20

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 SR-Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-21

Dokumentdato:

26.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNBank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

BNBank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-22

Dokumentdato:

30.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebanken Vest - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-8

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-9

Dokumentdato:

31.03.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

BNP Paribas - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-10

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Høland og Setskog Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Høland og Setskog Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-11

Dokumentdato:

06.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank Norwegian AS

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Bank Norwegian - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-12

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Søgne og Greipstad Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Søgne og Greipstad Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-13

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Corporate Bank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Nordic Corporate Bank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-14

Dokumentdato:

07.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-15

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Grue Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Grue Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-16

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Stadsbygd Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Stadsbygd Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-2

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 BV

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Sparebank 1 BV - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-3

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nordvest

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nordvest - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-4

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Melhus Sparebank

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Melhus Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-5

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 - Lom og Skjåk

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Lom og Skjåk - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 17/01724-18

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet (Q)

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2021 Q1

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 21/01165-6

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Arendal og Omegns Sparekasse

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Arendal og Omegns Sparekasse - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-7

Dokumentdato:

15.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01165-1

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

Signerte brukervilkår og informasjon om superbrukere - F-auksjon 2.0 og Nekst

Dokumenttittel:

Pareto Bank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/01080-1

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Korrespondanse med Arkivverket og Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - DN

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00820-8

Dokumentdato:

27.05.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

U

U Til:

European Commission

Sak:

Targeted Consultation on the Review of the Directive on Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems 12.02.2021 -Finalitetsdirektivet-oppgjørsdirektivet

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - EU-kommisjonens høring om oppgjørsdirektivet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01339-36

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Invitation for Danske Bank Skype Resolution meeting 20.05.2021 - Updated written arrangements

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00175-3

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00175-7

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02836-10

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/03712-5

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 BV

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Avlysning av møte med SpareBank 1 BV 21.05.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/03044-7

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information and pricing to renew on 15.06.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00908-32

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Signert layout på papir NOK 200

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01210-1

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Henvendelse om myntmønster etter Øivind Hansen

Dokumenttittel:

Samlerhuset - SH - Medalje tronskifte 30 år - Kopi av Øivind Hansen - ØH - Tre konger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00901-4

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00750-9

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00533-5

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00539-5

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00537-5

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03044-9

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Price Revision - Renewal - July 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00535-6

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00844-4

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00411-4

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00408-4

Dokumentdato:

06.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00808-1

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding Mastercards oppkjøp av deler av Nets - Avskjermet

Dokumenttittel:

TSA-rapport fra Bits 03.06.2021 (periodisk rapportering nr. 3 2021)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02389-74

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01265-4

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Danmarks NationalbankSveriges Riksbank

Sak:

Norges Bank Oppgjør (NBO) Real - Høringsbrev 04.06.021

Dokumenttittel:

NBO Real - Utsending av høringsbrev

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02660-53

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS - Work Programme of the Portuguese Presidency of the Council of the EU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-54

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS - Updated Annotated Agenda for WGFS meeting 27.01.2021

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-55

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS - New Matrix of Acts in Financial Services

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-56

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS - Draft Annotated Agenda for WGFS meeting 01.06.2021

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-57

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS meeting - Exchange of Information between ESA and third Country competent Authorities

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-58

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Presentations from the WGFS meeting 01.06.2021

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00614-9

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01023-2

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-59

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020 - 2021

Dokumenttittel:

WGFS - New Matrix of Acts in Financial Services

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01036-3

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02665-29

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon om prosessen med endret lovgivning i Frankrike - Finalitetsdirektivet og EØS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00988-23

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Andreas Heimli

Sak:

Innspill og kommentarer til Fase 3-rapporten - Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Dokumenttittel:

CBDC input

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 17/02423-20

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) Sletting av brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01292-1

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrifter til verdipapirsentralloven

Dokumenttittel:

Høring - Forskrifter til verdipapirsentralloven

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01293-1

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Dokumenttittel:

Høring - Forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01730-13

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bien Sparebank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bien Sparebank

Dokumenttittel:

Bien Sparebank - NBO - Reaktivering av brukere - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01295-1

Dokumentdato:

01.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/02108-7

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00965-8

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00965-9

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00965-10

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00965-11

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Godkjent forespørsel om deltakelse - IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00965-12

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - IT utstyr og tilhørende tjenester globalt - Kvalifikasjonsfase

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/01052-5

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder Information Management Norges Bank - st. ref. 4378642198

Dokumenttittel:

Anmodning om utvidet søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01052-6

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder Information Management Norges Bank - st. ref. 4378642198

Dokumenttittel:

Anmodning om utvidet søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01297-1

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

07.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet (universell utforming av produkter og tjenester)

Dokumenttittel:

Høring - Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00466-7

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/01323-39

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ministry of Finance and Economic Affairs - Iceland

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG Meeting 2021 - documents and agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00540-4

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Norges Banks tilsynsmøte med Bits om NICS - Agenda til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01347-1

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav - Forespørsel om innsyn i offentlig søkerliste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om innsyn i offentlig søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/01347-2

Dokumentdato:

03.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav - Forespørsel om innsyn i offentlig søkerliste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om innsyn i offentlig søkerliste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00093-22

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00540-5

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits 15.06.2021

Dokumenttittel:

Norges Banks tilsynsmøte med Bits om NICS - FT deltar

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01196-9

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex Consultant London

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Mini-tender Sharepoint-Nintex consultant London - Spørsmål og svar - Q & Q 08.06.2021

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/00783-5

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-6

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-7

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00750-11

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01267-32

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Produksjon av proof-mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02813-16

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nordmøre

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01106-2

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00783-8

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02646-73

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Danske Bank - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00093-23

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Behov for deponeringskonto - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-24

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01175-2

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01304-1

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 tredje ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Innsynskrav mottatt hos Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Henvendelse om innspill til mottatt innsynskrav

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/01177-2

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01179-2

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00783-9

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-10

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

08.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-11

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/01309-1

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02140-19

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Åfjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Åfjord Sparebank

Dokumenttittel:

Åfjord Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00783-12

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/01310-1

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01311-1

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01196-10

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex Consultant London

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London - NBIM Provider Personnel Conduct and Declaration Pack

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01313-1

Dokumentdato:

09.04.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01292-2

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrifter til verdipapirsentralloven

Dokumenttittel:

Vedrørende høring - Forskrifter til verdipapirsentralloven

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00783-13

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00351-7

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - Opprettelse av oppgjørskonto i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00606-7

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00606-8

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02781-3

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Angående manglende etterlevelse av kapitaldekningsregelverket - Avskjermet

Dokumenttittel:

Manglende etterlevelse av kapitalkravsregelverket

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01826-12

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Odal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Odal Sparebank

Dokumenttittel:

Skjema for brukeransvarlig - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00606-9

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01052-8

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder Information Management Norges Bank - st. ref. 4378642198

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seksjonsleder Information Management - st. ref. (4378642198) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01316-1

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01050-5

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Service Manager MI IKT - Norges Bank - st. ref. 4376003257

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Service Manager - st. ref. (4376003257) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00601-4

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00601-5

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00601-6

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00536-4

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00536-5

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/02108-8

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01295-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-25

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Forespørsel deponering - Omtvistet beløp - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00381-6

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00854-6

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01258-2

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

09.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services UK

Dokumenttittel:

Tender - Legal Services UK

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/02914-5

Dokumentdato:

24.03.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål til søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02914-6

Dokumentdato:

27.04.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål til søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02914-7

Dokumentdato:

25.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål til søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02914-8

Dokumentdato:

28.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål til søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02914-9

Dokumentdato:

02.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål til søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02914-10

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål til søknad om kontohold i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01640-11

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

Hendelse NICS Online 31.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00093-26

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01220-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01317-1

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Innfrielse av statsobligasjon fra 1810

Dokumenttittel:

Innenlandsk statsgjeld - renter m.m - Den eldre avdragsfrie statsgjeld - Innfrielse statsobligasjon fra 1810

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02471-21

Dokumentdato:

04.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02140-3

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Akademikere og utdanningsinstitusjoner - Brev 21.08.2020

Dokumenttittel:

Akademikere og utdanningsinstitusjoner som har mottatt eller mottar støtte fra AKO Foundation

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/02471-22

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00783-14

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00821-53

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response Service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 20/01795-33

Dokumentdato:

11.01.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Falske sedler statistikk

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-34

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Forfalskninger - Statistikk og saker fra Sarpsborg

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-35

Dokumentdato:

07.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalsk statistikk 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01826-13

Dokumentdato:

26.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Odal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Odal Sparebank

Dokumenttittel:

Skjema for brukertilganger - NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00351-8

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - Opprettelse av oppgjørskonto i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01319-1

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Setting og trykking av publikasjoner - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Setting og trykking av publikasjoner - Avskjermet

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/01320-1

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01321-1

Dokumentdato:

24.06.2020

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01322-1

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00821-54

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response Service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/01323-1

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02154-7

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Koronatiltak - Ekstra parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Parkeringshuset på Bankplassen i Oslo

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01324-1

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Dokumenttittel:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01324-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Dokumenttittel:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01324-3

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Dokumenttittel:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01324-4

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Helse Nord RFH

Sak:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Dokumenttittel:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01324-5

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Dokumenttittel:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/01324-6

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

Invitasjon til Nordic Cyber in Finance

Dokumenttittel:

Invitation to the 4th Nordic Cyber in Finance Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00298-12

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Kontraktstildeling - Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/01169-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Enhetsdirektør Interbankoppgjør - Avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank - st. ref. 4391827903

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 21/01257-2

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

10.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Service US

Dokumenttittel:

Tender - Legal Service US

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance - Corporate Governance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Legal and Tax


Dokumentnummer 21/01325-1

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Samferdselsdepartementet, Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen

Sak:

Rentefastsettelse Svinesundforbindelsen AS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Flytende rente for lån til Svinesundforbindelsen AS gjeldende fra 01.07.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01196-11

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex Consultant London

Dokumenttittel:

Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01023-3

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01023-4

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01295-3

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01295-4

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01326-1

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Samferdselsdepartementet, Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen

Sak:

Rentefastsettelse Bane NOR SF - Avskjermet

Dokumenttittel:

Flytende rente for driftskredittordningen for Bane NOR SF gjeldende fra 01.07.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00821-55

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response Service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-56

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response Service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00821-57

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response Service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/01240-3

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

Revisjon av oversikten over kritiske samfunnsfunksjoner - KIKS-rammeverket

Dokumenttittel:

Revisjon av oversikt kritiske samfunnsfunksjoner - Dokument som grunnlag for tekstendringer

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/01326-2

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Bane NOR SF

Sak:

Rentefastsettelse Bane NOR SF - Avskjermet

Dokumenttittel:

Flytende rente for driftskredittordningen for Bane NOR SF gjeldende fra 01.07.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01325-2

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Samferdselsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Svinesundforbindelsen AS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Flytende rente for lån til Svinesundforbindelsen AS gjeldende fra 01.07.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01245-2

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Helseforetak - Avskjermet

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån gjeldende fra 01.07.2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/01196-12

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex Consultant London

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/00810-1

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

PVS Sikkerhetstest - Konkurransedokumenter

Dokumenttittel:

Tilbud - PVS Sikkerhetstest - Konkurransedokumenter

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00709-4

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/01196-13

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex Consultant London

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/01196-14

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex Consultant London

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 21/00709-5

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00709-6

Dokumentdato:

09.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av konsulentstøtte beredskap og krisehåndtering - Øvelser

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/01196-15

Dokumentdato:

08.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender Sharepoint/Nintex Consultant London

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-tender Sharepoint/Nintex consultant London

Saksansvarlig:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - End User Services


Dokumentnummer 17/02180-13

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding - Nytt driftsoppsett for NICS

Dokumenttittel:

Driftsoppsettet for NICS - Oppfølging - Svar fra Bits 10.06.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00750-13

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00781-2

Dokumentdato:

11.06.2021

Journaldato:

11.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Avtale om kjøp av lønnstjenester Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 21/00671-10

Dokumentdato:

10.06.2021

Journaldato:

13.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Innsyn offentlig søkerlist - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00671-11

Dokumentdato:

13.06.2021

Journaldato:

13.06.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Direktør Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Innsyn offentlig søkerlist - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources