Norges Bank

Offentlig journal 21.12.2020 - 27.12.2020

Dokumentnummer 14/02150-87

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes investeringslån for 1. halvår 2021

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/01781-7

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Hegra Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hegra Sparebank

Dokumenttittel:

Hegra Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01781-8

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hegra Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hegra Sparebank

Dokumenttittel:

Hegra Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01782-7

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Helgeland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Helgeland Sparebank

Dokumenttittel:

Helgeland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01782-8

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Helgeland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Helgeland Sparebank

Dokumenttittel:

Helgeland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01782-9

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Helgeland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Helgeland Sparebank

Dokumenttittel:

Helgeland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01949-8

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Hemne Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hemne Sparebank

Dokumenttittel:

Hemne Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01949-9

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Hemne Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hemne Sparebank

Dokumenttittel:

Hemne Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01949-10

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hemne Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hemne Sparebank

Dokumenttittel:

Hemne Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01798-10

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Jæren Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Jæren Sparebank

Dokumenttittel:

Jæren Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/00803-9

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

KLP Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - KLP Banken AS

Dokumenttittel:

KLP Banken AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01805-8

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Lillesands Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Lillesands Sparebank

Dokumenttittel:

Lillesands Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01806-6

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Lillestrøm Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Lillestrøm Sparebank

Dokumenttittel:

Lillestrøm Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01832-7

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

RørosBanken Røros Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Rørosbanken Røros Sparebank

Dokumenttittel:

Rørosbanken Røros Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01834-12

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway AS - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01846-7

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skudenes og Aakra Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skudenes og Aakra Sparebank

Dokumenttittel:

Skudenes og Aakra Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01846-8

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skudenes og Aakra Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skudenes og Aakra Sparebank

Dokumenttittel:

Skudenes og Aakra Sparebanke> - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01882-8

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Soknedal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Soknedal Sparebank

Dokumenttittel:

Soknedal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01883-7

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 BV

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 BV

Dokumenttittel:

Sparebank 1 BV - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01820-14

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 1 Modum

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Modum

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Modum - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01820-15

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 1 Modum

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Modum

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Modum - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01943-10

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01944-9

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Østfold Akershus

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østfold Akershus - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01945-12

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Din

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Din

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01945-13

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Din

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Din

Dokumenttittel:

Sparebanken Din - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01950-5

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Møre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Møre

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01950-6

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Møre

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Møre

Dokumenttittel:

Sparebanken Møre - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02100-7

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Øst

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Øst

Dokumenttittel:

Sparebanken Øst - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02115-5

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Spareskillingsbanken

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Spareskillingsbanken

Dokumenttittel:

Spareskillingsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02115-6

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Spareskillingsbanken

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Spareskillingsbanken

Dokumenttittel:

Spareskillingsbanken - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02119-7

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Stadsbygd Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Stadsbygd Sparebank

Dokumenttittel:

Stadsbygd Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02120-8

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Storebrand Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Storebrand Bank ASA

Dokumenttittel:

Storebrand Bank ASA - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02121-10

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Strømmen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Strømmen Sparebank

Dokumenttittel:

Strømmen Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02121-11

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Strømmen Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Strømmen Sparebank

Dokumenttittel:

Strømmen Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02122-7

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sunndal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sunndal Sparebank

Dokumenttittel:

Sunndal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02127-7

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Totens Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Totens Sparebank

Dokumenttittel:

Totens Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02128-9

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Trøgstad Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Trøgstad Sparebank

Dokumenttittel:

Trøgstad Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02129-8

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Tysnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tysnes Sparebank

Dokumenttittel:

Tysnes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02129-9

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Tysnes Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tysnes Sparebank

Dokumenttittel:

Tysnes Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01772-7

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Østre Agder Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Østre Agder Sparebank (tidligere Gjerstad Sparebank)

Dokumenttittel:

Østre Agder Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02130-8

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Valle Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valle Sparebank

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02130-9

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Valle Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valle Sparebank

Dokumenttittel:

Valle Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02138-12

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ørland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Ørland Sparebank

Dokumenttittel:

Ørland Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02139-10

Dokumentdato:

15.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ørskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Ørskog Sparebank

Dokumenttittel:

Ørskog Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02123-9

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Surnadal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Surnadal Sparebank

Dokumenttittel:

Surnadal Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02192-21

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank Norge - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02125-13

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Tinn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tinn Sparebank

Dokumenttittel:

Tinn Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02126-8

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Tolga-Os Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tolga-Os Sparebank

Dokumenttittel:

Tolga-Os Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02126-9

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Tolga-Os Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tolga-Os Sparebank

Dokumenttittel:

Tolga-Os Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Påminnelse

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02136-10

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Voss Veksel- og Landmansbank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Veksel- og Landmandsbank

Dokumenttittel:

Voss Veksel- og Landsmandsbank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02133-9

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Valdres Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valdres Sparebank - (tidligere Vestre Slidre Sparebank)

Dokumenttittel:

Valdres Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02140-17

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Åfjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Åfjord Sparebank

Dokumenttittel:

Åfjord Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02733-2

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00069-151

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-152

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-153

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-154

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-155

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-156

Dokumentdato:

11.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-157

Dokumentdato:

07.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-137

Dokumentdato:

14.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02871-3

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal & Information Management

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02348-54

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02912-1

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Morten Søberg

Sak:

Spørsmål om motiv for tusenkronerseddel med Christian Magnus Falsen

Dokumenttittel:

Spørsmål om tusenkronerseddel med Christian Magnus Falsen

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02901-2

Dokumentdato:

18.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Torkel Rogstad

Sak:

Innsynskrav NBIM - Torkel Rogstad - NBIMs investeringer i MicroStrategy (MSTR)

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav NBIM - Torkel Rogstad - NBIMs investeringer i MicroStrategy (MSTR)

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/02910-1

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Dialog Datatilsynet

Dokumenttittel:

Forespørsel om møte - Datatilsynet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02910-2

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Datatilsynet

Sak:

Dialog Datatilsynet

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om møte - Datatilsynet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02516-2

Dokumentdato:

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

PhD-Internship - Research department Norges Bank - st. ref. 4293825693

Dokumenttittel:

Application Norges Bank phd-internship - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02516-3

Dokumentdato:

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

PhD-Internship - Research department Norges Bank - st. ref. 4293825693

Dokumenttittel:

Application Norges Bank phd-internship - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02516-4

Dokumentdato:

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

PhD-Internship - Research department Norges Bank - st. ref. 4293825693

Dokumenttittel:

Application Norges Bank phd-internship - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 15/00636-7

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Språkrådet

Sak:

Rapportering til Språkrådet om målbruk i Norges Bank

Dokumenttittel:

Rapport om målbruk i offentleg teneste - Ny og enklare rapportering for 2020 - Informasjonsskriv

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02914-1

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02914-2

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontohold - Svar - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02164-12

Dokumentdato:

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Tilbud - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-13

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Tilbud - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-14

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Tilbud - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-15

Dokumentdato:

20.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Tilbud - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-16

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Tilbud - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/03256-4

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02092-4

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB Recommendation 2019/18 on exchange and collection of information for macroprudential purposes on branches of credit institutions having the head office in another Member State or in a third Country

Dokumenttittel:

ESRB ATC Reporting Template for the Assessment on Recommendation ESRB/2019/18

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02092-5

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB Recommendation 2019/18 on exchange and collection of information for macroprudential purposes on branches of credit institutions having the head office in another Member State or in a third Country

Dokumenttittel:

ESRB ATC Interim Reporting Template -Recommendation 2019/18 branches - Finansdepartementet og Norges Banks svar til ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02904-2

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Søknaden og avslaget om sikkerhetsklarering for Jon Nicolaisen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse i forbindelse med søknad og avslag om sikkerhetsklarering av tidligere visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i perioden oktober 2019 til og med dags dato

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02416-5

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Strategi og låneprogram 2021

Dokumenttittel:

Rammer for Norges Banks forvaltning av statsgjelden i 2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/02257-20

Dokumentdato:

16.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Lønnsdokumentasjon for kontroll 16.12.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/02257-21

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02478-3

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2020

Dokumenttittel:

Skatt og åpenhet - oppfølging av Stortingets behandling av fondsmeldingen for 2020

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 14/02056-149

Dokumentdato:

09.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Etterretningstjenesten

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/01829-3

Dokumentdato:

10.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Verification - Avskjermet

Dokumenttittel:

Verification - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02348-55

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

21.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 19/01035-3

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Vedlikehold av møbler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon på kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01035-4

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Vedlikehold av møbler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/00922-19

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vinduspuss - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon for kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/00922-20

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vinduspuss - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01896-10

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaringsspørsmål - Kontroll av Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02348-56

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

22.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02897-3

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

22.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Spørsmål om journalplikten

Dokumenttittel:

Spørsmål om journalplikten - Oppfølgingsspørsmål fra Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02512-3

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport mistenkelig transaksjon MT 0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02750-3

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02785-3

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT 0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02915-4

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Svar - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02756-3

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon - MT 0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/02092-6

Dokumentdato:

21.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

ESRB Recommendation 2019/18 on exchange and collection of information for macroprudential purposes on branches of credit institutions having the head office in another Member State or in a third Country

Dokumenttittel:

ESRB ATC Reporting Template for the Assessment on Recommendation ESRB/2019/18

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02092-7

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinanstilsynet

Sak:

ESRB Recommendation 2019/18 on exchange and collection of information for macroprudential purposes on branches of credit institutions having the head office in another Member State or in a third Country

Dokumenttittel:

ESRB Reporting Template for the Assessment on Recommendation ESRB/2019/18 - svar fra Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank i ESRBs ASTRA-portal

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02092-8

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB Recommendation 2019/18 on exchange and collection of information for macroprudential purposes on branches of credit institutions having the head office in another Member State or in a third Country

Dokumenttittel:

ESRB Reporting Template for the Assessment on Recommendation ESRB/2019/18 - Finanstilsynets svar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/01896-11

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om pris regulering 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01896-12

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Godkjent anmodning om pris regulering 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02200-7

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

22.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02733-3

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Dokumenttittel:

Kvittering på innsendt høringssvar på Regjeringen.no

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02929-1

Dokumentdato:

22.12.2020

Journaldato:

22.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Brev fra Tilsynssekretariatet - Norges Banks etterlevelse av rammeverk for hvitvasking og terrorfinansiering

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Brev fra Tilsynssekretariatet - Norges Banks etterlevelse av rammeverk for hvitvasking og terrorfinansiering

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02933-1

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02348-57

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02932-2

Dokumentdato:

17.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

U

U Til:

PricewaterhouseCoopers

Sak:

Data transfers to PWC UK

Dokumenttittel:

Response to data transfers to PwC (PricewaterhouseCoopers) UK

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02348-58

Dokumentdato:

23.12.2020

Journaldato:

23.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management