Norges Bank

Offentlig journal 04.01.2021 - 10.01.2021

Dokumentnummer 19/02005-17

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02150-76

Dokumentdato:

01.04.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KulturdepartementetForsvarsdepartementetEtterretningstjenestenNorsk Tipping AS

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Rentebrev 2.kvartal 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02170-5

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Bergen kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Sentralbankdepot Bergen - Ombygginger 2020

Dokumenttittel:

Bybanens mulige fremføring i Sandbrogaten

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01964-1

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Report on Implementation of Recommendation ESRB/2020/8 (Recommendation A)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-41

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-42

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danmarks NationalbankSveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-43

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-46

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danmarks NationalbankSveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-47

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-48

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-49

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00028-11

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering november 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 19/00975-50

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Principles Agreement - Signed

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-51

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00975-52

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Valutaswapavtale Nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Principles Agreement - Signed

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02742-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Norge ASADNB ASASkandinaviska Enskilda Banken AB - SEB NorgeDanske Bank Norge

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Invitasjon til å bli primærhandler til nåværende primærhandlere

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-2

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Invitasjon til å bli primærhandler

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00028-12

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering desember 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 18/00055-8

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Næringsbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Næringsbanken ASA

Dokumenttittel:

Næringsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02742-3

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Søknad primærhandler - SEB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-4

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Søknad primærhandler - Danske Bank

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-5

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Søknad primærhandler - DNB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-6

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Søknad primærhandler - Nordea

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-10

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

Nordea er godkjent som primærhandler i norske statspapirer

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02742-11

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Statsgjeld - Primærhandleravtaler

Dokumenttittel:

SEB er godkjent som primærhandler i norske statspapirer

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/04350-14

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02348-53

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 18/00097-51

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Staten pensjonsfond utland - Gjennomføring av forvaltningen i lys av koronapandemien

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00098-19

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Investeringsmandat til leder av NBIM

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00098-20

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

SPU - Ramme for eksponering mot enkeltselskaper

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00098-21

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

SPU - Investeringsmandat til leder av NBIM

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01964-3

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic

Dokumenttittel:

Finansdepartementets Compliance Report Recommendation ESRB/2020/8 B

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01118-16

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Letter to SIA regarding Merger December 2020

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/00199-33

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2017-2020 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

ATC written Consultation - Questionnaire - Corporate Insolvencies post-Covid - Norges Banks svar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01122-25

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 18.12.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00199-34

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2017-2020 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

ATC Written Consultation-Questionnaire - Corporate Insolvencies post-Covid

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02348-60

Dokumentdato:

02.01.2021

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02923-1

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02923-2

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00006-1

Dokumentdato:

09.02.2018

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 21/00006-2

Dokumentdato:

12.02.2018

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02918-1

Dokumentdato:

04.09.2018

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02918-2

Dokumentdato:

05.09.2018

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02918-3

Dokumentdato:

06.09.2018

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse på svar på spørsmål om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02192-23

Dokumentdato:

29.12.2020

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/03256-5

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-28

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Sparebanken Vest - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00013-1

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Sak:

Vedrørende Norges Banks anskaffelse av audiovisuelle systemer - Oslo kommune

Dokumenttittel:

Vedrørende Norges Banks anskaffelse av audiovisuelle systemer

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/01460-185

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - 2014 - 2020

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02871-4

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00015-1

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02710-4

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

14XX HT1 Anskaffelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Forberedelser oppgradering HT1.2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02710-5

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

14XX HT1 Anskaffelser

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Forberedelser oppgradering HT1.2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 14/02370-23

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA0182), kvartalsvis rapportering, svarfrist 25.01.2021

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02871-5

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01747-16

Dokumentdato:

30.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Danske Bank, Trondheim

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank - Sletting brukeransvarlig NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03532-5

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02500-3

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-61

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

04.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03532-6

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02955-65

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 30.11.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/01896-13

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar - Avklaringsspørsmål - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01896-14

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ytterligere dokumentasjon - Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01804-9

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Dokumenttittel:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01804-10

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Dokumenttittel:

Larvikbanken Brunlanes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01808-7

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Luster Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Luster Sparebank

Dokumenttittel:

Luster Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01808-8

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Luster Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Luster Sparebank

Dokumenttittel:

Luster Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00058-1

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written Procedure/Consultations/Comments 2021 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Consultation - Reciprocation Request from Luxembourg concerning national macroprudential Measure - by 11.01.2021

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01844-11

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Sbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sbanken ASA - (tidligere Skandiabanken ASA)

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01844-12

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sbanken ASA - (tidligere Skandiabanken ASA)

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02097-12

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Telemark

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Telemark

Dokumenttittel:

Sparebanken Telemark - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02124-11

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Søgne og Greipstad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Søgne og Greipstad Sparebank

Dokumenttittel:

Søgne og Greipstad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02124-12

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Søgne og Greipstad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Søgne og Greipstad Sparebank

Dokumenttittel:

Søgne og Greipstad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 21/00066-1

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00933-2

Dokumentdato:

31.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Ekstern revisor 2020 PKD NOKAS

Dokumenttittel:

Rapporter PwC andre halvår 2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01358-17

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøter om NICS - Avholdt oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02500-4

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00015-2

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01749-19

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01749-20

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01768-9

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Fana Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Fana Sparebank

Dokumenttittel:

Fana Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/01896-15

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ny prisliste etter godkjent prisregulering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02348-62

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

05.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01749-21

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - DNB Bank ASA

Dokumenttittel:

DNB Bank ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/00068-10

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Årsavslutning - Oppgaver og brev - SKK - Statens Konsernkonto

Dokumenttittel:

Årsavslutning 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/00068-11

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Årsavslutning - Oppgaver og brev - SKK - Statens Konsernkonto

Dokumenttittel:

Årsavslutning 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00631-5

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rapportering statsgjeld Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Rapporter til budsjettanslag fremtidig amortisering - 2021

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 21/00085-1

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Tolldirektoratet

Sak:

Trusselvurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00085-2

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Tolldirektoratet

Sak:

Trusselvurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00085-3

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Tolldirektoratet

Sak:

Trusselvurdering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 21/00086-1

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2021- Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Written Procedure - Draft ESRB Response to the public Consultation of the AIFMD Review

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01962-5

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Recommendation ESRB/2020/7 Restriction of distributions during the COVID-19 pandemic 27.05.2020

Dokumenttittel:

Recommendation ESRB/2020/15 amending Recommendation ESRB/2020/7 on Restriction of Distributions during the COVID-19 Pandemic

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00596-24

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written procedures/Consultations/Comments 2017-2020 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GBWP Macro-financial Scenario for the EBA 2021 EU-wide banking Sector Stress Test

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00596-25

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB - Written procedures/Consultations/Comments 2017-2020 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP on the final Report WG FSI Covid-19

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00596-26

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB/GB - Written procedures/Consultations/Comments 2017-2020 - General Board

Dokumenttittel:

General Board Written Procedure - GB/WP on the final Report WG FSI Covid-19

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 21/00086-2

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2021- Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Advisory Technical Committee Consultation - Reciprocation Request from Luxembourg concerning national macroprudential Measure

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01776-11

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Haltdalen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haltdalen Sparebank

Dokumenttittel:

Haltdalen Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01776-12

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Haltdalen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haltdalen Sparebank

Dokumenttittel:

Haltdalen Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01783-11

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hjartdal og Gransherad Sparebank

Dokumenttittel:

Hjartdal og Gransherad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01785-12

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hjelmeland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hjelmeland Sparebank

Dokumenttittel:

Hjelmeland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00387-16

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Brev SpareBank 1 SMN - oppdatering av PFMI egenevaluering

Dokumenttittel:

PFMI-rapport til kommentering

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00387-17

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Brev SpareBank 1 SMN - oppdatering av PFMI egenevaluering

Dokumenttittel:

Rapportering knyttet til korona

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 21/00087-1

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

ProQuest

Sak:

Avtale - ProQuest ABI/Inform - Direkte abonnement

Dokumenttittel:

Your subscription UK103542 - Norges Bank - Norwegian Central Bank has been renewed.

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/00025-6

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - kontaktpersoner i Norges Bank / Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

NICS Morgenrapporter - Hensikt og bruk

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02750-4

Dokumentdato:

26.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02512-4

Dokumentdato:

26.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02785-4

Dokumentdato:

26.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02756-4

Dokumentdato:

26.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02535-4

Dokumentdato:

02.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02678-4

Dokumentdato:

02.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/01788-10

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Høland og Setskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Høland og Setskog Sparebank

Dokumenttittel:

Høland og Setskog Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/00199-35

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

ESRB/ATC - Written procedures/Consultations/Comments 2017-2020 - Advisory Technical Committee

Dokumenttittel:

Questionnaire - Corporate insolvencies - Norges Banks svar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01795-10

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Jernbanepersonalets Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Jernbanepersonalets Sparebank

Dokumenttittel:

Jernbanepersonalets Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01795-11

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Jernbanepersonalets Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Jernbanepersonalets Sparebank

Dokumenttittel:

Jernbanepersonalets Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02282-12

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 16/01824-12

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01822-12

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordnet Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordnet Bank - Tidligere Netfonds Bank AS

Dokumenttittel:

Nordnet Bank NUF - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02642-22

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-23

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-24

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-25

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-26

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-27

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-28

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 16/01773-12

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Grong Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Grong Sparebank

Dokumenttittel:

Grong Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00177-35

Dokumentdato:

24.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/00648-5

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Mengderegulering og prisendring 2019-2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00177-36

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-37

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02642-29

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-30

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-31

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-32

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of non-award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02642-33

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform

Dokumenttittel:

Tender - Analytical Data Warehouse Platform - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02348-69

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/01095-19

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01918-29

Dokumentdato:

30.12.2020

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Larvikbanken - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-70

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Dagfinn Høybråten

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 19/00635-8

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Rapportering statsgjeld SSB

Dokumenttittel:

Endringer i renter på statsgjeld 2020 Q4 - Accrued Interest Change - SSB

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 20/02488-3

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

EMIR College

Sak:

EuroCCP - Medlem i college 2020

Dokumenttittel:

A49 EuroCCP New Margin Mode - Open voting Window

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02618-111

Dokumentdato:

29.11.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Avvikling av oppgjørskonto - Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00803-19

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for desember

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01918-30

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 KLP Banken AS - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02829-79

Dokumentdato:

05.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Endring av navn - Fylkesmennenes fellesadministrasjon til Statsforvalterens fellestjenester

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-75

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00097-1

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Innlandet Landskapsutforming AS

Sak:

Kontrakt - Utbedring av inngangsparti og drenering Venastul 2021 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontrakt - Utbedring av inngangsparti og drenering Venastul

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02348-77

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00099-1

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 21/00100-1

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / seniorrådgiver strategisk trusselanalyse NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4325163624

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Security & Crisis Management (SCM)

Saksbehandler:

NBA Security & Crisis Management (SCM)


Dokumentnummer 21/00099-2

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Juniorforsker Norges Bank - Forskning - st. ref. 4314426027

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01918-31

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Ernst & Young AS

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Skagerrak Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02882-124

Dokumentdato:

02.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Riksadvokaten

Sak:

Statens konsernkonto - SKK - endring av e-postadresse

Dokumenttittel:

Endring av e-postadresse - Riksadvokaten - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02123-18

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Innsynskrav mottatt hos Finansdepartementet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Vi ber om snarlig innspill

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 16/01780-10

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Haugesund Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haugesund Sparebank

Dokumenttittel:

Haugesund Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01780-11

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Haugesund Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haugesund Sparebank

Dokumenttittel:

Haugesund Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01843-9

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Selbu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Selbu Sparebank

Dokumenttittel:

Selbu Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01843-10

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Selbu Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Selbu Sparebank

Dokumenttittel:

Selbu Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02348-79

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

07.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 16/01742-9

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Romsdal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Romsdal Sparebank (tidligere Bud Fræna og Hustad Sparebank)

Dokumenttittel:

Romsdal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01742-10

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Romsdal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Romsdal Sparebank (tidligere Bud Fræna og Hustad Sparebank)

Dokumenttittel:

Romsdal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/01021-13

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-80

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-81

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 21/00110-2

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

F-auksjon 2.0 - Informasjon til motparter, piloter og signerte brukervilkår

Dokumenttittel:

SEB - Signerte brukervilkår for F-auksjon 2.0

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01918-32

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Tysnes Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/02774-15

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Nidaros Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Nidaros Sparebank (tidligere Klæbu Sparebank)

Dokumenttittel:

Nidaros Sparebank - forespørsel om årsoppgave 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00492-6

Dokumentdato:

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Opplysninger til forskningsformål - ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner - Edok 10/00829

Dokumenttittel:

Svar på søknad om utlevering av opplysninger til forskningsformål

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 14/01732-86

Dokumentdato:

04.01.2021

Journaldato:

06.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Helse Midt-Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Helse Midt-Norge RHF - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02829-80

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer - Fylkesmannen i Oslo og Viken til Statsforvalteren i Oslo og Viken

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-34

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Skue Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01971-6

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av hardware

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Kjøp av hardware - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/01971-8

Dokumentdato:

20.12.2020

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av hardware

Dokumenttittel:

Notice received - TED - TEDB8/2020-356337

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support


Dokumentnummer 20/02282-13

Dokumentdato:

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 14/02829-81

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - Endring av navn - Fylkesmennenes fellesadministrasjon til Statsforvalterens fellestjenester - Svar til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02282-14

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-15

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-16

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-17

Dokumentdato:

08.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-18

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02282-19

Dokumentdato:

07.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Technology and Support - Network Services


Dokumentnummer 20/02476-15

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-16

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-17

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-18

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-19

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-20

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-21

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-22

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02476-23

Dokumentdato:

06.01.2021

Journaldato:

08.01.2021

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement

Dokumenttittel:

Tender - IT Consultancy Framework Agreement - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations