Norges Bank

Offentlig journal 23.11.2020 - 29.11.2020

Dokumentnummer 19/01157-1

Dokumentdato:

14.08.2019

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Norges Banks styringsrente

Dokumenttittel:

Norges Banks styringsrente august 2019

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 19/01162-1

Dokumentdato:

18.09.2019

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet PPR 193

Dokumenttittel:

Norges Banks styringsrente

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 17/00922-14

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vinduspuss - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsbilag - Frekvens på fasadevask - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/00975-44

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01337-7

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renseritjenester til Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Renseritjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01588-8

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01034-4

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Tilsyns - og Vaktmestertjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02661-1

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB ASA

Sak:

Skjema og henvendelser KYC/AML tiltak hos andre institusjoner

Dokumenttittel:

Bekreftelse ansatte med tilgang i VPS - Statslån

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01151-3

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapportering Økokrim - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02494-31

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/00851-3

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Skade- og verdivurdering av skjermingsverdige verdier 2019-2021

Dokumenttittel:

Skade- og verdivurdering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02433-6

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale Rens Vask Tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02433-7

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale Rens Vask Tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02433-8

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale Rens Vask Tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02494-32

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02711-1

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma ASWikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01400-210

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-211

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPAKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-212

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-213

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-214

Dokumentdato:

21.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-215

Dokumentdato:

21.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01328-46

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

TKC meeting 20.11. - Draft agenda and background document

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02143-33

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale kantinetjeneste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02718-1

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Fagspesialist inneklima NBA Property & Facility Management, Norges Bank - st. ref. 4315117804

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01469-8

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01288-9

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Avtale om abonnement - Dagens Næringsliv

Dokumenttittel:

Endring av bedriftsavtale - Dagens Næringsliv - To avtaler slås sammen til en hovedavtale

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/01460-178

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Spørsmål om krav til dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02720-1

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02721-1

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02722-1

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02494-33

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Info sendt til indekskundene ang forlengelse av statsobligasjonsindeksene

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/03818-27

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Godtgjørelse for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (07/01507)

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Forvaltningsgodtgjøring for 2021

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office - Governance Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/02687-5

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-6

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-7

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-9

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-10

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-11

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01034-10

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Endring av betalingssystemloven som følge av Storbritannias uttredelse av EU

Dokumenttittel:

Endring i betalingssystemloven kapittel 4

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/01034-11

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Endring av betalingssystemloven som følge av Storbritannias uttredelse av EU

Dokumenttittel:

Endring i betalingssystemloven kapittel 4

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02399-6

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS overvåkingsmøte 03.11.2020

Dokumenttittel:

Presentasjonen til VPS 03.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02136-7

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Voss Veksel- og Landmansbank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Voss Veksel- og Landmandsbank

Dokumenttittel:

Voss Veksel- og Landmandsbank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01935-6

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Hallingdal Valdres

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Hallingdal Valdres - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02327-6

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicekonsulent Facility Services, Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4284935926

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Servicekonsulent - st. ref. (4284935926) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02327-7

Dokumentdato:

27.09.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicekonsulent Facility Services, Norges Bank Administrasjon - st. ref. 4284935926

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Servicekonsulent - st. ref. (4284935926) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02715-3

Dokumentdato:

30.10.2016

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder/assisterende direktør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4302988407

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seksjonsleder/assisterende direktør - st. ref. (4302988407) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO Leder


Dokumentnummer 20/02715-4

Dokumentdato:

30.10.2016

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder/assisterende direktør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4302988407

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seksjonsleder/assisterende direktør - st. ref. (4302988407) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO Leder


Dokumentnummer 20/02715-5

Dokumentdato:

08.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder/assisterende direktør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4302988407

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seksjonsleder/assisterende direktør - st. ref. (4302988407) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO Leder


Dokumentnummer 20/02715-6

Dokumentdato:

08.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder/assisterende direktør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4302988407

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seksjonsleder/assisterende direktør - st. ref. (4302988407) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO Leder


Dokumentnummer 20/02726-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01258-13

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

23.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - overføring for november 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/00186-10

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2020

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2020 FT - NBA PFM - Nr. 10

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/02955-64

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.10.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02092-2

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB Recommendation 2019/18 on Exchange and Collection of Information for macroprudential Purposes on Branches of Credit Institutions having the Head Office in another Member State or in a third Country

Dokumenttittel:

ESRB/ATC Reporting Template for the Assessment on Recommendation

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 19/02092-3

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinanstilsynet

Sak:

ESRB Recommendation 2019/18 on Exchange and Collection of Information for macroprudential Purposes on Branches of Credit Institutions having the Head Office in another Member State or in a third Country

Dokumenttittel:

ESRB/ATC Reporting template for the assessment on Recommendation ESRB/2019/18

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02307-14

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Vekterstreiken - Status pr. 26. november 2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 16/01941-13

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SMN

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SMN - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01941-14

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 SMN

Dokumenttittel:

Sparebank 1 SMN - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02715-7

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder/assisterende direktør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4302988407

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO Leder


Dokumentnummer 15/01238-106

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Forelegg fra Etikkrådet - Council on Ethics - for Statens pensjonsfond utland - 2015-2020

Dokumenttittel:

Etikkrådets observasjon av Hansae Co Ltd og Hansae Yes 24 Holdings Co Ltd

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office - Governance Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/00070-2

Dokumentdato:

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Mattilsynet

Sak:

Rapportering - Vannverksdata - Varsel om tilsyn - Venastul - Mattilsynet

Dokumenttittel:

Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/02123-8

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Surnadal Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Surnadal Sparebank

Dokumenttittel:

Surnadal Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02422-3

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02422-4

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02733-1

Dokumentdato:

Journaldato:

24.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

FINANSDEPARTEMENTET

Sak:

Høring - Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Dokumenttittel:

Høring - Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01847-9

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging leverandøruavhengighet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-216

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-217

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deed of Termination

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-218

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Restated Nicolai undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 18/02143-34

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Avtale kantinetjeneste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02434-5

Dokumentdato:

15.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulent til kunstfaglig bistand

Dokumenttittel:

Tilbud - Konsulent til kunstfaglig bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02434-6

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Konsulent til kunstfaglig bistand

Dokumenttittel:

Tilbud - Konsulent til kunstfaglig bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02202-29

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-30

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-31

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-32

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-33

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-34

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-35

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-36

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02711-2

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Personvern i DANS

Dokumenttittel:

Personvern DANS

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02735-1

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01358-15

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøter om NICS - Avholdt oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01358-16

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Rapport fra tilsynsmøter om NICS - Avholdt oktober 2020 - Kopi til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-219

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen's bank deposits

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-220

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 18/00361-2

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Aon Norway

Sak:

Avtale om kjøp av programvare og utstyr - AON Assessment (Cute-e Norge AS)

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale med Aon Assessment

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02200-3

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-221

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangens's bank deposits

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01319-51

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Letter of notification - Downselection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/01319-52

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Letter of notification - Downselection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 16/00517-6

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

25.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold og oppgjør mellom Bankenes sikringsfond og Norges Bank

Dokumenttittel:

Oppsummering fra møte 16.11.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02433-9

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Anskaffelse Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02433-10

Dokumentdato:

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Anskaffelse Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01712-5

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Norges Bank-FSTFIs beredskapsplan for hendelser i NICS - kvalitetssikring

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01511-10

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

26.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02692-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IFM - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-17

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-18

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-19

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-2

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-3

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02691-4

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02639-1

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nets Denmark AS

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02639-2

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nets Denmark AS

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02639-3

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nets Denmark AS

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02639-4

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nets Denmark AS

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02639-5

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nets Denmark AS

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02639-6

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nets Denmark AS

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02639-7

Dokumentdato:

23.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02639-8

Dokumentdato:

24.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Dokumenttittel:

Brukerstedsavtale NemID - Nets/Danmark

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01095-18

Dokumentdato:

25.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02745-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

26.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02328-4

Dokumentdato:

27.09.2020

Journaldato:

26.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat Norges Bank - st. ref. 4291245072

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat - st. ref. (4291245072) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02328-5

Dokumentdato:

27.09.2020

Journaldato:

26.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat Norges Bank - st. ref. 4291245072

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat - st. ref. (4291245072) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02328-6

Dokumentdato:

27.09.2020

Journaldato:

26.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat Norges Bank - st. ref. 4291245072

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat - st. ref. (4291245072) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02328-7

Dokumentdato:

27.09.2020

Journaldato:

26.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat Norges Bank - st. ref. 4291245072

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat - st. ref. (4291245072) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02328-8

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

26.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat Norges Bank - st. ref. 4291245072

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seniorrådgiver/spesialrådgiver i representantskapets tilsynssekretariat - st. ref. (4291245072) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02746-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02747-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02748-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02749-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02750-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02751-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02754-1

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02755-1

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-227

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02759-1

Dokumentdato:

26.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Mid-Gudbrandsdal brann- og feiervesen

Sak:

Branntilsyn Venastul 2020 - egenmelding

Dokumenttittel:

KOMTEK - Venastul Norges bank Feriested

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02307-15

Dokumentdato:

27.11.2020

Journaldato:

27.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

FINANSTILSYNET

Sak:

Vekterstreik 2020

Dokumenttittel:

Vurdering av konsekvensene av den varslede opptrappingen av streiken

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management