Norges Bank

Offentlig journal 30.11.2020 - 06.12.2020

Dokumentnummer 15/00271-2

Dokumentdato:

23.02.2015

Journaldato:

01.12.2020

Gradering:

U

U Til:

NICS Operatørkontor

Sak:

NICS - Endringsmelding - Nye vedtekter og bestemmelser for NICS Operatørkontor

Dokumenttittel:

Endringsmelding - Nye vedtekter og bestemmelser for NICS Operatørkontor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00471-1

Dokumentdato:

03.03.2017

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Utveksling av informasjon mellom Norges Bank og Finanstilsynet - råd motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2017

Dokumenttittel:

Utveksling av informasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/00603-2

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale Tømrer- og Snekker Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00612-2

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Vaktmesteroppdrag Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale Vaktmesteroppdrag Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00613-2

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale rørleggertjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale Rørlegger Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00615-2

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Malertjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale Maler Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00614-2

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Elektrotjenester Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale Elektro Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02580-2

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - juridiske tjenester - secondments

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02580-3

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - juridiske tjenester - secondments

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02201-2

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

01.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m.

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02434-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulent til kunstfaglig bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avtale Kunstfaglig bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02434-2

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulent til kunstfaglig bistand

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avtale Kunstfaglig bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01400-222

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPAKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deed of Termination

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01712-6

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Norges Bank-FST/FIs beredskapsplan for hendelser i NICS - kvalitetssikring - kommentarer fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-223

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Final Deed - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02739-1

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas AS

Sak:

Forsyningsmodell kontanter - kontakt med eksterne aktører

Dokumenttittel:

Forsyningsmodellen for kontanter - Spørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/03832-14

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Hvitvasking og terrorfinansiering (AML)

Dokumenttittel:

Kjøp og veksling av utgåtte 1000-lapper

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-224

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deed of Termination

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-225

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deed of Termination

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01951-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serviceavtale for fjerning av snø og is på tak

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01951-2

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Serviceavtale for fjerning av snø og is på tak

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01736-25

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas S.A. Norway Branch - Endre rolle av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00374-5

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Advokatfirmaet Haavind AS

Sak:

Rammeavtale - Advokattjenester - Advokatfirmaet Haavind AS

Dokumenttittel:

Avtale om utlån av medarbeider

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02657-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsarkitekt SOC-plattform

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02657-2

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsarkitekt SOC-plattform

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/00312-7

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leie av kaffemaskiner og Vannautomater/tappetårn - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsbilag Kaffemaskin og vanntårn - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01845-41

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02202-37

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - new Account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02665-18

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Melding om endring av e-postadresse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02756-1

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02757-1

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02758-1

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02433-11

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding innsynskrav - Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02433-12

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tilbakemelding innsynskrav - Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01400-226

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Final deed - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01267-8

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Bestillingsfrist proof-mynt - Norges Banks bestilling til Myntverket

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02286-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

NBO Kontinuitetsforum (NBOK) - Medlemmer - Kontaktdetaljer - Konferansetelefon

Dokumenttittel:

Oppdatert deltaker NBOK - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01400-228

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO restructuring

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01267-12

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Norges mynthandlerforening

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Mynthandlerforeningen - Bestilling av mynt for 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02745-2

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01267-13

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Samlerhuset Norge AS

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Samlerhuset - Bestilling av mynt for 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-14

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Det Norske Myntverket - Bestilling av mynt for 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-229

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Restated Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-230

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Restated Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-231

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Restated Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-232

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Restated Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-233

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-234

Dokumentdato:

28.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-235

Dokumentdato:

29.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Restated Nicolai Tangen's undertakings - Execution copy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/01951-6

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Narvik

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank Narvik

Dokumenttittel:

Sparebanken Narvik - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02308-7

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02308-8

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00952-1

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Test av varnish

Dokumenttittel:

Presentation

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00908-21

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Minutes of meeting - Meeting 21.08.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00908-22

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

SC marks front

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00952-2

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Test av varnish

Dokumenttittel:

Presentation

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-20

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Julia VanceMarius RenbergHåkon Anton Fagerås

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Arbeidsmøte på Det Norske Myntverket 23.11.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-21

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Marius Renberg

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Minnemynt 2021 advers

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-22

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Marius Renberg

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Minnemynt 2021 advers

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-23

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Advers versjon 3

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-24

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Pregkomitemøte 02.11.2020 - Agenda

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-25

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

UtenriksdepartementetHåkon RolandJulia VanceMarius RenbergGina Rose DesignSvein H. GullbekkKnut JohannessenHåkon Anton FageråsTurid Christine AspelundGisle Harr

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Pressemelding om vinner av kunstnerkonkurranse minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-25

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

UtenriksdepartementetHåkon RolandJulia VanceMarius RenbergGina Rose DesignSvein H. GullbekkKnut JohannessenTurid Christine AspelundGisle Harr

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Vestly-mynt lanseres i dag

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-26

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-26

Dokumentdato:

08.04.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Vestly-mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-27

Dokumentdato:

06.04.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Pregkomitemøte 07.04.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01845-42

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - SEB - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01618-28

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

UtenriksdepartementetGina Rose DesignSvein H. GullbekkGisle Harr

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Ny minnemyntutgivelse 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-29

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Oppdragsbrev til Pregkomiteen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-30

Dokumentdato:

30.03.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Første utkast

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-27

Dokumentdato:

06.03.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergSiri DokkenKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Nytt prøvepreg fra Myntverket

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-28

Dokumentdato:

06.03.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Turid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Referat fra siste pregkomitemøte og evaluering av prosess

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-29

Dokumentdato:

27.02.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Alternativt myntmerke

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02199-3

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01698-33

Dokumentdato:

09.12.2019

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Referat etter dagens møte i Pregkomiteen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01698-34

Dokumentdato:

05.12.2019

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Anne-Cath. Vestly 100 år - Minnemyntutgivelse 2020

Dokumenttittel:

Justert typografi på Vestly-mynt

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01937-15

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nord-Norge

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nord-Norge - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01400-236

Dokumentdato:

29.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Summary of AKO Foundation's undertaking

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/04101-15

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

SIX x-clear reporting

Dokumenttittel:

SXC NB Reporting October 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00803-15

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Arkivverket

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Søknad om revisjon av eksisterende bevarings- og kassasjonsplan

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 18/02551-11

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Fristen for EU-kontroll nærmer seg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 18/02551-12

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Fristen for EU-kontroll nærmer seg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02761-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02762-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02696-3

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02696-4

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02257-18

Dokumentdato:

01.02.2019

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bemanning - Intern posttjeneste fra 2 til 2,5 årsverk

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02763-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02764-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02764-2

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02765-1

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01878-3

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

30.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Rammeavtale ekstern revisor - Deloitte AS

Dokumenttittel:

Norges Bank Investment Management - Compliance with the management mandate from the Ministry of Finance

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02488-2

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

EMIR College

Sak:

EuroCCP - Medlem i college 2020

Dokumenttittel:

Dokumenter til college 27.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-237

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Restated Nicolai undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 14/02829-73

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Endring av navn - Tolldirektoratet til Tolletaten

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01339-35

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Resolution plan for Danske Bank Group 19.11.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02829-74

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Endring av navn - Tolldirektoratet til Tolletaten - Svar til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02829-75

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Endring av navn - EOS-utvalget til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02829-76

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Endring av navn - EOS-utvalget til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget - Svar til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01504-5

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tjenester innenfor Prosjektledelse, prosjektstøtte, byggeledelse, BHR - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop oppdragsavtale - PL/BL og byggherrens representant - HR prosjekt - ABU

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02660-18

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA - European Free Trade Association

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WF FS - Final report - Meeting 20.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-10

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

01.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Santander Consumer Bank AS - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02423-9

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

EuroCCP - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/01998-6

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Teknisk Ukeblad

Sak:

Teknisk ukeblad (tu.no) og digi.no - Abonnement

Dokumenttittel:

Fornyelse av abonnementer på Teknisk Ukeblad/digi.no

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/03828-13

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV and NBIM

Dokumenttittel:

Financial Times - Norges Bank - Renewal Due

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01117-28

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Monthly Report - November 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02770-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Kontoholdsavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Orientering til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02771-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02772-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02366-8

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Låneportefølje som sikkerhet for likviditetslån til banker

Dokumenttittel:

Rettsvernsbestemmelsen i lov om finansiell sikkerhetsstillelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02366-9

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Låneportefølje som sikkerhet for likviditetslån til banker

Dokumenttittel:

Rettsvernsbestemmelsen i lov om finansiell sikkerhetsstillelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02773-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02774-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02775-1

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

01.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-238

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/00534-19

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-17 - SSA-K Kjøp av utstyr IBO, PPO og Getz Wold

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-20

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-18 - SSA-K Kjøp av utstyr Auditoriet fase 4B

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 19/00534-21

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-19 - SSA-K Kjøp av utstyr NBA CER Utvær og Manila

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/02779-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

ISDA og CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

Første utkast - oppdatert - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02779-2

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

ISDA og CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding første utkast

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00534-22

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Presentations Data AS

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Presentations Data

Dokumenttittel:

Avrop K-20 - SSA-K Kjøp av AV-utstyr Eriksen og Stavanger

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 14/03856-34

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Etterretningstjenesten

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - autoriserte signaturer - signaturliste - fullmakter

Dokumenttittel:

Fullmakt for - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02814-19

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2019

Dokumenttittel:

2019 WPDM - Summary Record

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02775-2

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-239

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings - Authorisation to date and release

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00803-16

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for Norges Bank for oktober

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01400-240

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings - Authorisation to date and release

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/01122-2

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/00312-8

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leie av kaffemaskiner og Vannautomater/tappetårn - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02152-4

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01230-2

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Service og mindre kjøp av treningsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02748-6

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Trykkeritjeneste og kopiering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02210-4

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av selskapsmat / Catering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01123-2

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Planteservice - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01338-6

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Venastul - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01087-2

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Flyttetjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00724-7

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Sentralbordtjeneste

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/02257-19

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02584-3

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport mistenkelig transaksjon - MT-0002 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01117-29

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Extended support 20.-21.11.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-30

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-31

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02781-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Angående manglende etterlevelse av kapitaldekningsregelverket - Avskjermet

Dokumenttittel:

Angående manglende etterlevelse av kapitaldekningsregelverket - Kopi av Finanstilsynets brev - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02744-1

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-2

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-3

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-4

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-5

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-6

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-7

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-8

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-9

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-10

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-11

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-12

Dokumentdato:

30.11.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-2

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-3

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka (Bank of Latvia)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-5

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-6

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-20

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-130

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02692-13

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-7

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-8

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02602-4

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Settlement finality protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Next steps - Preparations for the start of the UK's SFD Transitional Regime - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00069-144

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-145

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-146

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-147

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-148

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-149

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-150

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02783-1

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-4

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-5

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02783-2

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02783-3

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02783-4

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02783-5

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02783-6

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02784-1

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01534-119

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01534-120

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

02.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02785-1

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-241

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings - Authorisation to date and release

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01897-4

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Offentlige anskaffelser - Unntaket for eneleverandør-situasjoner

Dokumenttittel:

Offentlige anskaffelser - Unntaket for eneleverandør-situasjoner - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-242

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPDavid M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings - Authorisation to date and release

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02779-3

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

ISDA og CSA - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oversendelse utkast til - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-243

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation undertakings - Authorisation to date and release

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02744-6

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-7

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-8

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-9

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-10

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02744-11

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-9

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01460-179

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Angående deponeringskonto

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal & Information Management


Dokumentnummer 20/02790-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Sak:

Information to proprietors of earlier trade mark registrations or applications

Dokumenttittel:

Information to proprietors of earlier trade mark registrations or applications - Application No 018324792 - International registration no 1252259

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02790-2

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Sak:

Information to proprietors of earlier trade mark registrations or applications

Dokumenttittel:

Information to proprietors of earlier trade mark registrations or applications - Application No 018324792 - International registration no 1252260

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02791-1

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/00097-50

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Råd om investeringsstrategi

Dokumenttittel:

Referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/02792-1

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

Høring - Forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Dokumenttittel:

Høring - Forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01319-53

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - BAFO (Best and final offer) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-54

Dokumentdato:

02.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - BAFO (Best and final offer) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/02282-2

Dokumentdato:

01.12.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/02282-3

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

03.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN Global Network Connectivity Services - Non-Disclosure Agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 18/02152-5

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sjekket OK - Kontroll Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02152-6

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Lønns- og Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02793-1

Dokumentdato:

03.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Dokumenttittel:

Høring - Ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02794-1

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01918-11

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Santander Consumer Bank AS - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/01534-121

Dokumentdato:

04.12.2020

Journaldato:

04.12.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal