Norges Bank

Offentlig journal 22.02.2021 - 28.02.2021

Dokumentnummer 20/02170-7

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Nokas Verdihåndtering ASBergen kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Sentralbankdepot Bergen - Ombygginger 2020

Dokumenttittel:

Presentasjon for Bergen kommune og Nokas - 14.09.2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02465-1

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Registrering av utrykningskjøretøy 2020

Dokumenttittel:

Søknad registrering utrykningskjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02465-3

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Registrering av utrykningskjøretøy 2020

Dokumenttittel:

Søknad om registrering av utrykningskjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/00851-4

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

FinansdepartementetNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Skade- og verdivurdering av skjermingsverdige verdier 2019-2021

Dokumenttittel:

NBO Skade- og verdivurdering - Presentasjon for Finansdepartementet og NSM 30.11.2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02897-4

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Spørsmål om journalplikten

Dokumenttittel:

Spørsmål om journalplikten - Oppfølgingsspørsmål

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01358-18

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Oppfølging av rapport fra tilsynsmøter om NICS avholdt oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01847-11

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vilkår om leverandøruavhengighet - Oppfølging fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00378-1

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Spørsmål til Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om SWIFT - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00378-2

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Spørsmål til Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om SWIFT mv. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-21

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-22

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/01732-93

Dokumentdato:

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

BDO Gjøvik

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Bankbrev for Norsk Tipping AS 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00381-2

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02015-2

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Rammeavtale - PVS - Plattform for Norges Banks virksomhetskritiske systemer

Dokumenttittel:

Bistand personvern

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 21/00386-1

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter jf. Norges Banks forskrift - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00380-2

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02603-23

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-24

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02164-22

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Oppdatert tilbud - Procurement of Cyber Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 14/01665-37

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Oslo

Sak:

Loomis - Transportør/vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 12/00090

Dokumenttittel:

Loomis - Innmeldingsskjema - Vektere og verditransportbiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00140-1

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2021

Dokumenttittel:

Notification of Fitch Rating Decision

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00218-2

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01732-94

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

U

U Til:

BDO Gjøvik

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Bankbrev for Norsk Tipping 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00156-2

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Food Folk Norge Holdings AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Korrespondanse om hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader i det norske betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00156-3

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Food Folk Group Holdings AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Korrespondanse om hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader i det norske betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00156-4

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Food Folk Group Holdings AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Korrespondanse om hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader i det norske betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00156-5

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Food Folk Group Holdings AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Korrespondanse om hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader i det norske betalingssystemet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00156-6

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bolia

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Korrespondanse om hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Norges Banks foretaksundersøkelse 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00156-7

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bolia

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Korrespondanse om hovedundersøkelsen

Dokumenttittel:

Norges Banks foretaksundersøkelse 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02634-3

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt RK - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata - Flytting av brønn

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02634-4

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt RK - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata - Flytting av brønn

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00003-2

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

S&P Global Ratings

Sak:

Gjennomføring syndikering 2021

Dokumenttittel:

Request for rating of a new Norwegian Government Bond

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/00777-10

Dokumentdato:

29.05.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

Irving Fischer Committee (IFC)

Dokumenttittel:

ICF - BIS - 2019 IFC membership survey

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 16/01824-13

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank AB - Ny kodebrikke for bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01592-6

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Internationals SOS membership og Control Risks (Core) - Avtaleforlengelser

Dokumenttittel:

Databehandleravtale 2021 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 21/00239-2

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Approval of a new bank for deposits

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02354-12

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Fadderskap for bikuber

Dokumenttittel:

Ytterligere redegjørelse - Fadderskap for bier - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 21/00003-3

Dokumentdato:

15.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Gjennomføring syndikering 2021

Dokumenttittel:

Request for rating of a new Norwegian Government Bond

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00399-1

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse - Finansdepartementet 2021

Dokumenttittel:

Skatt og åpenhet - Oppfølging av Stortingets behandling av fondsmeldingen for 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 21/00239-4

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments AS

Sak:

Oppfølging Nicolai Tangens plasseringsrammer - Relasjoner til AKO

Dokumenttittel:

Approval of a new bank for deposits

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02634-5

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt RK - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata - Flytting av brønn - Svar

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02634-6

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt RK - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata - Flytting av brønn - Svar

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00399-2

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse - Finansdepartementet 2021

Dokumenttittel:

Norges Banks budsjettforslag for 2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 19/01038-3

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale for interiørarkitekttjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop oppdragsavtale for interiørarkitekttjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00008-1

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalbiblioteket

Sak:

Fag- og forskningsbibliotekstatistikken - FFB - 2020

Dokumenttittel:

Statistikkskjema for Fag- og forskningsbibliotek 2020 - Norges Banks bibliotek

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 16/02603-25

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-26

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00412-1

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Einar Film & Fortellinger AS

Sak:

Forespørsel parkering Bankplassen 4 - 17.02.2021

Dokumenttittel:

Gamle Norges Bank - Bankplassen 4 - Forespørsel parkering Bankplassen 4

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00412-2

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Einar Film & Fortellinger AS

Sak:

Forespørsel parkering Bankplassen 4 - 17.02.2021

Dokumenttittel:

Gamle Norges Bank - Bankplassen 4 - Forespørsel parkering Bankplassen 4 - Tillatelse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00410-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2021 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Vaksinering av samfunnskritisk personell

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00391-5

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00211-4

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Forsvarets forskningsinstitutt

Sak:

Totalforsvaret mot 2040 - Forsvarets forskningsinstitutt

Dokumenttittel:

Møte om "Totalforsvar mot 2040" - Presentasjoner fra FFI

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00325-4

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00380-4

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01184-3

Dokumentdato:

06.03.2020

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Dokumenttittel:

Høringssak om forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret - Uttalelse fra Bits AS

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00109-3

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-5

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-6

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00101-7

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/02123-8

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Årsrapporter - NICS (Norwegian Interbank Clearing System)

Dokumenttittel:

Årsrapport 2020 - NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00439-1

Dokumentdato:

17.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00439-2

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00439-3

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00439-4

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Finland

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00439-5

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00439-6

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02024-58

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Ny sikkerhetslov 2018-2020

Dokumenttittel:

Engelsk oversettelse av sikkerhetsloven med forskrifter

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01122-30

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits - NICS operatør

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 7 - 2021 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02465-4

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Registrering av utrykningskjøretøy 2020

Dokumenttittel:

Søknad om godkjenning av utrykningskjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02465-5

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Registrering av utrykningskjøretøy 2020

Dokumenttittel:

Anmodning om godkjenning og registrering som utrykningskjøretøy

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00327-4

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00365-3

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00365-4

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00442-1

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 21/00366-3

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00366-4

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00003-5

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Gjennomføring syndikering 2021

Dokumenttittel:

Syndikering av statslån NGB 09/2031 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01847-12

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Leverandøruavhengighet for NICS - Brev til Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01358-19

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits ASBits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Oppfølging av rapport fra tilsynsmøter om NICS - Oktober 2020 - Svar til Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00381-3

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00381-4

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-166

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 - Mybank ASA pr 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 21/00447-1

Dokumentdato:

22.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00447-2

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00392-3

Dokumentdato:

02.02.2021

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - Kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank 2021

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskontoer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00449-1

Dokumentdato:

Journaldato:

22.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Arbeidstilsynet

Sak:

Melding om saksbehandlingstid

Dokumenttittel:

Foreløpig svar - Melding om saksbehandlingstid

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02634-7

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt RK - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata - Flytting av brønn - Svar

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02634-8

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt RK - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata - Flytting av én brønn til Kirkegt - Svar

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/02851-7

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Voss Veksel- og Landmansbank ASA

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00410-4

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2021 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Vaksinering av samfunnskritisk personell

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00452-1

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00454-1

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00453-1

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01464-13

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten - Sak 05/00924

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Bruk av IKT i offentlig sektor (RA-0536) - Årlig rapportering

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 21/00100-5

Dokumentdato:

22.04.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-6

Dokumentdato:

22.04.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-7

Dokumentdato:

22.04.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-8

Dokumentdato:

22.04.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-9

Dokumentdato:

22.04.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-10

Dokumentdato:

07.09.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-11

Dokumentdato:

07.09.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-12

Dokumentdato:

07.09.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-13

Dokumentdato:

07.09.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-14

Dokumentdato:

07.09.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-15

Dokumentdato:

07.09.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-16

Dokumentdato:

13.09.2012

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-17

Dokumentdato:

28.06.2016

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-18

Dokumentdato:

29.06.2016

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-19

Dokumentdato:

29.06.2016

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-20

Dokumentdato:

29.06.2016

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-21

Dokumentdato:

29.06.2016

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-22

Dokumentdato:

29.06.2016

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-23

Dokumentdato:

18.10.2016

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-24

Dokumentdato:

01.05.2017

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-25

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-26

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-27

Dokumentdato:

19.01.2018

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-28

Dokumentdato:

15.02.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-29

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-30

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-31

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00100-32

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse - st. ref. (4325163624) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00251-5

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-6

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-7

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-8

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-9

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-10

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-11

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-12

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-13

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-14

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-15

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-16

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-17

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-18

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-19

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-20

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-21

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-22

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-23

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-24

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-25

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-26

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-27

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-28

Dokumentdato:

11.03.2019

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-29

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-30

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-31

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-32

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-33

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-34

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-35

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-36

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-37

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-38

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-39

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-40

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-41

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-42

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-43

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-44

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-45

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-46

Dokumentdato:

03.01.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-47

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-48

Dokumentdato:

07.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-49

Dokumentdato:

07.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-50

Dokumentdato:

07.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-51

Dokumentdato:

07.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-52

Dokumentdato:

07.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 21/00251-53

Dokumentdato:

14.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Inspektør/Sjåfør NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4332570600

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Inspektør/Sjåfør - st. ref. (4332570600) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 17/01600-10

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/01600-11

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01168-5

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00453-2

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00252-5

Dokumentdato:

23.07.2018

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Compensation and Benefits Analyst NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4334296505

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Compensation and Benefits Analyst - st. ref. (4334296505) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00252-6

Dokumentdato:

21.01.2021

Journaldato:

23.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Compensation and Benefits Analyst NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4334296505

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Compensation and Benefits Analyst - st. ref. (4334296505) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00468-2

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2015/2 Recommendation on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/16 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00466-1

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-168

Dokumentdato:

24.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

BNBank ASA

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 - BN Bank ASA pr 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02476-36

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-38

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-39

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-40

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology


Dokumentnummer 20/02476-41

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-42

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-43

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

24.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 21/00466-2

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00131-3

Dokumentdato:

18.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - QFII audit

Dokumenttittel:

Tender - QFII audit - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM Staff - Finance - Financial Control and Reporting


Dokumentnummer 21/00131-4

Dokumentdato:

19.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - QFII audit

Dokumenttittel:

Tender - QFII audit - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM Staff - Finance - Financial Control and Reporting


Dokumentnummer 18/00097-56

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Regulering av investeringer i unoterte selskaper som søker børsnotering

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Staff - Governance Office


Dokumentnummer 21/00471-1

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Engasjement i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350010208

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00474-1

Dokumentdato:

16.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom i Norske markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4350014973

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02282-29

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-30

Dokumentdato:

23.02.2021

Journaldato:

25.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 21/00478-1

Dokumentdato:

25.02.2021

Journaldato:

26.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/03359-13

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

26.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

European Banking Authority EBA - Medlemskontingent

Dokumenttittel:

Bidrag til EBA 2021 - Avdrag nr 1/2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00422-2

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

26.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00342-4

Dokumentdato:

26.02.2021

Journaldato:

26.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR Business Partner Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4339488240

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)