Norges Bank

Offentlig journal 08.02.2021 - 14.02.2021

Dokumentnummer 18/01928-3

Dokumentdato:

08.02.2019

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale - Kjøp av tjenester og materiell elektro - Avskjermet

Dokumenttittel:

1451 Avrop fase 1 UPS B stigere

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 18/02527-8

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Tjenester og materiell - Daglig drift og prosjekter

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål #1 - Tjenester og materiell innenfor daglig drift og prosjekter

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01147-5

Dokumentdato:

10.10.2019

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

IMF/FSAP 2019/2020 Workstream 7: Cyber Risks in the Financial Sector

Dokumenttittel:

IMF FSAP technical notes for mission cybersecurity supervision and oversight

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01429-5

Dokumentdato:

04.02.2020

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Maler 2016 - 2020

Dokumenttittel:

Avrop rammeavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 17/00360-5

Dokumentdato:

06.03.2020

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop heis 9 og 10 - Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01220-4

Dokumentdato:

02.03.2020

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker, metall- og mekaniske arbeider - tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon i forbindelse med koronahåndtering

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 18/02755-3

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale vinduer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Bestilling og montering av vinduer D4+7

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00885-5

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniører - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - 7622 Bistand til prosjektering terrasse hovedbygning Vindåsen

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02021-2

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Standard Norge

Sak:

Norsk Standard NS 5814 Krav til risikovurderinger

Dokumenttittel:

Norsk Standard til offentlig høring - prNS 5814 Krav til risikovurderinger

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 16/01429-7

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Rammeavtale - Maler 2016 - 2020

Dokumenttittel:

2. gangs utsatt utlysning av rammeavtale for malertjenester

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02071-4

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Kvadratur Eiendom AS

Sak:

Ny lokasjon - Taushetserklæringer og forslag til samarbeidsavtale samt kommunikasjon

Dokumenttittel:

Kommunikasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 18/01705-8

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kjøp av tepper - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på kontroll Lønns -og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00978-39

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

U

U Til:

UtenriksdepartementetDNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Ambassaden i Kinshasa Kongo - Utenriksdepartementet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/01829-4

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Verification - Avskjermet

Dokumenttittel:

Verification - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/01767-3

Dokumentdato:

26.01.2021

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avfallshåndtering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale på renovasjonstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 21/00040-3

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyremøte 04.02.2021

Dokumenttittel:

Hovedstyrets evaluering av sitt arbeid og sin kompetanse knyttet til forvaltningsoppdraget SPU

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02812-1

Dokumentdato:

28.01.2021

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Bloomberg lisenser - Bestilling

Dokumenttittel:

Blomberg Anywhere - Schedule of services

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 21/00167-4

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Jon Nicolaisens sluttavtale

Dokumenttittel:

Klagesak - Avslag på innsynsbegjæring fra Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-39

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-40

Dokumentdato:

02.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00294-1

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Standard Norge

Sak:

Henvendelser knyttet til Norges Banks arbeid med digitale sentralbankpenger

Dokumenttittel:

ISO-gruppe om digitale sentralbankpenger + invitasjon til SN/K 250

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 21/00295-2

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01931-18

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til staten/statskassen

Dokumenttittel:

Rapportert anslag på fremtidige overføringer til staten - Februar 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00238-2

Dokumentdato:

02.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Bond Pricing AS

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Oppfølging - Nordic Bond Pricing

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/01845-51

Dokumentdato:

02.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02698-3

Dokumentdato:

03.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02948-3

Dokumentdato:

03.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02941-3

Dokumentdato:

03.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/01691-1

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Sak:

Søknad og vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven §5 - Utbedring av betongdekke og altan

Dokumenttittel:

Vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven §15 - Sundane Nordre - Utbedring av betongdekke og altan

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/00698-13

Dokumentdato:

18.01.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nytt Administrator Smart Card - EasyWay - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00698-14

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nytt Administrator Smart Card - EasyWay - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00204-3

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/01745-19

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank Europe plc Norway Branch - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Varsel om inaktive brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01745-20

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon Norges Bank (NBO) - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank Europe plc Norway Branch - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Deaktivering av brukere

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00238-3

Dokumentdato:

04.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Storebrand Asset Management AS

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Oppfølging - Storebrand AM

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 21/00238-4

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gjensidige Forsikring ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Oppfølging - Gjensidige

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/01120-41

Dokumentdato:

15.10.2019

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-42

Dokumentdato:

16.10.2019

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-43

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-44

Dokumentdato:

15.01.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-45

Dokumentdato:

05.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02039-7

Dokumentdato:

06.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00325-1

Dokumentdato:

06.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02476-27

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-28

Dokumentdato:

29.01.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 21/00248-2

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Senior Advisor Global Mobility and Tax Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4331143502

Dokumenttittel:

Public applicant list

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00248-3

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Senior Advisor Global Mobility and Tax Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4331143502

Dokumenttittel:

Public applicant list

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02476-29

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/01918-154

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Sparebank 1 Gudbrandsdal - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02476-30

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-31

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-32

Dokumentdato:

31.01.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-33

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02476-34

Dokumentdato:

31.01.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Bid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Technology - Technology and Support


Dokumentnummer 21/00327-1

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-155

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ernst & Young LLP

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 - LCH Ltd

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00321-2

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Korrespondanse mellom Hovedstyret og Representantskapet - Spørsmål om journalføring

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Korrespondanse mellom Hovedstyret og Representantskapet - Spørsmål om journalføring - Svar

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00338-1

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00341-1

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Jurist med ansvar for arbeidsrett NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4331956432

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 21/00342-1

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR Business Partner Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4339488240

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 21/00344-1

Dokumentdato:

12.01.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Systemutvikler MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4333346584

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 21/00345-1

Dokumentdato:

27.01.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i Markeder Markeder og IKT, Norges Bank - st. ref. 4339456236

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 21/00346-1

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research assistant Research Division, Norges Bank - st. ref. 4344942287

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00248-6

Dokumentdato:

01.02.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Senior Advisor Global Mobility and Tax Norges Bank Administration - People and Organisation - st. ref. 4331143502

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00350-1

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02302-8

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - a-melding

Dokumenttittel:

Anmodning om å korrigere negativ lønn i a-meldingen(e) for 2020

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00352-1

Dokumentdato:

20.01.2021

Journaldato:

09.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver media og eksterne relasjoner Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4336518773

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Media

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 16/01845-52

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00361-1

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00364-1

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00366-1

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00365-1

Dokumentdato:

08.02.2021

Journaldato:

08.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02302-9

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - a-melding

Dokumenttittel:

Sjekk om riktig rapportering i a-meldingen for 2020

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 21/00368-1

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 21/00100-2

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

10.02.2021

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00369-1

Dokumentdato:

10.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skattedirektoratet

Sak:

Høring - Forslag om utlevering av opplysninger fra a-meldingen til NAV

Dokumenttittel:

Høring - Forslag om utlevering av opplysninger fra a-meldingen til NAV

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00370-1

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Gyldendal Norsk Forlag

Sak:

Abonnementsavtale - Gyldendal Norsk Forlag AS - Gyldendal Rettsdata

Dokumenttittel:

Abonnementsavtale - Gyldendal Norsk Forlag AS - Gyldendal Rettsdata - Signert avtale

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 21/00372-1

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00295-3

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00374-1

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Endring i finansforetaksforskriften - Fullmakt for styret i sparebanken mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Dokumenttittel:

Høring - Endring i finansforetaksforskriften - Fullmakt for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00238-5

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

11.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Kapitalforvaltning AS

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Oppfølging - KLP

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01918-158

Dokumentdato:

11.02.2021

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel Norges Bank (NBO) 2020 Blaker Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00380-1

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00381-1

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordvik Oppgjør AS

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00924-6

Dokumentdato:

09.02.2021

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00099-4

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-5

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-6

Dokumentdato:

16.01.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-7

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-8

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-9

Dokumentdato:

08.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-10

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-11

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00099-12

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Juniorforsker - st. ref. (4314426027) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00262-3

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 21/00262-4

Dokumentdato:

12.02.2021

Journaldato:

12.02.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 2021

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - Utfyllende bestemmelser til rapporteringsdirektivet - For klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal