Norges Bank

Offentlig journal 17.05.2021 - 23.05.2021

Dokumentnummer 19/00713-1

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Hafslund fakturaservice AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Diverse korrespondanse

Dokumenttittel:

Krav om deltakelse i Norges Banks undersøkelse av samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/02631-24

Dokumentdato:

28.05.2019

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Posten Norge AS

Sak:

Avtale om virksomhetsoverdragelse av IT-drifts- og sluttbrukertjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Frigivelse av garantiforpliktelser

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02287-1

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Kjøp av tjenester - Måling av tidsbruk ved betalinger

Dokumenttittel:

Oppdragsbeskrivelse måling av tidsbruk ved betalinger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01504-4

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tjenester innenfor Prosjektledelse, prosjektstøtte, byggeledelse, BHR - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop Oppdragsavtale - PL/BL og byggherrens representant - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 17/02401-2

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

U Til:

Nets Norge Infrastruktur AS

Sak:

Avtale - Kommunikasjonsinfrastruktur

Dokumenttittel:

Midlertidig forlengelse - Avtale om bruk av BBS sin kommunikasjonsinfrastruktur

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02868-1

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

DNB - Oppgjørsbanksystem - Tilsynsmøte 10.12.2020

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøte 08.12.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02915-2

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02164-17

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Letter of notification - Procurement of Cyber Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-18

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Letter of notification - Procurement of Cyber Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02926-6

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand til LEAN-prosesser 2021

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Bistand LEAN-prosesser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/02926-9

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand til LEAN-prosesser 2021

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Bistand LEAN-prosesser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/02613-7

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Fusjon Nets og Nexi

Dokumenttittel:

Fusjon Nets og Nexi - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00940-42

Dokumentdato:

22.03.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Prosjektleder Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00672-1

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Høring - Tiber

Dokumenttittel:

Høring - TIBER-NO - Godkjent av Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00787-2

Dokumentdato:

23.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-3

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-4

Dokumentdato:

19.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tilbud - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-5

Dokumentdato:

08.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-7

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-8

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00787-9

Dokumentdato:

28.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 21/00148-17

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

Svar - Vareopptelling og sjekk av utstyr - Trondheim

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00392-11

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskontoer for Statens kunstnerstipend SKS - Bekreftelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00285-5

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Swift Release 2021 - Impact Analysis - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00108-12

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00175-8

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00175-9

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-56

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nord-Norge - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-57

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

SpareBank 1 Nord-Norge - Tilbakemelding 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00821-14

Dokumentdato:

17.05.2021

Journaldato:

17.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/00821-15

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/00787-12

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Dokumenttittel:

Mini-Tender for Specialized Consulting Services Related to Simcorp Dimension System - Business Analyst

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 20/02282-45

Dokumentdato:

07.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Updated Bid 07.05.2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-46

Dokumentdato:

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Feedback - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 21/00801-5

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Assisterende direktør - Avdeling for pengepolitikk - Norges Bank - st. ref. 4366537446

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Assisterende direktør - st. ref. (4366537446) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00801-6

Dokumentdato:

14.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Assisterende direktør - Avdeling for pengepolitikk - Norges Bank - st. ref. 4366537446

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Assisterende direktør - st. ref. (4366537446) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/01140-1

Dokumentdato:

26.04.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver Finance - NBA Finance & Procurement - Norges Bank - st. ref. 4382459114

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/01141-1

Dokumentdato:

05.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Servicemedarbeider - KF EIE Facility Services - Norges Bank - st. ref. 4387326867

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01142-1

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver Interbankoppgjør - FST Interbankoppgjør - Norges Bank - st. ref. 4390164861

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01143-1

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver internkommunikasjon - NBA Communications  - st. ref. 4390417343

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Kommunikasjon

Saksbehandler:

Kommunikasjon


Dokumentnummer 21/00783-1

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-2

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-5

Dokumentdato:

12.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse - Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00783-8

Dokumentdato:

06.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse - Verditransportkjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/01073-2

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00821-16

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/00821-17

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - Tender - Managed Detection and Response service (MDR) - Clarification questions #1-3

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/00821-18

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

18.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/01155-1

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Arkivverket

Sak:

Undersøkelse av arkivholdet 2021

Dokumenttittel:

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter 2021

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02646-61

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Andebu Sparebank

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Andebu Sparebank - Levering 2

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/01157-1

Dokumentdato:

17.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01157-2

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/01157-3

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00821-19

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/00849-39

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02664-6

Dokumentdato:

17.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Funding required - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02664-7

Dokumentdato:

17.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Funding required - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02664-8

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Funding required - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02664-9

Dokumentdato:

18.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Funding required - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02664-10

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Funding required - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02852-9

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Avskjermet

Dokumenttittel:

Renewal letter 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/01050-2

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Service Manager MI IKT - Norges Bank - st. ref. 4376003257

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00849-40

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-41

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00849-42

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/01130-2

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bømlo Kommune

Sak:

Forespørsel om oversikt over kommunale smitteverntiltak

Dokumenttittel:

Oversikt over kommunale smitteverntiltak - Bømlo Kommune

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/01090-2

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-19

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00360-10

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Garanti for Prosjekt 1469 - Heis 16 og17

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00821-20

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/01169-1

Dokumentdato:

14.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Enhetsdirektør Interbankoppgjør - Avdeling for Finansiell stabilitet i Norges Bank - st. ref. 4391827903

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 16/03212-8

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-20

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

19.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00821-21

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/00183-6

Dokumentdato:

11.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Helse Midt-Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2021 - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Anmodning om utbetaling av lånemidler - Helse Midt-Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01171-1

Dokumentdato:

19.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Samfunnskritiske beslutningstagere i Covid-håndtering

Dokumenttittel:

Prioritering av vaksiner til samfunnskritiske beslutningstagere i Covid-håndteringen

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/01175-1

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01177-1

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/01178-1

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Miljøfyrtårnet

Sak:

Høring - Nye og revidere felleskriterier for sertifiserte virksomheter

Dokumenttittel:

Høring - Nye og reviderte felleskriterier

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/01179-1

Dokumentdato:

10.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00093-18

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Forespørsel om gebyr

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00119-1

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Anskaffelse av ekstern revisor til Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse av ekstern revisor til Norges Bank 2021

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02164-29

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag kontraktstildeling - Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00088-5

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse av IT utviklings- og rådgivningstjenester for Norges Banks publiseringsløsninger

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse av IT utviklings- og rådgivningstjenester for Norges Banks publiseringsløsninger

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00088-6

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

20.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

U Til:

Mercell Norge ASDoffin via Mercell

Sak:

Anskaffelse av IT utviklings- og rådgivningstjenester for Norges Banks publiseringsløsninger

Dokumenttittel:

Publisert konkurransegrunnlag - Anskaffelse av IT utviklings- og rådgivningstjenester for Norges Banks publiseringsløsninger

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00821-22

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/01181-1

Dokumentdato:

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Vedtak om opplysningsplikt - Årlig undersøkelse - Investeringer i utlandet

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Investeringer i utlandet (RA-0638) - Årlig rapportering

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 16/02664-11

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Funding required - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00872-8

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00872-9

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00872-10

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00872-11

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/00872-12

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse av bistand til regionalt nettverk (vikar)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 21/01112-2

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Bistand seminar

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Bistand seminar

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 17/01124-2

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Kunnskapsdepartementet

Sak:

Innspill til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Dokumenttittel:

Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00849-45

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Minikonkurranse - Bemanning kontantområdet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00804-2

Dokumentdato:

15.04.2020

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-3

Dokumentdato:

17.04.2020

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-4

Dokumentdato:

17.04.2020

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-5

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-6

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-7

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-8

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-9

Dokumentdato:

04.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement HR - st. ref. (4339017688) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 21/00804-10

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement HR Resourcing - Norges Bank - st. ref. 4339017688

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Human Resources

Saksbehandler:

NBA Human Resources


Dokumentnummer 15/02808-6

Dokumentdato:

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tillatelse til sammenslåing

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/02308-2

Dokumentdato:

20.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Tillatelse til å etablere bank

Dokumenttittel:

Tilbakekall av tillatelse til å drive virksomhet som bank - Kopi av brev til S-Foretaket AS

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01646-6

Dokumentdato:

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Framework Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Schrems II follow up - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00351-3

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer - 2021

Dokumenttittel:

Eksportfinansiering Norge - Endring av oppgjørskontoer og opprettelse av nye kontoer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/01073-3

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00088-7

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av IT utviklings- og rådgivningstjenester for Norges Banks publiseringsløsninger

Dokumenttittel:

Anskaffelse av IT utviklings- og rådgivningstjenester for Norges Banks publiseringsløsninger

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00821-23

Dokumentdato:

21.05.2021

Journaldato:

21.05.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Dokumenttittel:

Tender - Managed Detection and Response service (MDR)

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations