Norges Bank

Offentlig journal 15.03.2021 - 21.03.2021

Dokumentnummer 20/01181-8

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse NBA SCM

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/01181-9

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse NBA SCM

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/01181-10

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse NBA SCM

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/02898-4

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest Skyløft web del 2

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02085-8

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/02085-9

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/02085-10

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/02085-11

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing


Dokumentnummer 20/02354-8

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02354-9

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02354-10

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02926-1

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - Bistand til LEAN-prosesser 2021

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag bistand til LEAN-prosesser 2021

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/02926-2

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - Bistand til LEAN-prosesser 2021

Dokumenttittel:

Spørsmål og svar pr. 27.01.2021 Lean

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/02354-11

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02139-14

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

University of Zurich

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om Forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02811-13

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-15

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-16

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-17

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-18

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-19

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-20

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-21

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-22

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale på profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00465-1

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver/spesialrådgiver Internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tilbud seniorrådgiver-spesialrådgiver internrevisjonen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00465-2

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver/spesialrådgiver Internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tilbud seniorrådgiver-spesialrådgiver internrevisjonen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00465-3

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Seniorrådgiver/spesialrådgiver Internrevisjonen

Dokumenttittel:

Tilbud seniorrådgiver-spesialrådgiver internrevisjonen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00517-3

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Bank of EnglandDe Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00525-3

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01122-31

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 9 - 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01570-42

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gjennomført oppkjøp - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02636-5

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finans Norge

Sak:

FST - Møter med Finans Norge

Dokumenttittel:

Forespørsel om å holde innlegg for ledergruppen i Finans Norge

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02636-6

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finans Norge

Sak:

FST - Møter med Finans Norge

Dokumenttittel:

Forespørsel om å holde innlegg for ledergruppen i Finans Norge

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02813-10

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02836-7

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02836-8

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02813-11

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02302-1

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00551-1

Dokumentdato:

01.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00552-1

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00553-1

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00554-1

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00399-3

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00399-4

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Beslutning om og utelukkelse av selskap jf retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00399-5

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse 2021 - Finansdepartementet og andre offentlige virksomheter

Dokumenttittel:

Attestasjonsoppdrag

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 16/01822-13

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02646-8

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Branch NorgeSpareBank1 Nord-NorgeDanske Bank NorgeSparebanken VestElavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Endelig rapporteringsskjema og brukerveiledning

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00176-4

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2021 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Stikkprøve kontroll av IR 200 kr Nokas Oslo

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00563-1

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Bistand til LEAN-prosesser 2021

Dokumenttittel:

Avtale - Bistand til LEAN-prosesser 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 17/02423-14

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

European Central Counterparty N.V. - Euro CCP - Nye brukere NBO Online og en ny brikke - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00940-21

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-22

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-23

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-24

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-25

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-26

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-27

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-28

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-29

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-30

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-31

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-32

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-33

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-34

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-35

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-36

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-37

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-38

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-39

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00940-40

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale for Prosjektleder og Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00466-3

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00466-4

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00568-1

Dokumentdato:

28.02.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01415-6

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00539-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03712-1

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB ASA

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Anmodning om møte - Finansiell Stabilitet 2021 rapporten

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00110-54

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Aasen Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Aasen Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-55

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Narvik

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02811-23

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på varsel om klage - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01504-7

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank AB

Sak:

Avtale om levering av banktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Automatisering av utbetalingsfiler for håndtering av utbetalinger - Innlevering av utgåtte sedler

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 20/01712-9

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Rutine for varsling av hendelser i NICS - Oppdatert pr. 09.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00572-1

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00538-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00086-28

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - 03-11 - 2021-03-04-Joint ATC FSC written Consultation - EU Commercial Real Estate Vulnerabilities

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00537-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00535-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00534-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00574-1

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Brev til Finansdepartementet - Finansmarkedsmeldingen 2021

Dokumenttittel:

Finansmarkedsmeldingen 2021 - Kapittel om Norges Banks virksomhet

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00533-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00536-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-9

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Branch NorgeDanske Bank NorgeSparebanken VestElavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Endelig rapporteringsskjema og brukerveiledning

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00110-56

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank AB

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Swedbank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00462-1

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest SMART

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest SMART - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00462-2

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest SMART

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest SMART - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00462-3

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest SMART

Dokumenttittel:

Tilbud sikkerhetstest SMART - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00110-57

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Øst

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-58

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Sandnes Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-59

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ørskog Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Ørskog Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00577-1

Dokumentdato:

02.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00578-1

Dokumentdato:

05.03.1921

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03712-2

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 BV

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Anmodning om møte med SpareBank 1 BV 21.05.2021- Finansiell Stabilitet 2021 rapporten

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02119-12

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/02821-88

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Byggmax NorgeKitchn Butikkdrift ASNetonnet norsk avdeling av utenlandsk foretakOlav Thon StiftelsenPeppes PizzaRituals Cosmetics Norway ASArk Bokhandel ASLøvenskiold Handel ASNorli ASAS Christiania Glasmagasin

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Invitasjon til deltakelse i hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Påminnelse - Deltakelse i kostnadsundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00585-1

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/03271-6

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur - Sak 05/00476

Dokumenttittel:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) - Innkalling til møte 11.03.2021

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00110-60

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Marker Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Marker Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00589-1

Dokumentdato:

31.01.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02766-4

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Helgeland Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02766-5

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/00440-3

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deutsche Bundesbank

Sak:

Deutsche Bundesbank - Internship i Norges Bank (FST) - Bachelor studenter fra Bundesbank

Dokumenttittel:

Internship for Students 2021/2022

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 14/01869-64

Dokumentdato:

29.07.2020

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/IWG - Written procedures - Consultation - Call for interest - Instruments Working Group

Dokumenttittel:

ESRB Instruments Working Group Consultation - Survey on RRE lending Standards for Stance

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04350-17

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01869-65

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/IWG - Written procedures - Consultation - Call for interest - Instruments Working Group

Dokumenttittel:

ESRB Instruments Working Group Consultation - Survey on RRE lending Standards for Stance - Reply

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/01570-43

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fullført salg - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00603-1

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00467-2

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Data til Finanstilsynet - Talluttrekk fra NBO

Dokumenttittel:

Data Innskudd - F-Innskudd 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00137-3

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2021

Dokumenttittel:

Pre-Publication Notice - Kingdom of Norway - S&P Global Ratings draft Release

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00605-1

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Sak:

2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00611-1

Dokumentdato:

14.01.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00160-6

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nets Norge Infrastruktur AS

Sak:

Avtale mellom Bits AS og Norges Bank - Oversendelse og oppgjør av avregninger og brutto betalingsoppdrag

Dokumenttittel:

Overgang fra Nets-Centurion til Mastercard - Melding om nye e-postadresser

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00605-2

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Sak:

2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00498-1

Dokumentdato:

10.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-2

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-3

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-4

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-5

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-6

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-7

Dokumentdato:

09.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-8

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-9

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00613-1

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verified AS

Sak:

Avtale om bruk av data til arbeid i anti-hvitvasking - Brukerstedsavtale AML

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale BankIDOIDC - Kopi tre partsavtale Verified

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01767-5

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avfallshåndtering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i avtale og prisjusteringer 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00511-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Mini-tender - Detection Engineer Program Development Lead

Dokumenttittel:

Mini-tender - Detection Engineer Program Development Lead - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Technology

Saksbehandler:

NBIM Technology - Systems and Data - Service Provider Management


Dokumentnummer 16/01745-21

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Citibank N.A. - London

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00513-1

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00486-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01607-37

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ASTRA: Notifiseringer om insolvente utenlandske banker etter BRRD ("failing or likely to fail")

Dokumenttittel:

Notification under the Bank Recovery and Resolution - Settlement Finality Directives from BaFin- Greensill Bank AG Deutschland

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00549-1

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20210215 Auksjon av NTB 03/2022 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering av statskasseveksel NST 54

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00549-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20210215 Auksjon av NTB 03/2022 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 54

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/02423-15

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00490-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00491-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00515-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00516-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02811-24

Dokumentdato:

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Varsel om klage på tildelingsbeslutning - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-25

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding innsynskrav - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00086-29

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - 2021-03-12- ATC written Consultation - Progress Report of the European Systemic Cyber Group

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02811-26

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Ytterligere dokumentasjon innsynskrav - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-27

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på innsynskrav - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-28

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på innsynskrav - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-29

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på innsynskrav - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-30

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på innsynskrav - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02811-31

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale på profileringsartikler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på innsynskrav - Profileringsartikler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00239-10

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPDavid M Woodburn

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Wording of undertakings

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02921-3

Dokumentdato:

13.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2021

Dokumenttittel:

Norway - Sovereign Borrowing Outlook - Annex Responses

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00143-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00498-10

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00609-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsynskrav personopplysninger

Dokumenttittel:

Presiseringer knyttet til innsynskrav personopplysninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00620-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00621-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00622-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00093-9

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00162-2

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale RIV - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisjustering 2021

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01244-7

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Belysningsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale belysningsutstyr - Pris på ny spesialarmatur type L1

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00486-3

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02123-20

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Innsynskrav mottatt hos Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Vi ber om snarlig innspill

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Finance - International Offices


Dokumentnummer 18/02123-21

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Innsynskrav mottatt hos Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Vi ber om snarlig innspill - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00629-1

Dokumentdato:

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Aksel Erlend Kvaal

Sak:

Egenkapitalkrav til sentralbanker

Dokumenttittel:

Faktura for utredning for Norges Bank representantskap

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00629-2

Dokumentdato:

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Aksel Erlend Kvaal

Sak:

Egenkapitalkrav til sentralbanker

Dokumenttittel:

Notat om tilstrekkelig egenkapital for Norges Bank

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00629-3

Dokumentdato:

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Lena Byrkjeland

Sak:

Egenkapitalkrav til sentralbanker

Dokumenttittel:

Masteroppgave Egenkapital

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/00619-3

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Sintef

Sak:

Byggforskserien - Abonnement

Dokumenttittel:

Ordrebekreftelse - Ekstra lisens på byggforskserien og tilgang til Byggebransjens våtromsnorm

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 21/00629-4

Dokumentdato:

Journaldato:

15.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Frida Skipperud Skarpeid

Sak:

Egenkapitalkrav til sentralbanker

Dokumenttittel:

Sentralbankers egenkapitalbehov - Hvilke momenter er relevante i vurderingen av sentralbankers egenkapitalbehov

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00628-1

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

LM Informasjonstjenester

Sak:

Administrasjon av abonnementer - Korrespondanse med LM

Dokumenttittel:

Juridika - Ikke gjennom agent

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 19/00534-23

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop V-07-SSA - Vedlikehold av AV-utstyr fase 2

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-24

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop V-08-SSA - Vedlikehold av AV-utstyr fase 3 møterom

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-25

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop V-09-SSA - Vedlikehold av AV-utstyr fase 3 del 2

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/02646-10

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Danske Bank - Leveringer kostnadsundersøkelsen 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 19/00534-26

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-21-SSA-Kjøp av AV-utstyr materiell fase 3

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-27

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-22-SSA - Kjøp av AV-utstyr møterom

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/00803-22

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for februar - DigiArk - Stiftelsen Asta

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 19/00534-28

Dokumentdato:

03.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-23-SSA - Kjøp av AV-utstyr møterom

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 21/00606-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00601-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00803-11

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - KLP Banken AS

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00940-41

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler IKT prosjektledelse og -bistand

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - IKT Prosjektleder Prosjektbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00600-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00599-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00099-17

Dokumentdato:

24.03.2020

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Oversendelse av rapporter 2018 - 2019 - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Utvidet informasjon om avkastning og risiko 2019

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 18/00099-18

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Oversendelse av rapporter 2018 - 2019 - 2020

Dokumenttittel:

Rapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i første halvår 2020

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00555-1

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Oversendelse av rapporter til Finansdepartementet 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Årsrapport 2020

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 20/02646-11

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Forespørsel om å trekkes fra undersøkelse - Landkreditt

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00555-2

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Oversendelse av rapporter til Finansdepartementet 2021

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Utvidet informasjon om ansvarlig forvaltning 2020

Saksansvarlig:

NBIM Staff - Finance - International Offices

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00632-1

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/Norges Bank Investment Management og Finansdepartementet - Utelukkelsen og utfasingen av oppstrømsselskaper

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/Norges Bank Investment Management og Finansdepartementet - Utelukkelsen og utfasingen av oppstrømsselskaper

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00503-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Countries which received the ESRB warnings in 2019 regarding medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector (RRE)

Dokumenttittel:

Follow-up to the countries that received ESRB warnings in 2019 (dataleveranse til ESRB)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00614-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00298-2

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektstyringsverktøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00298-3

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Prosjektstyringsverktøy

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektstyringsverktøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00633-1

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Statsgjeldsforvaltningen - Kontrakt fast årlig oppdrag

Dokumenttittel:

Statsgjeldsforvaltningen - Kontrakt fast årlig oppdrag - Attestasjonsoppdrag 2021

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00614-3

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00116-10

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Citi Private Equity Services

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitation to speak at virtual Citi Macro Forum in late March - early April

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00116-11

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Citi Private Equity Services

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2021

Dokumenttittel:

Invitation to speak at virtual Citi Macro Forum in late March - early April

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00634-1

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00635-1

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00636-1

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

16.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Else-Margrethe Husby

Sak:

Innsynskrav - Else-Margrethe Husby - Søkerliste jurist - Arbeidsrett

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Else-Margrethe Husby - Søkerliste jurist - Arbeidsrett

Saksansvarlig:

Kommunikasjon SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjon SBV


Dokumentnummer 21/00635-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00634-2

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00524-8

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00524-9

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IM F - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00524-10

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00517-9

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00638-1

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Åpen søknad - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på åpen søknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 21/00086-30

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written Procedures-Consultations-Comments 2021 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - 2021-03-17-ATC WP - Adverse Scenario for the EIOPA 2021 Stress Test

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00093-10

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering av husleie etter husleieloven § 3-8

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03712-3

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

FST - Møter med norske banker og andre finansforetak mv

Dokumenttittel:

Anmodning om møte - Finansiell stabilitet 2021 rapporten

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/00876-16

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00876-17

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00109-4

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-5

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00109-6

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00110-61

Dokumentdato:

11.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Haugesund Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Haugesund Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00109-7

Dokumentdato:

28.02.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00093-11

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2021

Dokumenttittel:

Deponering av husleie etter husleieloven § 3-8

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00110-62

Dokumentdato:

30.12.2020

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skudenes og Aakra Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Skudenes & Aakra Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-63

Dokumentdato:

10.01.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hemne Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Hemne Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-64

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Strømmen Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Strømmen Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-65

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Maritime & Merchant Bank ASA

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Maritime & Merchant Bank ASA - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-66

Dokumentdato:

16.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-67

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Lillestrøm Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Lillestrøm Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00110-68

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Spareskillingsbanken

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Spareskillingsbanken - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 16/01051-32

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

1621 Endringsbilag skifte til - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00218-3

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00640-1

Dokumentdato:

12.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Prejudisiell sak for EFTA-domstolen - Spørsmål om monetær finansiering

Dokumenttittel:

EØS - Prejudisiell sak for EU-domstolen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00640-2

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Prejudisiell sak for EFTA-domstolen - Spørsmål om monetær finansiering

Dokumenttittel:

EØS - Prejudisiell sak for EU-domstolen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01051-33

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsbilag - Minikonkurranse 1621 PL videreutvikling CSOC - Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00110-69

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

17.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Aurskog Sparebank

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter - Piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

Aurskog Sparebank - Informasjon om brukere og signerte brukervilkår - F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01358-20

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Oppfølging av rapport fra tilsynsmøter om NICS oktober 2020 - Tilbakemelding fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00646-1

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Sak:

Høring - Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00416-4

Dokumentdato:

03.10.2018

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Advisor - Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4349050642

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Advisor - Communications - st. ref. (4349050642) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00416-5

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Advisor - Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4349050642

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Advisor - Communications - st. ref. (4349050642) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

Media


Dokumentnummer 21/00490-3

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00515-5

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00148-9

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift NOKAS 2021

Dokumenttittel:

DMU serveren

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00058-16

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GBWP on Reciprocation of a macroprudential Measure of Luxembourg not covered by CRR/CRD by other Member States

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/00876-18

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02921-4

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2021

Dokumenttittel:

Annex Correction to Sovereign Borrowing Outlook

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/00876-19

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00516-3

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02949-4

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedrørende funn av sedler

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02921-5

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2021

Dokumenttittel:

Norway - Confirmation needed Annex Responses - Sovereign Borrowing Outlook

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00649-1

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00649-2

Dokumentdato:

17.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00649-3

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00649-4

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00649-5

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01319-56

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Operational Risk and Control - Resilience and Business Continuity


Dokumentnummer 20/01319-57

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Operational Risk and Control - Resilience and Business Continuity


Dokumentnummer 20/01319-58

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Operational Risk and Control - Resilience and Business Continuity


Dokumentnummer 20/01319-59

Dokumentdato:

15.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Governance & Compliance

Saksbehandler:

NBIM Governance & Compliance - Operational Risk and Control - Resilience and Business Continuity


Dokumentnummer 21/00649-6

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00471-3

Dokumentdato:

29.10.2018

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Engasjement i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350010208

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Engasjement i Norske markeder - st. ref. (4350010208) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00471-4

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Engasjement i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350010208

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Engasjement i Norske markeder - st. ref. (4350010208) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00471-5

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Engasjement i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350010208

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Engasjement i Norske markeder - st. ref. (4350010208) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00471-6

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Engasjement i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350010208

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Engasjement i Norske markeder - st. ref. (4350010208) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00471-7

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Engasjement i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350010208

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00650-1

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01577-6

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-111

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02476-44

Dokumentdato:

Journaldato:

18.03.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Regarding award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 21/00663-1

Dokumentdato:

18.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

Høring - NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00392-7

Dokumentdato:

19.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskonto - Innovasjon Norge

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00667-1

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver Interbankoppgjør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4349006430

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00668-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Spesialrådgiver internrevisjon Norges Bank - st. ref. 4352601034

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 21/00669-1

Dokumentdato:

04.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4358105914

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00670-1

Dokumentdato:

05.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research economist Research Division, Norges Bank - st. ref. 4358522973

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00671-1

Dokumentdato:

08.03.2021

Journaldato:

19.03.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Direktør Internrevisjonen Internrevisjonen, Norges Bank - st. ref. 4359106934

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA PO Resourcing

Saksbehandler:

NBA PO Resourcing