Norges Bank

Offentlig journal 16.11.2020 - 22.11.2020

Dokumentnummer 19/00187-2

Dokumentdato:

23.01.2019

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - Godtgjørelse for primærhandlere 2018

Dokumenttittel:

Primærhandleravtalen for 2018 - Godtgjørelse DNB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/00187-3

Dokumentdato:

21.01.2019

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nordea Bank

Sak:

Statsgjeld - Godtgjørelse for primærhandlere 2018

Dokumenttittel:

Primærhandleravtalen for 2018 - Godtgjørelse Nordea

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/00187-4

Dokumentdato:

23.01.2019

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Statsgjeld - Godtgjørelse for primærhandlere 2018

Dokumenttittel:

Primærhandleravtalen 2018 - Godtgjørelse SEB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/01924-1

Dokumentdato:

14.01.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bisnode Norge AS

Sak:

Avtale Bisnode - 2020-21

Dokumenttittel:

Avtale - Bisnode 2020-21

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 18/02947-23

Dokumentdato:

29.01.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Refinitiv Norge A/S

Sak:

Gjeldende avtaler Refinitiv (Thomson Reuters)

Dokumenttittel:

Avtale - Refinitiv Elektron

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 20/01123-6

Dokumentdato:

21.04.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Konsulentbistand IKT-sikkerhet

Dokumenttittel:

Presentasjon markedsundersøkelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01400-8

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innspill - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01735-3

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Marius Reikerås

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav etter offentleglova

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01809-1

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vurdering av regelverket for offentlige anskaffelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Juridisk rådgivning - Regelverket for offentlige anskaffelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01832-1

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsSveriges RiksbankBank of Finland

Sak:

Korrespondanse vedrørende nordisk cyberkonferanse 26.11.2020

Dokumenttittel:

Innspill til digitalt format

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01267-7

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt - Kontraktsak produksjon av minnemynt 2021 - Hans Nielsen Hauge 250 år

Dokumenttittel:

Avtale - Kontrakt om produksjon av minnemynt 2021 med vedlegg

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00515-9

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forslag til endringer i avtale om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/00515-10

Dokumentdato:

06.07.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management at Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forslag til endringer i avtale om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02023-3

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Swiss National Bank

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Foreløpig svar på forespørsel om konto i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02025-3

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Innsyn i skriftlig kommunikasjon mellom Norges Banks hovedstyre og Norges Banks representantskap i perioden 12.06.-27.07.2020

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Innsyn i skriftlig kommunikasjon mellom Norges Banks hovedstyre og Norges Banks representantskap i perioden 12.06.-27.07.2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/00208-3

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Kontrakt seddelproduksjon Oberthur 2013 til 2019

Dokumenttittel:

Melding fra Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02202-12

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-15

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-15

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Cash Pool - Negative renter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/01242-58

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum - Behov for presisering

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02304-14

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på klage - Teknisk Bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01770-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Flekkefjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Flekkefjord Sparebank

Dokumenttittel:

Flekkefjord Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02583-2

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Infratek Elsikkerhet AS

Sak:

Varsel om tilsyn 2020

Dokumenttittel:

Sak avsluttet - Varsel om tilsyn 2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02607-2

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01264-11

Dokumentdato:

21.05.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01504-3

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

HR Prosjekt AS

Sak:

Rammeavtale - Tjenester innenfor Prosjektledelse, prosjektstøtte, byggeledelse, BHR - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop Oppdragsavtale - PL/BL og byggherrens representant - HR Prosjekt - ABU

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 18/01705-9

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ragnar Andersson AS Byggtapetsermester

Sak:

Kjøp av tepper - Ragnar Andersson

Dokumenttittel:

Informasjon om fusjonering med Kjærnsmo AS

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02602-3

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Settlement finality protection in UK pursuant to the TDR

Dokumenttittel:

Settlement finality protection in the UK pursuant to the TDR - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02646-4

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Branch NorgeSpareBank1 Nord-NorgeDanske Bank NorgeSparebanken VestElavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Nytt utkast rapporteringsskjema og brukerveiledning

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02671-1

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02662-2

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Vårt Land

Sak:

Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/01400-181

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/01400-181 - Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/00999-22

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext

Sak:

Oppgjørsgrad VPS månedsrapport

Dokumenttittel:

VPS monthly settlement report oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02119-10

Dokumentdato:

01.08.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01400-196

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-197

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01117-24

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-25

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-26

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02613-3

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Fusjonsforhandlinger Nexi og Nets

Dokumenttittel:

Spørsmål om Nets - Informasjon fra Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01490-18

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01490-19

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02143-5

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cateringtjeneste Vindåsen Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01490-20

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02143-6

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Cateringtjeneste Vindåsen Rammeavtale

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/02286-6

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

NBO Kontinuitetsforum (NBOK) - Medlemmer - Kontaktdetaljer - Konferansetelefon

Dokumenttittel:

NBO Kontinuitetsforum - Deltagerendring Nordea

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02286-7

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

NBO Kontinuitetsforum (NBOK) - Medlemmer - Kontaktdetaljer - Konferansetelefon

Dokumenttittel:

NBO Kontinuitetsforum - Deltagerendring Eika Gruppen

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02663-2

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Vårt Land

Sak:

Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/00096-16

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/00096-16

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02673-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Emil Aleksander Larsen

Sak:

Forespørsel - Parkering Bankplassen 4 - 18.11.2020

Dokumenttittel:

Parkering på Bankplassen 4 - 18.11.2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01400-198

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress - Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02672-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - ISDA 2002 Master Agreement and 2016 VM CSA - IRS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale ISDA 2002 Master Agreement - Schedule - 2016 Credit Support Annex

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02494-16

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Forespørsel om tolkningsuttalelse

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02673-2

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Emil Aleksander Larsen

Sak:

Forespørsel - Parkering Bankplassen 4 - 18.11.2020

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel - Parkering på Bankplassen 4 - 18.11.2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01490-21

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA 2002 Master Agreement and VM CSA

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02580-4

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse - juridiske tjenester - secondments

Dokumenttittel:

Tilbud 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02634-2

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt Regjeringskvartal - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02283-8

Dokumentdato:

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Revidert tilbud - Antihvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-9

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Revidert tilbud - Antihvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-10

Dokumentdato:

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Revidert tilbud - Antihvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02078-3

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02078-4

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01662-6

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

NBA Personopplysninger

Dokumenttittel:

Notat vedrørende overføring

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01400-199

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02674-1

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02674-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/03213-25

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-2020

Dokumenttittel:

Teknisk problem med NewsPoint

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-17

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-18

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-19

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02607-3

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen

Dokumenttittel:

Kvittering på innsendt høringssvar på Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02283-11

Dokumentdato:

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Revidert tilbud - Antihvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02384-3

Dokumentdato:

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement of Tableau licenses

Dokumenttittel:

Tender - Tableau licences - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance - Corporate Planning

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02384-4

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement of Tableau licenses

Dokumenttittel:

Tender - Tableau licences - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance - Corporate Planning

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/02384-5

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Procurement of Tableau licenses

Dokumenttittel:

Tender - Tableau licences - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Finance - Corporate Planning

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 17/01588-9

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om prisregulering - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01588-10

Dokumentdato:

15.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på prisregulering - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01151-4

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02494-20

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01511-8

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02494-21

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02677-1

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02230-18

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

ESMA Settlement Fails Reporting for week 46 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02678-1

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02231-17

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - Supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 44 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-19

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 44 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02399-5

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS overvåkingsmøte 03.11.2020

Dokumenttittel:

VPS overvåkingsmøte 03.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02445-7

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02231-18

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - Supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Ukens oppgjørsgrad uke 45

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-19

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - Supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Uke 46 oppgjørsgrad

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02679-1

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01460-173

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02680-1

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01366-8

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02433-3

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tilbud - Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02433-4

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tilbud - Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02433-5

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Rens og vask av tekstiler

Dokumenttittel:

Tilbud - Rens og vask av tekstiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02673-3

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Emil Aleksander Larsen

Sak:

Forespørsel - Parkering Bankplassen 4 - 18.11.2020

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel - Parkering på Bankplassen 4 - 18.11.2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02202-19

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-20

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-21

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-22

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-23

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-24

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-25

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-26

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-27

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-28

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/01460-174

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Utbetaling av deponerte penger plassert i Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02646-5

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Elavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Translated version of the Bank Survey 2020

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02517-4

Dokumentdato:

24.10.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonom i Finansiell stabilitet - st. ref. (4294990203) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02517-6

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom i Finansiell stabilitet - st. ref. (4294990203) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02517-7

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom i Finansiell stabilitet - st. ref. (4294990203) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02517-8

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom i Finansiell stabilitet - st. ref. (4294990203) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02517-9

Dokumentdato:

03.10.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom i Finansiell stabilitet - st. ref. (4294990203) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 14/01534-116

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU med frist 30.11.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01411-6

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB: Recommendation ESRB/2016/14 on closing Real Estate Data Gaps (amended by Rec. ESRB/2019/3)

Dokumenttittel:

Final reporting recommendation A and B for the follow-up of Recommendation ESRB 2016/14 for deadline 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02683-1

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

16.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Barne- og Familiedepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett

Dokumenttittel:

Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-200

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-201

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress - Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-202

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress - Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/00440-2

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Deutsche Bundesbank

Sak:

Deutsche Bundesbank - internship i Norges Bank (FST) - bachelorstudenter fra Bundesbank

Dokumenttittel:

Application for an internship at the Central Bank of Norway

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 20/02494-22

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-23

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/01229-7

Dokumentdato:

13.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

AFF - Akademisk forskningsfond

Sak:

Parallell rammeavtale lederutvikling - AFF Akademisk forskningsfond

Dokumenttittel:

Varsel om prisjustering 01.01.2021 - Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 14/01534-117

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU med frist 25.11.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01460-175

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Utbetaling av deponerte penger plassert i Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01516-2

Dokumentdato:

07.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Prodecon AS

Sak:

Rammeavtale - Tjenester innenfor Prosjektledelse, prosjektstøtte, byggeledelse, BHR - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop Oppdragsavtale - PL/BL og byggherrens representant - Prodecon AS - TLØ

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02217-51

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Fortum

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Spørsmål til Hafslunds besvarelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02255-6

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Henvendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02423-8

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

EuroCCP - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01511-9

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-8

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02656-2

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01460-176

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering - Garanti - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02424-2

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrift til ny statistikklov

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Forskrift til ny statistikklov

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01908-6

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02278-3

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Parkering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisforespørsel leie av parkeringsplasser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02278-4

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Parkering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ekstra parkeringsplasser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02515-4

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-5

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-6

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-7

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-8

Dokumentdato:

21.04.2019

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-9

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-10

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-11

Dokumentdato:

17.10.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-12

Dokumentdato:

17.10.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-13

Dokumentdato:

17.10.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02515-14

Dokumentdato:

17.10.2020

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/Porteføljeforvalter - st. ref. (4291725716) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02604-2

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02515-15

Dokumentdato:

Journaldato:

17.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

CV - søknad med vedlegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 19/00331-3

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Renseritjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/02389-65

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft agenda service meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-203

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO Conflict of risk policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/01785-10

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Hjelmeland Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hjelmeland Sparebank

Dokumenttittel:

Hjelmeland Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01400-204

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 14/01534-118

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU med frist 25.11.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01358-13

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Svar fra Bits på utkast til rapport fra tilsynsmøter om NICS - Oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02696-1

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01918-8

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Luster Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02494-24

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-25

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/01460-177

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Vedrørende deponering i gjeldshøve

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-205

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deed of termination

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02687-1

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-2

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-3

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02687-4

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02697-1

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02922-3

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Etikkrådet - Virksomhetsplan

Dokumenttittel:

Etikkrådets virksomhetsplan for 2021

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office - Governance Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/02698-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00068-128

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-129

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01834-10

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Nordic GT - Material to the Steering Group Meeting 20.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01834-11

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Utkast av GTL-rapporten

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01588-11

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ny anmodning om prisregulering - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/01588-12

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse prisregulering - Renholdstjenester Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01400-206

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Follow up conference call - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-207

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 18/01896-8

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Royal Renhold AS

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02494-26

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-27

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02252-30

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-31

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-32

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-33

Dokumentdato:

04.10.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-34

Dokumentdato:

04.10.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-35

Dokumentdato:

04.10.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-36

Dokumentdato:

04.10.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02252-37

Dokumentdato:

04.10.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Økonomer - st. ref. (4282364963) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/00978-36

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Eldreombudet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-37

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Eldreombudet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra Norge Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02389-66

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-67

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-208

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPDavid M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/02389-68

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-69

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-209

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress Revised Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01117-27

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk register and Annex F - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/02088-2

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Evry Norge AS

Sak:

Informasjon fra Evry

Dokumenttittel:

Varsel om prisregulering

Saksansvarlig:

NBA FIN Cost Accounting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 20/00978-38

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Ambassaden i Kinshasa, Kongo, Utenriksdepartementet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02696-2

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

19.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02654-3

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 10.11.2020

Dokumenttittel:

Hendelsesrapport - Nettverksfeil NICS 10.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02654-4

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 10.11.2020

Dokumenttittel:

Hendelsesrapport Nettverksfeil 10.11.2020 NICS - Sammenheng med andre hendelser

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02494-28

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-29

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-30

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02706-1

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statspapirindekser - avtaler

Dokumenttittel:

Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02708-1

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Teknisk bistand og leie av teknisk utstyr til arrangement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Teknisk bistand og leie av teknisk utstyr til arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02424-3

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrift til ny statistikklov

Dokumenttittel:

Kvittering på innsendt høringssvar på Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02442-2

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Varslingsrutine til BFI

Dokumenttittel:

Varslingsrutine til BFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/01094-10

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak fra 2019 - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes investeringslån for 1. halvår 2021

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00358-3

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

ISCO Group

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering - ISCO Group

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale - ISCO

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 18/00359-3

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Assessit AS

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering - Assessit

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale - Assessit

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 18/00360-3

Dokumentdato:

16.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Backer Skeie AS

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering - BackerSkeie

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale - BackerSkeie

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 18/00079-4

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Compass Human Resources Group

Sak:

Rammeavtale - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekrutteringstjenester - Compass Human Resources

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale 2020-2022 - Compass Human Resources AS

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02709-1

Dokumentdato:

20.12.2017

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Olje- og Energisenteret

Sak:

Dieselfylling på nødstrømsaggregat

Dokumenttittel:

Avtale om dieselfylling på nødaggregat mellom Norges Bank og Olje- og Energisenteret

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02078-5

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02078-6

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02078-7

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01469-7

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00043-56

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Universitetet i Oslo UiO

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - Deltakelse under Aktualitetsuka ved UiO

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01122-23

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 20.11.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02706-2

Dokumentdato:

19.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statspapirindekser - avtaler

Dokumenttittel:

NGB Indices - Letter Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01918-9

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Nordea Direct Bank ASA - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03828-11

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV and NBIM

Dokumenttittel:

FInancial Times - Renewal due

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/03828-12

Dokumentdato:

15.11.2020

Journaldato:

20.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV and NBIM

Dokumenttittel:

Financial Times - Corporate licence agreement - Signert avtale

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02234-21

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02235-28

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02236-6

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Vikariat vaktleder/inspektør Norges Bank Administrasjon, Norges Bank - st. ref. 4283641459

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02519-11

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02517-10

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02252-38

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02252-39

Dokumentdato:

20.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02252-40

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02252-41

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02252-42

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02252-43

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Økonomer Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4282364963

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02714-1

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressesjef NBA, Communications and External Relations (CER) - st. ref. 4314441873

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA Communications & External Relations (CER)

Saksbehandler:

NBA Communications & External Relations (CER)


Dokumentnummer 20/02715-1

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonsleder/assisterende direktør FST Interbankoppgjør, Norges Bank - st. ref. 4302988407

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO Leder


Dokumentnummer 20/02716-1

Dokumentdato:

17.11.2020

Journaldato:

22.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

HR-konsulent NBA People & Organisation, Norges Bank - st. ref. 4314396879

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 18/00098-18

Dokumentdato:

18.11.2020

Journaldato:

18.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - ramme for eksponering mot enkeltselskaper

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office